Najít kázání

Na co v životě spoléhám?

Řečník: Pavel Smilek ml.
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 4
23:14
Spoléhám v praktickém životě skutečně na Boha nebo na formální náboženství?