Najít kázání

Batšeba

Bible: 2. Samuelova 11:1-12:25
36:43