Najít kázání

Sára a Izák

Řečník: Jan Pokorný
Série: Otec Abrahám
Bible: Genesis 17
29:28
Jak dlouho trvá Bohu, než naplní svá zaslíbení? Může to být třeba hned, ale také za sto let. Stejně jako s Abrahamem je však Bůh i během těch sta let s námi.

Chození v moudrosti

Řečník: Jan Pokorný
Série: Efezským
Bible: Efezským 5:15-17
29:43
Člověk byl stvořený k životu s Bohem. Co to znamená? Jak mám prakticky "žít s Bohem?" Apoštol Pavel nám v dopisu Efeským zanechal několik pokynů jak se svým životem máme před Bohem moudře nakládat.

Poslušnost je víc než...

Řečník: Jan Pokorný
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:11-36
34:48
Neposlušní kněžští synové a my. Jací máme být před Bohem jako jeho královské kněžstvo?

Duchovní boje tehdy a dnes

Řečník: Jan Pokorný
Série: Jozue
Bible: Jozue 10:1
23:49

Nezabiješ

Řečník: Jan Pokorný
Bible: Exodus 20:13, Matouš 5:21
29:47