Najít kázání

Od vzkříšení po nebe - Touha po Bohu

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 24:13-35
39:44
V životě se nám zdá mnoho věcí důležitých. Nezbytné je ale jenom jedno – poznat Boha. Chceme skutečně poznat Ježíše?

Poslušnost: Důkaz pevného základu

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 6:46-49
32:36
Už jsi přemýšlel o tom, o co Ti v životě jde? Na čem jej stavíš? A kdo se vlastně dostane do nebe?

Ježíšův volební program

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 4:14-30
32:10
V Ježíšově programovém prohlášení nešlo o plané předvolební sliby. To, co slíbil také skutečně naplnil. Přinesl vysvobození z pout hříchu, propuštění zajatců, slepým navrácení zraku a uzdravení zlomených srdcí.

Beránek je král

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 21:1-16
30:40
Kdo je skutečně Ježíš? Je obětním beránkem nebo svrchovaným vládcem? A jak jej mohu poznat?

Čistota svatých

Řečník: Pavel Smilek
Série: Efezským
Bible: Efezským 5:1-7
41:42
Přijde křesťan v životě o něco důležitého, když bude usilovat o mravní čistotu? Nebo naopak mnoho získá?

Život v Božím rytmu - Šabat a moje identita

Řečník: Pavel Smilek
Série: Život
Bible: Lukáš 6:1-6
30:58
Má dodržování dne odpočinku dnes smysl? Obchodníci by kvůli zisku rádi prodávali 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Necháme se ovlivnit tímto smýšlením? Je ve svěcení soboty zakódován nějaký hlubší smysl?

Křesťanská odpovědnost

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Židům 10:19-25
37:41
Kde najít Boha? Potřebujeme dnes ještě vůbec církev? Mezi základní potřeby našeho života patří pocit jistoty, bezpečí, nalezení smyslu života, naděje do budoucna. To lze nalézt jen u Boha, v Jeho blízkosti. Ale jak se tam dostat? Bůh je svatý, oddělený a my jsme lidé hříšní...

Zkoumejte duchy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Janův 4:1-6
31:14
Jak vypadá duchovní “fake news”? A jak se jim dá bránit?

Láska způsobující bázeň

Řečník: Pavel Smilek
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:1-10
27:30
Jaký je vlastně Bůh bible? Překvapivé poznání starověké ženy - Hospodin mne vysvobodil a mému životu vrátil smysl a radost..

K čemu je dobré, abych byl zbožný?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 3:13-18
31:12
Jak to, že bezbožníci, kteří si žijí po svém, se na této zemi mají lépe než ti, kteří poslouchají Boha? A co z toho vlastně mám, když sloužím Bohu? Starozákonní prorok Malachiáš řeší tyto otázky – poslechněme si jeho odpověď.

Jak lidé ztrácejí kontakt s Bohem?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 2
23:59
Starozákonní prorok již před přibližně 2500 lety ukazuje na možné, stále aktuální příčiny ochladnutí našeho vztahu s Bohem.

Každá rodina je malou církví (Den matek)

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Deutoronomium 6:1-9, 2. Timoteovi 3:14-17
26:17
Jak může matka a otec ovlivnit duchovní život dětí? Na křesťanské rodině má být zviditelněno požehnání, které Bůh dává lidem skrze církev.

Když jsi ukrytý pod Hospodinovými křídly

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Rút 2
35:42
Romantický příběh vztahu odmítnuté cizinky s respektovaným Židem – obraz našeho vztahu s Bohem a Boží péče o nás.

Ukřižování Ježíše Krista

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 23:32-46, Koloským 3:1-11
42:05
Ukřižování Ježíše Krista - jak to bylo doopravdy a co to pro mě znamená dnes.

Ten, kdo tě vede temnotou

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 8:12
35:25
V dnešní době žijeme obklopeni tmou hříchu, nelásky, nepřijetí, opuštěnosti, bezradnosti, beznaděje, nemoci a smrti… Ježíš, světlo světa, přináší světlo a spásu. Aby se pro nás stal Světlem života, musíme Jej následovat.

V krizových dobách rozvíjej svůj duchovní život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Filipským 3:7-16
37:52
Co by mohlo bránit rozvoji našeho duchovního života v době koronakrize i mimo ni? A jaké jsou předpoklady úspěšného duchovního růstu, jak probíhá tento růst?

Nová láska

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 13:34, 1. Janův 2:7-11
35:46
Slovo láska jako opotřebovaná mince? Má toto slovo v dnešní společnosti ještě nějaký obsah? Jaký je rozdíl mezi “starým” a “novým” přikázáním v prvním dopisu apoštola Jana?

Co přinesl rok minulý a co se od nás očekává v roce 2021?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Izajáš 12
37:24
Zamyšlení nad tím, co nám - i mě osobně přinesl minulý rok. Společně chceme uvažovat nad tím, co nás čeká v roce následujícím.

Naše zápasy s Bohem

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 32:29
41:34
O co usiluješ ve svém životě? Jsi nespokojen a zápasíš s Bohem?

Jak žít každý den z moci Božího Ducha?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 5:13-26
36:53
Jak získat skutečnou svobodu?

Sedm jistot Božích dětí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 3:26-4:7
38:56

Proč se někdy točíme pořád dokola?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 2:1-3:3
41:06

Hledáme nebo nehledáme Boží vůli?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 9
51:36

Má smysl stavět pomníky?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 4:1, Jozue 4:20
36:01

V čem je pro mě výhoda, že Ježíš odešel

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 16:1
36:34

Co může říct Velký pátek v dnešní době

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 27:32
23:38

Co když mám problém odpustit?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 18:23
53:22

Komu se Bůh zjevuje?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 11:20
23:25

Proč bývá naše víra nestabilní?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 11:1
25:27

Ježíšova moc nad životem i smrtí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 9:18
35:21

Jak a za co nás Bůh jednou odmění?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
43:37

Víra, že Bůh pracuje uprostřed nás

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Filipským 1:6
43:47

Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 7:7
41:40

Když Bůh žehná, nic to nezvrátí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Letopisů 22:1
41:19

Duch svatý: požehnání pro každého křesťana

Řečník: Pavel Smilek
Série: Duch Svatý
Bible: Jóel 3:1, Skutky 2
32:23

Požehnání pevného manželství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 5:21, Matouš 5:31
37:03

Jeho jizvami jsme uzdraveni

Řečník: Pavel Smilek
Série: Velikonoce
Bible: Izajáš 52:13-53:53
37:44

Nesesmilníš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 20:14, Matouš 5:27, 1. Korintským 6:9
37:26

Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 5:6, Žalmy 63
31:16

Boží moc ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 3:13
28:16

Boží plány nelze zmařit

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 2:13
26:44

Bůh mi dává vítězství ve smrti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Korintským 15
34:51

Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 14:1, Jan 18:37, Jan 8:44, Jan 17:17, Jan 10:10
24:56

Připravit ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 4:1
35:07

Bůh určuje cestu, tak se neboj

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 13:17-14:14, Matouš 6:33, Efezským 5:15, Přísloví 3:5, Římanům 12:2, Římanům 8:16, Židům 11, Jan 7:17, Koloským 3:15
38:08

Co všechno patří Bohu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 13:1, Galatským 2:20
31:36

Slavný nový začátek

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 12:1, 1. Korintským 11:23
48:47

Mluvte pravdivě a jednoznačně

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jakubův 5:12, Matouš 5:34
28:02

Jak v nás působí Duch svatý?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 15:26-16:16
35:39

Nestačí slyšet, nestačí mluvit

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jakubův 1:19, 1. Petrův 2:5
35:08