Najít kázání

Bůh probouzí naše svědomí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 42:1
37:17

Vztahy, které budují jednotu v praxi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Filipským 1:27, Filipským 2:1
22:38

Základ jednoty církve: Kristus

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 11:51, Jan 17:11, Jan 17:21
21:12

Láska a úcta v manželství

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:18
24:58

Buďme tím, čím jsme

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:1
28:59

Raduješ se z duchovní svobody, nebo otročíš náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:16
24:26

Jsi vzkříšený člověk?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:11
24:25

Jsi smířený s Bohem?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 1:19
44:35

Co znamená být bdělý v dnešní době?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 25:1
26:31

Milost v našich vzájemných vztazích

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Boží milost
Bible: Římanům 5:15, Jan 1:14
28:52

Bůh s námi a pro nás

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Matouš 1:1, Žalmy 110, Jan 5:39
25:10

Z čeho nás Ježíš vykoupil?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
Bible: Žalmy 49, Zjevení 5, Izajáš 52:9, Leviticus 25:54
34:25

Bůh jako milující Otec

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:9, Exodus 3, Exodus 4:22, Matouš 10:30, Matouš 5:48, Deutoronomium 7:6, Přísloví 3:12, Židům 12:7, Žalmy 103:13, Žalmy 68:6, Jeremjáš 31
35:01

Co znamená, že jsme královské kněžstvo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
27:19

Bůh vládne, ne člověk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 15:11
25:19

Hospodin vládne, ať to uznáš, nebo ne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 97
29:35

Před čím utíkáš ty?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 1
33:20

Bůh, který ti je stále nablízku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Jan 16:5
28:56

Henoch - víra je přátelství s Bohem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 11:5
28:27

Dokonalá oběť Ježíše Krista

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 10:1
32:03

Neochabujte ve víře!

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 5:11-6:6
42:50

Ježíš - náš pravý velekněz

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 4, Židům 5, Židům 7
23:07

Bůh se nám zjevil ve svém Synu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 1
28:20

Křesťan a světská moc

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:1
38:41

Proroctví a Prorok

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Deutoronomium 18:14
40:35

Nemstít se, ale působit pokoj

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 12:17
41:35

Může existovat jediné pravé náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otázka...
31:32

Naděje pro náš život

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 8:18
24:22

Štěpán: modlitba mučedníka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Skutky 7:51
22:12

Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 38
25:54

Jákob: modlitba a zápas s Bohem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 32:10, Genesis 32:25
21:32

Čím se v životě chlubíš ty?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 5:1
34:52

Proč by mě měl Bůh přijmout?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 4:1
19:15

Člověk - vinen nebo nevinen?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 1:18
32:28

Otázky ohledně evangelizace dnešního světa

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
39:50

Dům modlitby nebo doupě lupičů?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 11:15
29:23

O čem o Vánocích raději nemluvíme

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 2:13
32:07

Kam jde Ježíš před námi?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 10:32
28:47

Nebraňte dětem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 10:13
27:13

O Božím milosrdenství chci zpívat

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 89
28:15

Bůh, který obnovuje

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 80
30:16

Čisté ruce, nebo čisté srdce

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 7:1
35:45

Podivuhodné Boží království

Řečník: Zdeněk Pokorný
32:53