Najít kázání

Smrt - hořkosladká realita

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Marek 8:34-35
37:52
Někdo řekl, že církev nechce mluvit o sexu a svět zase nechce mluvit o smrti. Křesťan by se však neměl bát o smrti mluvit – a nejen mluvit, nemá se bát ani smrti samotné. Není to pro něj totiž jen strašák na konci tunelu, který ho jednoho ošklivého dne obere o vše, za čím se tak pachtil a honil v pomíjivých dnech svého žití. I když je hořká a zůstane hořká, pro nás je to také brána k životu.

Odkázanost

Řečník: Lukáš Fedák
56:51
Nikdo z nás není osvobozen od nesení vlastních břemen a Boží Slovo nás vyzývá, abychom nesli břemena jedni druhých. Jsme však ochotni my sami nechat jiné, aby nám s nesením pomohli?

Vyváženost

Bible: 1. Petrův 2:2-3
25:07
Vyváženost. Učedníkem, jakým si přeju být.

Skromnost

Řečník: Pavel Kohl
Bible: 2. Korintským 9:7-9
25:02
Skromnost může být někdy spojována s askezí, tedy odpíráním si různých věcí a požitků. Bible, ale k prostému životu vybízí a nabízí i vodítka, jak takový život může vypadat. Jak jej ale žít dnes v konzumní společnosti? Co ze svého života mohu a mám vypustit a co je dobré si ponechat? Přemýšlejme společně ve čtvrtek v 19 hodin na biblické hodině.

Péče o stvoření

35:14
Klimatická krize, populační nárůst, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, vymírání druhů. To jsou aktuální problémy, která hýbou dnešním světem. Jaký je křesťanský postoj k těmto tématům? Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý z nás k přírodě zaujímá nějaké stanovisko a ovlivňuje budoucnost naší planety. Dal nám Bůh instrukce, jak se o zemi starat? V návaznosti na 4. kapitolu knihy Radikální učedník od Johna Stotta se budeme věnovat právě těmto otázkám.

Dospělost

Řečník: Vít Suchomel
Bible: 1. Korintským 3:1-3
25:15
Co je duchovní dospělost a jak vlastně křesťan dospěje? Jak můžeme k duchovní dospělosti růst, případně v tom pomáhat druhým? O těchto otázkách budeme společně uvažovat a diskutovat. Osnovou nám bude třetí kapitola knihy Johna Stotta „Radikální učedník“.

Podobnost Kristu

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 2:5-8
29:02
Radikální učedník se vyznačuje podobností svému učiteli. Inspirací k přemýšlení nad naší (ne)podobností Kristu nám bude 2. kapitola knihy Johna Stotta “Radikální učedník”. Uvedeme si příklady z Nového zákona, které nám pomohou vidět praktické dopady na náš život.

Nekonformita

Řečník: Jonatan Kolegar
32:35
Začínáme osmidílnou sérii podle knihy Johna Stotta "Radikální učedník". Otevřeme Boží slovo, abychom se zamysleli nad prvním tématem "Nekonformita". Byli jsme povolání ke svatosti a "nepřizpůsobujte se tomuto světu." Co je svatost a jaký je svět, kterému se nemáme přizpůsobovat?