Najít kázání

Pravá a falešná víra

Řečník: Kryštof Blažek
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 2:14-26
19:08
Pravá víra je neoddělitelná od dobrých skutků, zatímco falešná víra je neplodná a zbytečná. Evangelium vždy vede ke změně života. Jsme ospravedlněni vírou, jak uvidíme i na příkladech Abrahama a Rachab.