Najít kázání

S.O.S.

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:19-20
35:48
Závěr Jakubova listu nás varuje, že žádný křesťan není imunní vůči bloudění od Ježíše. Ve skutečnosti jsme všichni náchylní k bloudění v myšlenkách a činech. Musíme projevovat milost, když bloudící vedeme od bludu zpět k Bohu veškeré milosti.

Mám vyznávat hříchy veřejně?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:16-18
37:22
Jakubův důraz na odvážnou modlitbu je v závěru jeho dopisu spojen s vyznáváním hříchů. Na co bychom si měli dát pozor, čemu nás to učí a před čím nás to ochrání?

Je někdo nemocný?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:14-18
33:18
Co máme dělat, když čelíme vážné nemoci? Jakub svým čtenářům nařídil, aby modlitbu považovali za velmi důležitou, a požádal vedoucí představitele církve o modlitby víry. Síla modlitby pochází přímo od Boha. On uzdraví, jak si přeje.

Modlitba a chvála

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:13
29:39
V dobách soužení se nám často nechce modlit a v dobách hojnosti zapomínáme na Boha, který nám dává všechno dobré. Trápení by nás mělo vést k modlitbě a štěstí by mělo být impulzem ke chvále zaměřené na Boha. Takto jednat není přirozené; vyžaduje to nadpřirozené působení Ducha svatého v našich životech.

Buďte trpěliví, Pán přichází

Řečník: Lukáš Makovička
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:7-11
31:21

Neoprávněný zisk

Řečník: Pavol Andraško
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:1-6
31:29
Když je výnos větší než námaha, říkáme tomu zisk. A mít zisk ze své práce je dobré. Zisk častokrát vede k větším možnostem a k bohatství, což samo o sobě není špatné. Jsou však velice nebezpečná úskalí touhy po zisku a bohatství, které končí velmi zle. Jakub ve svém dopise řeší také i otázku „neoprávněného zisku“, o které budeme společně přemýšlet.

Správné plánování

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 4:13-17
33:03
Plánujete rádi? Dnešní studium nás varuje, abychom se nestali pyšnými nebo příliš sebejistými v našich plánech do budoucna. List Jakuba nám prakticky ukazuje, jak plánovat, a přitom pamatovat na pomíjivost života.

Poddání se Bohu

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 4:7-10
37:19
Všichni, kdo chtějí poznat a milovat Boha, musí začít tím, že se podřídí jeho autoritě. Když se podřizujeme Bohu, musíme také aktivně odolávat ďáblovi a bojovat proti jeho pokušením. Co měl Jakub na mysli, když své čtenáře a posluchače vybízel, aby si umyli ruce?

Boje a hádky

Řečník: Lukáš Makovička
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 4:1-6
32:31
Už jste někdy sledovali, jak se dva vám blízcí, jinak velmi rozumní a chytří lidé, nejdřív o něco pohádají, pak se rozkmotří, a nakonec si nemůžou přijít na jméno? Pokud ano, tak budete Jakubovi rozumět. I on totiž sledoval podobné věci ve vlastním sboru, a kladl si přitom někdy až zoufalou otázku: „Kde se to v těch lidech bere?“ A my se společně podíváme, na co přišel.

Moudrost z nebe

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 3:13-18
35:19
Bůh dává svému lidu pravou moudrost, která přináší praktické a pozitivní změny v našem každodenním životě. Kniha Jakuba nás svým přímočarým přístupem učí rozdílu mezi moudrostí a vědomostmi. Přijďte se zamýšlet nad tím, jak získat pravou Boží moudrost z nebe

Jak správně mluvit

Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 3:1-12
37:43
Co je důležitější? Jak něco říkám nebo co říkám? Slova mají moc a dokáží způsobit mnoho dobrého, ale také mnoho zlého. Co nás Bůh učí o tom, jak správně mluvit? A jak je možné, že svými slovy tolik zraňujeme? Dokonalý člověk je totiž jen ten, kdo nechybuje svým slovem.

Pravá a falešná víra

Řečník: Kryštof Blažek
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 2:14-26
19:08
Pravá víra je neoddělitelná od dobrých skutků, zatímco falešná víra je neplodná a zbytečná. Evangelium vždy vede ke změně života. Jsme ospravedlněni vírou, jak uvidíme i na příkladech Abrahama a Rachab.

Upřednostňování

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 2:1-13
38:02
Jak napravit elitářský postoj a pohrdání těmi, kteří jsou sociálně znevýhodněni? Láska není emocionální náboj, ale soustředěné úsilí vůle pečovat o druhé a projevovat jim milosrdenství za hranice naší zóny pohodlí. Jakub vyzývá křesťany, aby se ke všem lidem chovali s úctou a důstojností bez ohledu na jejich vzdělání, finance, společenské postavení nebo rasu.

Být duchovně fit - Žít zbožně

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:12-13
19:37

Být duchovně fit - Ovládat jazyk

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
32:39
Ovoce Ducha svatého je …sebeovládání. Jak je těžké projevit toto ovoce při ovládání jazyka. Jakub nám předkládá stručný test naší víry. Odvážíme se…?

Bůh zkouší ale nepokouší

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:12-18
33:34
Pokušení sice nepochází od Boha, ale Bůh je dopouští, aby nás vyzkoušel. Ale ďábel se nás snaží zdeptat a zničit. Naší reakcí na pokušení by mělo být důsledné vyhnutí se hříchu. Převezmeme osobní odpovědnost za to, aby naše touhy nepřerostly v hřích? Lékem proti pokušení je hluboké přesvědčení o neměnné Boží dobrotě.

Jsi bohatý nebo chudý?

Řečník: Pavol Andraško
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:9-11
33:56
Jsi bohatý nebo chudý? Co to určuje a jak moc na tom záleží? V životě si procházíme chvílemi, kdy přemýšlíme nad oblastí materiálního zabezpečení. Pokračování dopisu Jakuba nám odhaluje to, jakým způsobem máme přemýšlet, pokud se nacházíme v těžší situaci, nebo naopak patříme k bohatší vrstvě lidí.

Jak žádat o radu nejlepšího poradce?

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:5-8
28:43
První kapitola Jakuba rychle přechází od zkoušek ke zralosti a moudrosti. Když začneme vnímat zkoušky jako výsadu, můžeme objevit radost a zralost. Jde o nadpřirozený proces. Jak vypadá moudrost v našem životě a jak o ni Boha bez pochybností prosit?

Když přijdou těžkosti

Řečník: Petr Coufal
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:1-4
31:17
Novozákonní kniha Jakuba (Ježíšova bratra) je velmi praktickým listem, který se zaměřuje na chování křesťana v běžném životě. Novou sérii kázání začneme krátkým přehledem dopisu a poté přejdeme k prvnímu tématu: v životě každého z nás se objevují zkoušky, ale Bůh umožňuje věřícím prožívat radost i uprostřed obtížných okolností.