Najít kázání

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Hleď na Boha a jenom na něj

Řečník: Marek Žitný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 8:1-7
28:51
Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

Návrat k pravému Bohu

Řečník: Petr Ilgner
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 6 - 7
29:43
Boží moc si nemůže nikdo přivlastnit. Svou lekci o tom dostali jak Pelištejci, kteří se zmocnili Schránky smlouvy, tak i Izraelci. Jak vypadal jejich návrat k pravému Bohu a jaké jsou naše návraty k Bohu uslyšíme v pokračování série Pohled zdola.

Jeden Bůh mezi bohy

Řečník: Lukáš Makovička
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 5:1-2
34:43
"Pelištejci vzali Boží schránu." Izrael se nachází v hluboké krizi, národní i duchovní, vždyť něco takového se ještě nikdy nestalo! Jak k tomu došlo? Co se stalo? Proč? Leckoho však možná trápily i jiné otázky. Co dál? Jak vůbec obstojíme? Bude se Bůh už hněvat navždy? Na to všechno se společně podíváme a zkusíme si přitom odpovědět ještě na jednu důležitou otázku: Co se z jejich prastarých příběhů můžeme naučit my dnes.

Na co v životě spoléhám?

Řečník: Pavel Smilek ml.
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 4
23:14
Spoléhám v praktickém životě skutečně na Boha nebo na formální náboženství?