Oznámení

on Posted in Kázání.

Jsme každý jiný. A tak je i každé společenství jiné, i třeba z jedné církve. Ale v různosti je síla. Můžeme se doplňovat tam, kde sami nestačíme.

O rozmanitosti jednoho Božího těla kázal farář ČCE Martin Horák. A záznam, pokud jste nemohli přijít, je k poslechu zde - Jednota v rozmanitém těle.

on Posted in Kázání.

Není nic důležitějšího, většího než setkání s Bohem. Na důležité věci je třeba se připravit - a právě tento úkol plnil Jan Křtitel, který volal lidi, aby se připravili na setkání s Ježíšem.

I dnes zní stejná výzva: K setkání s Bohem je třeba činit pokání. Také o tom, co je a co není pokání, mluví kazatel sboru Pavel Coufal na základě textu z Matoušova evangelia (3,1-12) - Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.

on Posted in Kázání.

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“ (Iz 55:8-9) A latinské přísloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ jej jen potvrzuje. Když Pán Bůh něco chce, kdo zruší Jeho plány?

Pavel Smilek ve svém kázání hovořil o královských úkladech a o tom, jak se Pán Bůh postaral. Poslechněte si jeho záznám - Boží plány nelze zmařit.

on Posted in Kázání.

Název dnešního kázání sice mluví o narození Ježíše. Což je důležité. Ale mnohem důležitější je to, jak došlo k Jeho početí.
Co všechno riskovala Jeho matka Marie, když se rozhodla jako zasnoubená žena otěhotnět a jak se rozhodoval její snoubenec Josef, o tom ve svém kázání mluvil Pavel Coufal. Poslechněte si ho zde - Jak to vlastně bylo s jeho narozením.

on Posted in Kázání.

V životě se někdy dějí zvláštní paradoxy. Například jde docela jednoduše chodit, mluvit, vykazovat různé činnosti - a přitom spát. Možná právě proto o Proměně spících křesťanů mluvil na nedělní bohoslužbě Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Proměna spících křesťanů.

on Posted in Kázání.

V biblické hodině zazněl příběh Zachariáše a jeho proměny. V dnešním kázání mluvil Pavel Coufal o jiné proměně - chudé venkovské dívky. V čem jsou oba příběh podobné a v čem se naopak liší. Pokud jste v neděli nemohli přijít, poslechněte si záznam kázání - Proměna tiché dívky.

on Posted in Kázání.

Máme učitele. Největšího a nejlepšího v celém vesmíru. Všechno ví. Na Něj nemůžeme udělat dojem. A to nás dělá svobodnými. Můžeme být sami sebou.

Záznam kázání Pavla Coufala na téma novoročního verše sboru je k poslechu zde - Novoroční verš sboru

on Posted in Kázání.

Jste rádi překvapováni? Asi každý se těší a má rád překvapení. I když přiznejme si, že vydržet to čekání, je někdy těžké.
Překvapivé a zároveň nečekané bylo setkání anděla s Marií, početí Ježíše a pak zjevení anděla Josefovi a pastýřům. Ale překvapující byl i příchod mudrců z východu, kteří hledali Hvězdu, nového krále.

A co my? Je pro nás Ježíš překvapivý? Hledáme svého Krále? Poslechněte si záznam Vánočního kázání Pavla Coufala - Kde hledáme svého krále?.

on Posted in Kázání.

Narodil se člověk. Možná si řekneme: „No, a co? Na světě žije přes 7mld. lidí. Koho to zajímá?“ Každý člověk je ale jedinečný, neopakovatelný. Víme, kdo jsou naši předchůdci, jaké jsou naše kořeny? A proč je to vlastně důležité?

A proč se mluví v Bibli o kořenech rodu Pána Ježíše? O tom na biblické hodině mluvil Marek Žitný. Záznam je zde - Příběh začíná: původ Ježíše Krista.

on Posted in Kázání.

Představte si člověka, který je označený jako bezúhonný. A to až tak, že má přístup do svatyně, kde přebývá samotná Boží přítomnost a on v Jeho přítomnosti nezemře. Měl k Bohu opravdu blízko. Ale jak je možné, že ho překvapilo setkání s andělem, Božím poslem? A jak je možné, že takový člověk neuvěřil, co mu předpověděl?

Kněz Zachariáš je předobrazem malověrných lidí a přiznejme si, že každý z nás s tím má zkušenosti. Biblickou hodinou provázeli a o proměně v Boží režii hovořili Petr Ilgner a Zdeněk Pokorný - Proměna nevěřícího kněze.