Najít kázání

Církev a evangelizace

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
42:03

V Getsemane s Ježíšem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 14:32
31:36

Extravagantní láska

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 14:1
59:52

Čeho si Ježíš váží?

Řečník: Pavel Coufal
25:42

Otázka identity - Kdo je Ježíš?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 12:35
25:11

Otázka priority - co miluji nejvíc?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 12:28
45:00

Odpovědi na vaše otázky z krabičky

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
46:46

Není věrnost přežitek?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Deutoronomium 7:7
28:12

Moje vize živého a zdravého sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Efezským 2:20
38:12

Pán vinice

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:27-12:12
30:27

Není víra jako víra

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
45:12

Boží pomoc pro rodinu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Královská 4:8, 2. Královská 8:1
27:04

Fíkovník bez ovoce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:20, Marek 11:12
35:34

Hle, přichází k tobě tvůj Král

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:1
31:02

Jsme Boží děti i Boží dědicové

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Římanům 8:17
25:07

Bůh je naše útočiště, naše síla

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 46
23:15

Narodil se vám Spasitel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:11
31:03

Slyšíš zpívat anděly?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:8
28:12

Neměl ani kolébku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 8:9, Lukáš 2:7
33:06

Křestní shromáždění - prosinec 2014

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Královská 5:1
1:05:38

Proč musel Ježíš přijít

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 8
29:27

Vysoká cena za první místo

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 10:35
44:55

Abyste se netrápili jako ti, kteří nemají naději

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: 1. Tesalonickým 4:13-5:5
30:15

Kde jsme se tu jako církev vzali

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
29:16

Kde domov můj?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Židům 11:13, Židům 13:14
27:52

O muži, který toužil po nebi a přesto šel do pekla

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 10:17
34:33

Varování před tragickou nehodou

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:42
26:01

Tak kdo je tu nejdůležitější?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:30
30:31

Neděle díkůvzdání

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
1:06:21

Moc Ježíše Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:14
28:13

Smím vidět záblesk Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:1
24:37

Za koho pokládáš Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:27
18:39

Jak mohu vidět realitu života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:22
27:40

Žádáte od Boha znamení?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:11
32:19

Ten, který umí nasytit i nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:1
40:28

Bůh neopustí svůj lid

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 94
31:45

Bůh - moje pevnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 91
40:10

Bůh, který vede mou cestu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 77
49:52

Bůh, který dodrží smlouvu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 74
34:17

Dělat dobré věci

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 7:31
33:44

Prosím jen o drobky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 7:24
36:48

Křestní shromáždění - červen 2014

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
0:16

Církev má narozeniny

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
27:35

Rodina v Božím plánu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
26:00

Pomoci co nejvíce lidem

Řečník: Pavel Coufal
37:02

Čemu by se Ježíš divil u nás?

Řečník: Pavel Coufal

Kdo je ten Ježíš?

Řečník: Pavel Coufal
5:47

Světlo patří na svícen

Řečník: Pavel Coufal

Jak přijímám Boží slovo?

Řečník: Pavel Coufal
34:33