Najít kázání

Být plní lásky k lidem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 13, Matouš 22:37, Jan 15:13, 1. Janův 4:12, 1. Korintským 13:4
27:36

Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 23:1
30:10

Misie se účastnit ze všech sil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:8, Skutky 13:1
30:51

Konat v církvi kázeň tak, jako apoštolé

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 4:1
31:14

Křtít tak, jako církev na počátku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:19, Marek 16:15, Skutky 2:37
27:00

Přijímat do církve jen znovuzrozené

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 3:1
24:10