Najít kázání

Na cestě s Ježíšem - Pravá radost a trvalý poklad

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 10:17-24
39:10
V Bibli se píše, že radostné srdce prospívá jako lék. Z čeho se můžeme radovat, když sami prožíváme trápení a vidíme ho všude okolo? Je vůbec možné mít radost, která vytrvá? Bůh ví, že radost je důležitou součástí života a dal nám možnost mít pravou radost, která nezanikne, a pravý poklad, který je vzácnější nadevše. Zveme Vás tuhle neděli k objevování této radosti a pokladu.

Na cestě s Ježíšem - Světlo patří na svícen

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 8:16-18
40:50
Možná si to ani neuvědomujeme, ale světlo je neoddělitelnou součástí našich životů. Ve tmě jej využíváme k tomu, abychom viděli, co děláme, nebo kam jdeme. Bible mluví o světle na mnoha místech a velice prakticky. Např. že světlo patří na svícen a né pod nádobu. Jasná a logická myšlenka, kterou když přeneseme do života člověka, ukrývá v sobě hluboké poznání. Máš světlo ve svém životě, které jasně svítí a osvětluje Tvůj život?

Od vzkříšení po nebe - Opomíjený základ

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 24:50-53
30:22
Boží požehnání je velice důležité pro život člověka. Je základem prožívání skutečně hluboké radosti. Takovou radost zažili učedníci v momentě, kdy Pán Ježíš od nich odcházel. No to co jim ještě předtím řekl, proměnilo jejich mysl i srdce. Přidejte se a společně se podívejme na poslední slova Pána Ježíše na samém konci Lukášova evangelia.

Neoprávněný zisk

Řečník: Pavol Andraško
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 5:1-6
31:29
Když je výnos větší než námaha, říkáme tomu zisk. A mít zisk ze své práce je dobré. Zisk častokrát vede k větším možnostem a k bohatství, což samo o sobě není špatné. Jsou však velice nebezpečná úskalí touhy po zisku a bohatství, které končí velmi zle. Jakub ve svém dopise řeší také i otázku „neoprávněného zisku“, o které budeme společně přemýšlet.

Nezapomenutelné jídlo

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 7:36-50
47:51
Příběh, kde z pozvání k jídlu se stal nezapomenutelný moment. Nebylo to kvalitou nebo chutí jídla, ale slovama, které vyslovil Pán Ježíš. Slová, které přinášejí naději, odpuštění a přijetí. Ale taky slova poukazující na důležitost uvědomění si svých vin. Jaký je vztah mezi odpuštěním mých vin a láskou? Jak moc ti bylo odpuštěno a jak moc miluješ?

Jsi bohatý nebo chudý?

Řečník: Pavol Andraško
Série: List Jakubův
Bible: Jakubův 1:9-11
33:56
Jsi bohatý nebo chudý? Co to určuje a jak moc na tom záleží? V životě si procházíme chvílemi, kdy přemýšlíme nad oblastí materiálního zabezpečení. Pokračování dopisu Jakuba nám odhaluje to, jakým způsobem máme přemýšlet, pokud se nacházíme v těžší situaci, nebo naopak patříme k bohatší vrstvě lidí.

Hagar a Izmael

Řečník: Pavol Andraško
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 16
41:40

Pokoj, který přináší dobrá zpráva

Řečník: Pavol Andraško
Série: Duchovní boj
Bible: Efezským 6:15
27:58
V dalším pokračovaní tématu duchovní boj budeme mluvit o botách. Pro nás jsou neoddelitelnou součástí života, máme více druhů a jsou určené na různé příležitosti. Je dobré mít kvalitní boty, které padnou. Bible taky mluví o botách, ale takových, které přináší pokoj. Co jsou to za boty? Máš takové boty obuté nebo čekají ve tvém botníku?

Naplnění Duchem

Řečník: Pavol Andraško
Série: Efezským
Bible: Efezským 5:18-20
43:57
Čím svůj život plníme, se odráží na způsobu života, který žijeme. Text, kterým se budeme zabývat, mluví o dvou způsobech, jak můžeme plnit život. Jeden vede k chvalozpěvu a radosti, druhý k prostopášnosti. Čím a jak se plnit, aby z našeho nitra zněly chvály?

Chození ve světle

Řečník: Pavol Andraško
Série: Efezským
Bible: Efezským 5:8-14
30:49
Člověk by ideálně v noci, kdy je tma, měl spát a přes den, kdy je světlo, být aktivní a žít naplno. Biblický text, který budeme probírat používá obraz tmy a světla k tomu, aby poukázal na duchovní realitu ve které žije každý člověk bez rozdílu. Jsme povolání žít ve světle, kde jsou věci jasně viditelné. Naopak ve tmě, bez světla, nevíme kam jdeme a konec naší životní cesty může být velice nepříjemným překvapením.

Doma s hříšníky

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Timoteovi 1:12-20
39:36
Bůh je stvořitelem a Pánem církve, jinak řečeno domácnosti křesťanů zde na zemi. Tyhle domácnosti tvoříme my, různí lidé. Kdo do této domácnosti může patřit a jak se k ní připojit? Můžeme být v domácnosti s hříšníkem? Kdo je hříšník a jak taková domácnost vypadá? Nad tématem domácnosti s hříšníky se budeme zamýšlet pokračováním v dopise 1 Timoteovi 1, 12-20.

Život v moci Ducha svatého

Řečník: Pavol Andraško
Série: Život
Bible: Římanům 8:10-16
44:48
Ježíš řekl: "Odejdu-li však, pošlu ho k vám." Myslel tím Ducha svatého. Jaké místo má Duch svatý v mém životě? Jak můžu vědět, že ho mám, kde je a jak se má Jeho moc projevovat prakticky?

Za jakých okolností?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Jan 1:10-13
39:52
Slyšeli jsme už, kdy a kde Vánoce začaly, a také i to, kdo je první slavil. Ale za jakých okolností se odehrály a co vedlo k tomu, že i my se dnes můžeme radovat z dobrého poselství Vánoc? Pojďte se společně s námi zamyslet nad závěrečnou částí zákulisí Vánoc.

Zákulisí Vánoc: Kdy skutečně začaly?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 4:4-7
39:19
Vánoce se staly neoddělitelnou součástí naši kultury. Ke konci každého roku nastává období příprav na tyto svátky. Zákulisí této události, kdy skutečně začaly a co je jejich podstatou, nám pomáhá si uvědomit, jak se na tyto svátky připravit a na co skutečně nezapomenout.

Smršť díků

Řečník: Pavol Andraško
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:3-12
32:00
Vděčnost projevujeme vůči svému dárci. Můžeme být vděční za mnoho věcí, no né stále je vidíme. V textu, který budeme probírat ve čtvrtek je ukryto tolik požehnání od Boha směrem k nám lidem, které nás samo o sobě přemáhá ke „smršti díků“.

Dodržování Jeho přikázání

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Janův 2:3-11
32:55
Co dodržování Božích přikázání může ukázat v našem životě, jaké v něm mají přikázání místo a jak je vůbec možné je vnímat jako něco dobrého a dosažitelného? Zveme Vás na čtvrteční bohoslužbu, kde budeme hledat odpovědi v pokračování listu Jana

Ani Goliáš není silnější než Bůh

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Samuelova 17:24-50
33:16
V životě čelíme různým zkouškám, které dokážou být skutečně veliké. Hned na začátku života budoucí král David čelil situacím, které nebyly lehké, ale zvítězil. Jak je překonal a jakou měl motivaci? Na čem stavět naše vítězství?

Jak se připravit na poslední den

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:19-24
27:40
Každého z nás čeká den, který bude náš poslední. Slyšel jsem: „Užívej si život dokud se dá a nemysli moc na budoucnost.“ Je to opravdu to nejlepší, čím se máme řídit? V čem je ten poslední den odlišný od ostatních dnů a jak se na něj připravit?

Patří do Bohoslužby peníze?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:6-12
31:35
Otázka peněz je často citlivým tématem i v křesťanství. Bůh však o oblasti financí a dávání mluví v Bibli otevřeně. Tohle téma nám prozrazuje mnoho o Boží moci, Jeho charakteru a také to zkoumá naši víru.

Živý Bůh, živá církev

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Petrův 1:3-9
31:35
To, že nám tluče srdce ještě neznamená, že skutečně žijeme živý život. Jsme povolání k plnohodnotnému životu s jasným cílem. Cestou k cílů čelíme situacím, které nás chtějí ochromit a uvést do duchovního kómatu. Co je rozhodující a na co dbát?

Slova vzkříšeného Ježíše III: Miluješ mne víc, než ti zde?

Řečník: Pavol Andraško
36:10
V životě dostaneme mnoho různých otázek. Je jedna, kterou se ptá Pán Ježíš každého z nás: „miluješ mne?“ Najít odpověď na tuhle otázku je důležité, neboť odpověď má daleko větší dopad na náš život, než se může zdát. Jak nás tahle otázka může posunout dál?

V krizových dobách buduj zdravé vztahy

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Římanům 12:15-16
46:46
Život jsou vztahy, všechno ostatní jsou detaily. Až v čase krize poznáváme, jak jsou zdravé vztahy důležité. Budování vztahů není jednoduché a to obzvlášť v této době. Jaké jsou naše vztahy a co pro ně můžeme dělat?

Nové víno do nových měchů

Řečník: Pavol Andraško
35:05
O víně se v církvi mluví zřídka. Ve čtvrtek se však společně zamyslíme nad biblickým obrazem nového vína a nových měchů, který nám prozrazuje více o novému životu z moci Božího Ducha a varuje nás před prázdným náboženstvím.

Čím nás mohou Vánoce šokovat?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 1:26-28
39:55
Vánoce, čas lásky a pokoje, ale někdy i nečekaných překvapení. Jakou šokující zprávu s sebou Vánoce nesou každý rok?

Zákon zasévání a sklizně

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 6:6-10
34:34
V biblické hodině, která je tentokrát v režii mládeže se podíváme na zákon zasévaní a sklízení, který je součástí každého života. Jakým způsobem se to projevuje, jaký to má dopad na náš život a naše okolí?

Bůh nám otevírá cestu

Řečník: Pavol Andraško
Série: Jozue
Bible: Jozue 3
33:57

Pamatuj na den odpočinku

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Exodus 20:8
34:04