Najít kázání

Na cestě s Ježíšem - Vyjděte jako ovce mezi vlky

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Lukáš 10:1-12
36:20
Ježíš kromě svých 12 nejbližších učedníků vysílá i další lidi ochotné šířit Boží království po celé zemi. V 10. kapitole najdeme povolání skupiny 70 učedníků, kteří mají jít do různých měst. Na cestu dostávají varování a několik zvláštních pravidel. Na bohoslužbě mládeže se zamyslíme nad tím, jaká pravidla to byla a s jakými principy máme kráčet na cestě s Ježíšem dnes.

Návrat k pravému Bohu

Řečník: Petr Ilgner
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 6 - 7
29:43
Boží moc si nemůže nikdo přivlastnit. Svou lekci o tom dostali jak Pelištejci, kteří se zmocnili Schránky smlouvy, tak i Izraelci. Jak vypadal jejich návrat k pravému Bohu a jaké jsou naše návraty k Bohu uslyšíme v pokračování série Pohled zdola.

Noe - víra je poslušnost navzdory okolnostem

Řečník: Petr Ilgner
Série: List Židům
Bible: Židům 11:7
34:55

Přijímejte bratra, který má jiný názor

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Římanům 14:1
34:21