Najít kázání

Ten, kdo vítězí nad smrtí a dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 11:25-26, 1. Královská 15:1-20
28:32
Můžeme věřit pravdivosti zprávy o Ježíšově vzkříšení? A pokud ano, jaký to má pro nás význam?

Ten, kdo působí ovoce našeho života

Řečník: Pavel Coufal
28:09
Důvod, proč vinař věnuje tolik péče své vinici je zřejmý: chce získat co největší úrodu. Co dělá Ježíš pro nás a v nás, aby náš život přinesl hojné duchovní ovoce? A co pro to můžeme udělat my?

Ten, kdo ti otevírá cestu k Bohu

Bible: Jan 14:6
23:36
Odložme mapu našeho dřívějšího života a nahraďme jí dokonalou navigací Ježíše Krista.

Ten, který se o tebe stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 10:11-14
30:25
Je krásné sledovat pastýře, jak vede své stádo oveček a ony na něho reagují a jdou za ním. Co ale znamená (nebo může znamenat) pro nás, že je Ježíš naším dobrým pastýřem?

Ten, kdo chrání tvůj život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 10:7-9
27:20
Každý den čelíme v různých oblastech našeho života útokům nepřítele člověka - Satana. Špiní naši mysl, ničí naše vztahy, často bere i naše zázemí … Jenom Ježíš nám může zajistit bezpečí a pokoj. Počítáme s ním?

Ten, kdo tě vede temnotou

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 8:12
35:25
V dnešní době žijeme obklopeni tmou hříchu, nelásky, nepřijetí, opuštěnosti, bezradnosti, beznaděje, nemoci a smrti… Ježíš, světlo světa, přináší světlo a spásu. Aby se pro nás stal Světlem života, musíme Jej následovat.

Ten, kdo ti dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 6:35
35:32
Každý den potřebujeme utišit svůj fyzický hlad a žízeň. Pravý život nám ale jídlo a nápoje nezajistí. Jak můžeme najít v Ježíši zdroj svého věčného života?