Najít kázání

“neuznávat hodnosti v církvi větší než hodnosti bratrské”

Řečník: Lukáš Makovička
Série: 1898
Bible: Matouš 23:8-12
43:13
“V církvi je to jako v rodině,” říká nám v tomto oddíle Pán Ježíš. A i když nevím, jak přesně to vypadalo v té vaší, přesto bych se divil, kdybyste třeba svého nejstaršího bráchu oslovovali: “Můj mistře, vzácný učiteli, (svatý) otče.” Je to tak správně. Koneckonců, i když vás budou titulovat jako “Generální manažerku úklidu”, stejně odedřete práci zcela obyčejné uklízečky – a dostanete její odměnu.

“ze všech sil se účastnit misie”

Řečník: Petr Coufal
Série: 1898
Bible: Koloským 1:21-29
28:26
Bez služby zaměřené na evangelium hrozí, že se církev bude řídit jen přáními a pocity. Slova apoštola Pavla o jeho vlastní službě jsou vzorem jak pro jeho dobu, tak pro všechny služebníky evangelia i dnes. Během své služby uplatňoval dvojí strategii: snažil se, aby Boží slovo bylo všem známé a aby Boží lid byl co nejvíce zralý.

“přijímat do církve jen duchovně znovuzrozené”

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: 1898
Bible: Ezechiel 36:25-28
24:36
Církev může být někdy pro lidi složitou křížovkou. Je takový i náš sbor, nebo dává odpovědi na životní hádanky?