Najít kázání

Probuďte se a posilněte to, co vám ještě zůstává

Řečník: Jan Konvalinka
Bible: Zjevení 3:1
28:18

Upřímná láska v církvi

Řečník: Jan Konvalinka
Bible: Římanům 12:9
29:15