Najít kázání

Církev jako #KomunitaLásky

Bible: Genesis
34:36
Každý z nás touží po tom někam patřit. Být součástí komunity, kde najde přijmutí, ocenění, identitu, ale také korekci a kde se může sám nebo společně s druhými realizovat. Kde bude tvořit smysluplné a obohacující vztahy. Bůh stvořil církev jako komunitu velmi rozdílných lidí. Lidí, kteří jsou nedokonalí, zranění, zlomení, nedospělí, někdy zvláštní; lidí, které spojuje jedna věc - každý z nich zoufale potřebuje přijímat Boží lásku.

Závislosti a jak z nich ven

Bible: 1. Korintským 6:12
47:51
Každý z nás se potenciálně může stát na něčem závislý (pokud už závislí nejsme). Dobrá zpráva je, že ačkoli jsme podle Bible otroky hříchu, Ježíš přišel, aby nám daroval svobodu. Hřích v našem životě už nemusí vládnout a my už ho nemusíme poslouchat, protože Bůh nám nabízí větší uspokojení a opravdové naplnění našich tužeb. Pokud se ale hříchu poddáváme, stáváme se jeho dobrovolnými otroky. Závislost pak ničí náš život a nezřídka také životy druhých lidí. Jak ze závislosti ven, kterým závislostem lidé nejčastěji čelí a kde hledat pomoc?

Správně nastavené priority

Série: Ageus
Bible: Ageus 1
31:10
Jak často se nám stane, že se necháme unést okolnostmi a zapomeneme na to, co je důležité? Jak mít v životě správně uspořádané priority? Prorok Ageus Izraelcům připomíná úkol, aby postavili Hospodinův chrám, který sice stavět začali, ale různé okolnosti je od stavby postupně odradily. Stalo se tak pro ně důležitější zařídit si nejprve vlastní bydlení. Je snadné zpřeházet si priority, ale důležitější je poslouchat Boží hlas.

Jak správně mluvit

Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 3:1-12
37:43
Co je důležitější? Jak něco říkám nebo co říkám? Slova mají moc a dokáží způsobit mnoho dobrého, ale také mnoho zlého. Co nás Bůh učí o tom, jak správně mluvit? A jak je možné, že svými slovy tolik zraňujeme? Dokonalý člověk je totiž jen ten, kdo nechybuje svým slovem.

Jak zvítězit nad pokušením?

Bible: Lukáš 4:1-13
27:13
Hřích mnoho slibuje, ale dobrého ti nedá nic a ještě ti hodně vezme. Pokušení není samo o sobě špatné, ale pokud mu podlehneš, k hříchu tě povede. Jak nad ním zvítězit? Ježíše na poušti pokoušel sám ďábel, ale Ježíš mu nepodlehnul. Nechme se inspirovat jeho taktikou, abychom nad pokušením ve svém životě také vítězili.

Péče o stvoření

35:14
Klimatická krize, populační nárůst, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, vymírání druhů. To jsou aktuální problémy, která hýbou dnešním světem. Jaký je křesťanský postoj k těmto tématům? Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý z nás k přírodě zaujímá nějaké stanovisko a ovlivňuje budoucnost naší planety. Dal nám Bůh instrukce, jak se o zemi starat? V návaznosti na 4. kapitolu knihy Radikální učedník od Johna Stotta se budeme věnovat právě těmto otázkám.

Děti a rodiče

Série: Efezským
Bible: Efezským 6:1-4
37:02
Srdečně vás zveme na amatérskou talkshow dvou celkem mladých tatínků. A o čempak? Inu, třeba o tom, jak zacházet se svými maličkými či drzými puberťáky, abychom je zbytečně nevytáčeli. Ale taky o tom, jak by se měly děti chovat ke svým rodičům. Protože věřte, nevěřte, i my jsme kdysi byli děti a ještě si z toho leccos pamatujeme.

Klekám na kolena

Série: Efezským
Bible: Efezským 3:14-19
33:29
Klečíš někdy při modlitbě nebo je to pro tebe příliš nekomfortní? Co tímto postojem dáváme Bohu najevo? Možná se častěji modlíme za své potřeby a touhy, než za druhé lidi. Ale co kdybychom Boha prosili za to, aby naplnil druhé lidi svojí láskou a Ježíš se zabydlel v jejich srdci?

Křesťanovy jistoty

Bible: 1. Janův 5:13-21
45:56
Jak si můžeme být jisti že Bůh, který nám dal věčný život, také odpovídá na naše modlitby a chrání nás?

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Učedník učitelem

Bible: Jan 13:23, Jan 13:34-35, 1. Janův 4:11-12
41:12
Když následujeme ve svém životě Ježíše, stáváme se Jeho učedníky. Každý z nás potřebuje vedení někoho staršího, zkusenějšího a zbožnějšího než jsme my sami. Bůh nás ale také volá k tomu, abychom se i my stali učiteli a pomáhali ostatním poznávat Ježíše. Máš někoho, kdo tě doprovází na tvé cestě s Bohem? Vedeš ty sám někoho? Na příkladu apoštola Jana se spolu podíváme na biblické principy učednictví a zjistíme, bez kterého z nich se rozhodně neobejdeme.

Informační zmatek - očkovat se na Covid nebo raději ne?

39:51
Nový virus, nová vakcína. Jak se v záplavě informací mohu vyznat v tom, co je pravda a čemu věřit? A jak v tom všem mohu spoléhat na Boha? Pohled křesťana a lékaře MUDr. Tomáše Kratochvíla na aktuální situaci ohledně očkování proti novému koronaviru ve čtvrtek na biblické hodině.

Hřích zasahuje celé společenství

Série: Jozue
Bible: Jozue 7
39:21

Program mládeže

Série: Obecné
36:55

Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj

Bible: Matouš 5:9
49:12

Co jsme prožili při misii v Ghaně

Série: Tématické
1:33:56

Být víc jako Ježíš

Série: Obecné
Bible: Filipským 2:3, Galatským 2:20, Jan 13:1, Matouš 11:19, Filipským 3:8
37:11

Program mládeže

Série: Obecné
57:15

Podobenství o nepoctivém správci

Série: Obecné
Bible: Lukáš 16:1, 1. Timoteovi 6:10
24:56

Vyslyšené modlitby

Série: Obecné
29:52