Najít kázání

Péče o stvoření

35:14
Klimatická krize, populační nárůst, vyčerpání neobnovitelných zdrojů, vymírání druhů. To jsou aktuální problémy, která hýbou dnešním světem. Jaký je křesťanský postoj k těmto tématům? Ať už si to uvědomujeme nebo ne, každý z nás k přírodě zaujímá nějaké stanovisko a ovlivňuje budoucnost naší planety. Dal nám Bůh instrukce, jak se o zemi starat? V návaznosti na 4. kapitolu knihy Radikální učedník od Johna Stotta se budeme věnovat právě těmto otázkám.

Děti a rodiče

Série: Efezským
Bible: Efezským 6:1-4
37:02
Srdečně vás zveme na amatérskou talkshow dvou celkem mladých tatínků. A o čempak? Inu, třeba o tom, jak zacházet se svými maličkými či drzými puberťáky, abychom je zbytečně nevytáčeli. Ale taky o tom, jak by se měly děti chovat ke svým rodičům. Protože věřte, nevěřte, i my jsme kdysi byli děti a ještě si z toho leccos pamatujeme.

Klekám na kolena

Série: Efezským
Bible: Efezským 3:14-19
33:29
Klečíš někdy při modlitbě nebo je to pro tebe příliš nekomfortní? Co tímto postojem dáváme Bohu najevo? Možná se častěji modlíme za své potřeby a touhy, než za druhé lidi. Ale co kdybychom Boha prosili za to, aby naplnil druhé lidi svojí láskou a Ježíš se zabydlel v jejich srdci?

Křesťanovy jistoty

Bible: 1. Janův 5:13-21
45:56
Jak si můžeme být jisti že Bůh, který nám dal věčný život, také odpovídá na naše modlitby a chrání nás?

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Učedník učitelem

Bible: Jan 13:23, Jan 13:34-35, 1. Janův 4:11-12
41:12
Když následujeme ve svém životě Ježíše, stáváme se Jeho učedníky. Každý z nás potřebuje vedení někoho staršího, zkusenějšího a zbožnějšího než jsme my sami. Bůh nás ale také volá k tomu, abychom se i my stali učiteli a pomáhali ostatním poznávat Ježíše. Máš někoho, kdo tě doprovází na tvé cestě s Bohem? Vedeš ty sám někoho? Na příkladu apoštola Jana se spolu podíváme na biblické principy učednictví a zjistíme, bez kterého z nich se rozhodně neobejdeme.

Informační zmatek - očkovat se na Covid nebo raději ne?

39:51
Nový virus, nová vakcína. Jak se v záplavě informací mohu vyznat v tom, co je pravda a čemu věřit? A jak v tom všem mohu spoléhat na Boha? Pohled křesťana a lékaře MUDr. Tomáše Kratochvíla na aktuální situaci ohledně očkování proti novému koronaviru ve čtvrtek na biblické hodině.

Hřích zasahuje celé společenství

Série: Jozue
Bible: Jozue 7
39:21

Program mládeže

Série: Obecné
36:55

Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj

Bible: Matouš 5:9
49:12

Co jsme prožili při misii v Ghaně

Série: Tématické
1:33:56

Být víc jako Ježíš

Série: Obecné
Bible: Filipským 2:3, Galatským 2:20, Jan 13:1, Matouš 11:19, Filipským 3:8
37:11

Program mládeže

Série: Obecné
57:15

Podobenství o nepoctivém správci

Série: Obecné
Bible: Lukáš 16:1, 1. Timoteovi 6:10
24:56

Vyslyšené modlitby

Série: Obecné
29:52