Najít kázání

Podle čeho poznám tu pravou (toho pravého)?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 24
32:15
Pravé požehnání v našem životě přichází tehdy, když žijeme v souladu s Božími záměry. Jak ale mám poznat Boží vůli, když hledám životního partnera, řeším školu, zaměstnání, bydlení nebo jiné otázky svého života?

Obětování Izáka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 22
24:39
Obětoval Abraham svého syna nebo ne? Byl ospravedlněn z víry nebo ze skutků? Proč se Bible vyjadřuje někde tak a jinde jinak? Přijďte si poslechnout nedělní kázání naživo, protože Na Hospodinově hoře se uvidí.

Abraham a Abímelek

Řečník: Štěpán Exner
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 20
24:37
Co se může stát, když spoléháme na sebe a své možnosti víc než Boha? Příběh Božího přítele a muže víry, příběh o opakovaném selhání, ale především o úžasné Boží věrnosti a milosti. Genesis 20 kap.

Sára a Izák

Řečník: Jan Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 17
29:28
Jak dlouho trvá Bohu, než naplní svá zaslíbení? Může to být třeba hned, ale také za sto let. Stejně jako s Abrahamem je však Bůh i během těch sta let s námi.

Hagar a Izmael

Řečník: Pavol Andraško
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 16
41:40

Boží smlouva s Abramem

Řečník: Marek Žitný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 15
27:44
Uzavíráte rádi smlouvy? Že je to ošemetná věc? Možná, zvláště když se jedná o naše závazky a povinnosti. Ale co takhle smlouva o spojenectví a pomoci? Že to taky často neklapne? Pojďme se spolu podívat na to, jak to vypadá, když Bůh uzavře smlouvu s člověkem. Budeme společně pokračovat ve sledování životního příběhu Abrama, kterého sám Bůh, stvořitel nebe i země, pozval ke strategickému partnerství.

Abraham zachraňuje Lota

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 14
30:46
Lot se nechal snadno ovlivnit okolím a padl v bitvě do zajetí. Abramovo strategické pronásledování a záchrana jeho synovce nám připomíná Kristovu výzvu k záchraně hynoucích lidí v našem světě. Čemu se můžeme naučit z této těžké lekce ze života Lota?

Abraham a Lot se rozdělují

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 13
26:32
Hádky v jakékoli podobě jsou zlem, které pramení z naší hříšné přirozenosti. Ve 13. kapitole knihy Genesis se Abram a Lot dostali do sporu mezi svými pastýři a Abram si zvolil cestu pokoje. Prozkoumáme spolu kořeny a důsledky hádek, i cestu z nich. Jak můžeme díky Kristu být ve svých vztazích tvůrci pokoje?

Praskly nervy

Řečník: Marek Žitný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 12:10-20
23:41
Abraham, muž víry, se dostal do potíží a vyřešil si to bez Boha po svém. Co mu to přineslo? A co přináší naše „zkratky“ bez Boha do našich životů? Jednáme na základě našich emocí nebo vírou?

Stany a oltáře

Řečník: Petr Coufal
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 12:1-9
25:56
Bůh jedná od stvoření až po dnes. Naše poslušná odpověď na jeho výzvu a záměr může mít dopad daleko za hranicemi toho, co vidíme. Abram se vydal na cestu víry v naprosté důvěře, oddán Božím záměrům, které s ním Bůh zamýšlí. V následující sérii kázání se zamyslíme nad tím, čím se vyznačuje naše vlastní cesta.