Najít kázání

Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá

Řečník: Jiří Weber
Bible: Genesis 46:1, Genesis 46:26
31:09

Chci, abys oslavil své jméno, Bože

Řečník: Jiří Weber
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 115
31:19

Víra jako vytrvalostní závod

Řečník: Jiří Weber
Série: List Židům
Bible: Židům 12:1
30:39

Pavlova modlitba za spolupracovníky

Řečník: Jiří Weber
Bible: Filipským 1:3
29:21