Najít kázání

Život v moci Ducha svatého

Řečník: Pavol Andraško
Série: Život
Bible: Římanům 8:10-16
44:48
Ježíš řekl: "Odejdu-li však, pošlu ho k vám." Myslel tím Ducha svatého. Jaké místo má Duch svatý v mém životě? Jak můžu vědět, že ho mám, kde je a jak se má Jeho moc projevovat prakticky?

Zákulisí Vánoc: Kdy skutečně začaly?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 4:4-7
39:19
Vánoce se staly neoddělitelnou součástí naši kultury. Ke konci každého roku nastává období příprav na tyto svátky. Zákulisí této události, kdy skutečně začaly a co je jejich podstatou, nám pomáhá si uvědomit, jak se na tyto svátky připravit a na co skutečně nezapomenout.

Smršť díků

Řečník: Pavol Andraško
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:3-12
32:00
Vděčnost projevujeme vůči svému dárci. Můžeme být vděční za mnoho věcí, no né stále je vidíme. V textu, který budeme probírat ve čtvrtek je ukryto tolik požehnání od Boha směrem k nám lidem, které nás samo o sobě přemáhá ke „smršti díků“.

Dodržování Jeho přikázání

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Janův 2:3-11
32:55
Co dodržování Božích přikázání může ukázat v našem životě, jaké v něm mají přikázání místo a jak je vůbec možné je vnímat jako něco dobrého a dosažitelného? Zveme Vás na čtvrteční bohoslužbu, kde budeme hledat odpovědi v pokračování listu Jana

Ani Goliáš není silnější než Bůh

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Samuelova 17:24-50
33:16
V životě čelíme různým zkouškám, které dokážou být skutečně veliké. Hned na začátku života budoucí král David čelil situacím, které nebyly lehké, ale zvítězil. Jak je překonal a jakou měl motivaci? Na čem stavět naše vítězství?

Jak se připravit na poslední den

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:19-24
27:40
Každého z nás čeká den, který bude náš poslední. Slyšel jsem: „Užívej si život dokud se dá a nemysli moc na budoucnost.“ Je to opravdu to nejlepší, čím se máme řídit? V čem je ten poslední den odlišný od ostatních dnů a jak se na něj připravit?

Patří do Bohoslužby peníze?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:6-12
31:35
Otázka peněz je často citlivým tématem i v křesťanství. Bůh však o oblasti financí a dávání mluví v Bibli otevřeně. Tohle téma nám prozrazuje mnoho o Boží moci, Jeho charakteru a také to zkoumá naši víru.

Živý Bůh, živá církev

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Petrův 1:3-9
31:35
To, že nám tluče srdce ještě neznamená, že skutečně žijeme živý život. Jsme povolání k plnohodnotnému životu s jasným cílem. Cestou k cílů čelíme situacím, které nás chtějí ochromit a uvést do duchovního kómatu. Co je rozhodující a na co dbát?

Slova vzkříšeného Ježíše III: Miluješ mne víc, než ti zde?

Řečník: Pavol Andraško
36:10
V životě dostaneme mnoho různých otázek. Je jedna, kterou se ptá Pán Ježíš každého z nás: „miluješ mne?“ Najít odpověď na tuhle otázku je důležité, neboť odpověď má daleko větší dopad na náš život, než se může zdát. Jak nás tahle otázka může posunout dál?

V krizových dobách buduj zdravé vztahy

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Římanům 12:15-16
46:46
Život jsou vztahy, všechno ostatní jsou detaily. Až v čase krize poznáváme, jak jsou zdravé vztahy důležité. Budování vztahů není jednoduché a to obzvlášť v této době. Jaké jsou naše vztahy a co pro ně můžeme dělat?

Nové víno do nových měchů

Řečník: Pavol Andraško
35:05
O víně se v církvi mluví zřídka. Ve čtvrtek se však společně zamyslíme nad biblickým obrazem nového vína a nových měchů, který nám prozrazuje více o novému životu z moci Božího Ducha a varuje nás před prázdným náboženstvím.

Čím nás mohou Vánoce šokovat?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 1:26-28
39:55
Vánoce, čas lásky a pokoje, ale někdy i nečekaných překvapení. Jakou šokující zprávu s sebou Vánoce nesou každý rok?

Zákon zasévání a sklizně

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 6:6-10
34:34
V biblické hodině, která je tentokrát v režii mládeže se podíváme na zákon zasévaní a sklízení, který je součástí každého života. Jakým způsobem se to projevuje, jaký to má dopad na náš život a naše okolí?

Bůh nám otevírá cestu

Řečník: Pavol Andraško
Série: Jozue
Bible: Jozue 3
33:57

Pamatuj na den odpočinku

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Exodus 20:8
34:04