Oznámení

on Posted in Kázání.

Přestože nevychází dnešní kázání z Matoušova evangelia, vybraný oddíl na něj částečně navazuje a dává mu další rozměr - mé kořeny v rodině a cíl, ke kterému směřuji.

Poslechněte si kázání v rámci víkendu pro rodiče - Odkud jsem vyšel a kam jdu?.

on Posted in Kázání.

Jsme každý jiný. A tak je i každé společenství jiné, i třeba z jedné církve. Ale v různosti je síla. Můžeme se doplňovat tam, kde sami nestačíme.

O rozmanitosti jednoho Božího těla kázal farář ČCE Martin Horák. A záznam, pokud jste nemohli přijít, je k poslechu zde - Jednota v rozmanitém těle.

on Posted in Kázání.

Máme učitele. Největšího a nejlepšího v celém vesmíru. Všechno ví. Na Něj nemůžeme udělat dojem. A to nás dělá svobodnými. Můžeme být sami sebou.

Záznam kázání Pavla Coufala na téma novoročního verše sboru je k poslechu zde - Novoroční verš sboru

on Posted in Kázání.

Jste rádi překvapováni? Asi každý se těší a má rád překvapení. I když přiznejme si, že vydržet to čekání, je někdy těžké.
Překvapivé a zároveň nečekané bylo setkání anděla s Marií, početí Ježíše a pak zjevení anděla Josefovi a pastýřům. Ale překvapující byl i příchod mudrců z východu, kteří hledali Hvězdu, nového krále.

A co my? Je pro nás Ježíš překvapivý? Hledáme svého Krále? Poslechněte si záznam Vánočního kázání Pavla Coufala - Kde hledáme svého krále?.

on Posted in Kázání.

Taky jste jako děti rádi vyzobávali rozinky z buchet? Dobrota, že? Samotné buchty už pak nebyly úplně ono, ale co!
V životě se to dá také tak. Na ostatní pak už zbudou už jen ty „suché“ buchty. Možná se to zdá dobrý nápad. Ale jen do doby než jste ve skupině suchých buchet.
A taky ne vždycky se to vyzobávání vyplatí. Pro Boží Slovo to „nevyzobávání“ platí rozhodně. Pak můžeme totiž pochopit souvislosti, které by nám vyzobáváním nebo jen povrchním čtením snadno utekly.

Pokud jste tedy z nějakého důvodu neslyšeli nedělní kázání Zdeňka Pokorného, pak máte možnost zde - Naše světlo má svítit do tmy.

on Posted in Kázání.

Každý z nás je něčím obdarován. Máme různé schopnosti. Ale nemůžeme si je používat, jak se nám zachce. Pokud nechceme být nepřizpůsobovými individualisty, je potřeba používat své znalosti a schopnosti tak, aby to bylo ku prospěchu celku.

V církvi to není jinak. Ale pro službu nás vybavuje a ty správné příležitosti připravuje ten nejlepší vedoucí, náš nebeský Otec.

Ve svém kázání o službě a Boží moci hovořil Pavel Smilek. Záznam je zde - Boží moc ke službě.

on Posted in Kázání.

Není nic důležitějšího, většího než setkání s Bohem. Na důležité věci je třeba se připravit - a právě tento úkol plnil Jan Křtitel, který volal lidi, aby se připravili na setkání s Ježíšem.

I dnes zní stejná výzva: K setkání s Bohem je třeba činit pokání. Také o tom, co je a co není pokání, mluví kazatel sboru Pavel Coufal na základě textu z Matoušova evangelia (3,1-12) - Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.

on Posted in Kázání.

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Iz 55:8-9) A latinské přísloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ jej jen potvrzuje. Když Pán Bůh něco chce, kdo zruší Jeho plány?

Pavel Smilek ve svém kázání hovořil o královských úkladech a o tom, jak se Pán Bůh postaral. Poslechněte si jeho záznám - Boží plány nelze zmařit.

on Posted in Kázání.

Název dnešního kázání sice mluví o narození Ježíše. Což je důležité. Ale mnohem důležitější je to, jak došlo k Jeho početí.
Co všechno riskovala Jeho matka Marie, když se rozhodla jako zasnoubená žena otěhotnět a jak se rozhodoval její snoubenec Josef, o tom ve svém kázání mluvil Pavel Coufal. Poslechněte si ho zde - Jak to vlastně bylo s jeho narozením.