Najít kázání

Odkázanost

Řečník: Lukáš Fedák
56:51
Nikdo z nás není osvobozen od nesení vlastních břemen a Boží Slovo nás vyzývá, abychom nesli břemena jedni druhých. Jsme však ochotni my sami nechat jiné, aby nám s nesením pomohli?

Bůh tiše promlouvá

Řečník: Lukáš Fedák
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 3
32:30
V sérii Pohled shora se budeme během letních prázdnin zabývat výkladem knihy 1. Samuelova.