Co když mám problém odpustit?

13. 7. 2021 | Kázání

Žijeme ve zvláštní době, kterou nikdo z nás nezažil. Celé národy jsou v karanténách kvůli koronavirové nákaze, která se šíří světem a mnoho lidí ovládá strach. Podle propočtů na tuto nemoc zemře 1-3% nakažených lidí. Ale je tu mnohem závažnější nemoc, která je 100% smrtelná a tou je lidský hřích. Je plíživá, často nenápadná a maskující se za kde co a leckdy i dobrého. Ale o to je zákeřnější.
Jedním z takových zákeřných a zároveň mocných hříchů je neodpuštění.

O síle odpuštění, o moci, která v nás může způsobit, abychom odpustili i „neodpustitelné“, mluvil ve svém kázání Pavel Smilek. Záznam celé bohoslužby začíná až v čase 1:30 a je včetně chval a modliteb. Kázání pak začíná v čase 19:48 – Co když mám problém odpustit?