Najít kázání

Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 23:1
30:10

Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 3:1, Exodus 4:1
33:52

Buďte věrní až k smrti!

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Zjevení 2:8
27:24

Až potud nám pomáhal Hospodin

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: 1. Samuelova 7:12
33:41

Mocný Bůh vítězí v naší slabosti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Izajáš 9:5
37:42

Dobrá zpráva pro osamělé

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Rút 1
34:11

Jaké to bude, až přijde Ježíš?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 4:13-5:5
35:16

Způsob života, který oslovuje okolí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 4:9
35:52

Síla a sláva dobrých vztahů

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Tesalonickým 2:17
27:36

Klíč ke smíření

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 45
35:32

Jak zvládnout úspěch

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 41:1
26:51

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Korintským 12, Římanům 12:1
30:41

Jak můžeme být zdravým společenstvím

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 3:1
38:46

Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal

Řečník: Pavel Smilek
37:23

Můžeš poznat slavné tajemství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 1:24, 2. Korintským 4:6
34:53

Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 28:10, Genesis 32:1, Genesis 32:25
31:07

Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 22:1, Židům 11:17
36:08

Pravidla nebo milost v rodině?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Boží milost
Bible: 1. Samuelova 2:29, 1. Samuelova 2:25, 1. Samuelova 2:22, 1. Samuelova 2:12, Koloským 3:21, 1. Janův 5:3
28:15

První adventní neděle

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:57, Malachiáš 3:19
24:34

Bůh jako spravedlivý Soudce

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jeremjáš 11:20, Žalmy 9:4
41:15

Řekni Bohu, co cítíš

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 102
38:47

Chválme Boha uprostřed národů

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 96
35:28

Byl jsem zachráněn ze smrti k životu

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 2
35:22

Jak vést spokojený život

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 13:5, Lukáš 12:13
32:22

Den matek

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Genesis 35:16, Genesis 31:19, Genesis 30:1, Genesis 29
37:35

Mojžíš - víra je vzpoura proti tlaku světa

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 11:23, Exodus 2:1, Exodus 3:1
48:10

Proč všechny ty oběti ve Starém zákoně?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Leviticus 1:1, Římanům 12:1
36:25

Ježíš se ponížil a zvítězil pro nás

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 2
42:13

Tam, kde jsem doma

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Efezským 5:31, Jan 14:2
36:57

Bohoslužba všedního dne

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Židům 12:14, 1. Petrův 1:15, Římanům 6:22
28:06

1. neděle adventní

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Soudců 13:1-16:16
34:25

Bere křesťanství člověku svobodu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Otázka...
49:21

Skutečně křesťanský život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 8:5, 1. Korintským 3
32:53

Abraham: lítost nad ztracenými životy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 18:16, Ezechiel 22:30
41:46

Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 5:12
40:23

Co udělal Ježíš pro tebe?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 3:21
33:19

Mám touhu vám říct to nejdůležitější

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 1:8
45:05

Co nás čeká?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 13:1, Marek 13:22, Marek 13:28, Marek 13:32
45:04

Otázka věčnosti - co bude po smrti?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 12:18
31:14

Otázka vlastnictví - komu co patří?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 12:13
33:30

Moc biblické víry

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 11:20, Marek 11:12
34:54

Slavit-neslavit-jak slavit (Vánoce)? Kde je Ježíš o Vánocích?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 2:21
33:15

Klady a úskalí církve v 21. století

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Matouš 25:1
34:21

Manželství a rozvod

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 10:1
36:24

Jakou cenu zaplatím za následování Ježíše

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 8:34
49:39

Bůh - má spása

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 88
33:42

Žárlící Bůh

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 81
33:18

Podivuhodný Bůh

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 68
30:29

Kdo ti dá vnitřní pokoj

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 6:45
41:02

Řekni doma, jaké veliké věci ti učinil Pán

Řečník: Pavel Smilek