Najít kázání

Používáš žebřík správně?

Řečník: Michal Krchňák
Bible: Filipským 1
1:01:13
Nad textem z Filipským 1 kapitoly si budeme klást mimo jiné tyto otázky: Na čem vám opravdu záleží? Máte nějaké utrpení pro Krista? Jak těžké je pro vás radovat se uprostřed soužení?