Pozvánky

Program na prosinec 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

1.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Advent: Radostné dávání
Káže Pavel Coufal
2.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:00   Awana
3.12 Út 18:00   Mládež
5.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Jak zvládat předvánoční „průvan v peněžence“?
Káže Pavel Coufal
6.12 17:00   Dorost
7.12 So 17:00   Křesťané v Izraeli
Přednáška a diskuse s Kristou Gerloffovou
8.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Chceš se nechat obdarovat? Křestní slavnost
Káže Pavel Coufal
9.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
    17:00   Awana
10.12 Út 18:00   Mládež
11.12 St 9:30   Setkání maminek s dětmi (klubovna)
12.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Jak zvládat předvánoční stres?
Vladimír Zeman
13.12 17:00   Dorost
15.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Máme i my své anděly?
Káže Zdenek Pokorný
16.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:00   Awana
17.12 Út 18:00   Mládež
19.12 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Vánoční koncert
20.12 17:00   Dorost
22.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ani o Vánocích nejsme sami
Káže Pavel Coufal
    15:00   Dětská vánoční slavnost
25.12 St 10:00   Ježíš: kulisa nebo realita našich Vánoc?
Káže Pavel Coufal
29.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak a za co nás Bůh jednou odmění?
Káže Pavel Smilek
31.12 Út 17:00 – 19:30   Silvestrovský program: „Jak jsem se letos učil více důvěřovat Bohu“
1.1 St 10:30   Pohled víry do budoucích dní
Káže Pavel Coufal

 

Program na říjen 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

1.10 Út 18:18   Setkání mládeže
3.10 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Čtvrteční shromáždění Zakládání sborů v prvním století a dnes
Výzvy, zkušenosti, příležitosti
Káže Jiří Unger, ČEA
4.10 17:00   Dorost
6.10 Ne 8:00   Kurz „Seznamte se s naším sborem“
(místnost ML Kinga 2), vede Pavel Coufal
    9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Díkůvzdání. Nemusíš žít v neustálých starostech (Mt 6, 25-34)
Káže Pavel Coufal
7.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
8.10 Út 18:18   Setkání mládeže
9.10 St 16:00   Setkání seniorů.
10.10 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Čtvrteční shromáždění Kdy jsi byl naposledy u Očního? (Mt 7,1-5)
Káže Pavel Coufal
11.10 17:00   Dorost
13.10 Ne 8:00   Kurz „Seznamte se s naším sborem“
(místnost ML Kinga 2), vede Pavel Coufal
    10:00   Nedělní shromáždění Třicet let svobody.
Děkovná bohoslužba brněnských církví se společnou Večeří Páně (Červený kostel ČCE)
14.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
15.10 Út 18:18   Setkání mládeže
17.10 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Čtvrteční shromáždění Co znamená: nehaž perly před svině (Mt 7,6)
Káže Pavel Coufal
18.10 17:00   Dorost
20.10 Ne 8:00   Přípravka ke křtu (kancelář)
Vede Zdenek Pokorný
    9:00   Nedělní shromáždění Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby (Mt 7,7-11)
Káže Pavel Smilek
21.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
22.10 Út 18:18   Setkání mládeže
24.10 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Čtvrteční shromáždění Program mládeže, pro všechny generace
Slouží mládež
25.10 17:00   Dorost
27.10 Ne 8:00   Přípravka ke křtu (kancelář)
Vede Zdenek Pokorný
    9:00   Nedělní shromáždění Zlaté pravidlo života (Mt 7,12)
Káže  Zdenek Pokorný
28.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
29.10 Út 18:18   Setkání mládeže
31.10 Čt 17:30   Cvičení pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání
    19:00   Čtvrteční shromáždění Jsou jen dvě cesty (Mt 7,13-14)
Káže Pavel Coufal

Program na léto 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

4.7 Čt 19:00   Biblická hodina Bůh nás obnovuje skrze pokání (Ex 33-34)
Slouží Pavel Coufal
7.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh nám chce žehnat (Nu 6,22-27)
Slouží Jan Hammer
11.7 Čt 19:00   Biblická hodina Když reptáme na dostatek (Nu 11)
Káže Rastislav Kvasňovský
14.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Bůh tě obhájí (Nu 12)
Káže Pavel Coufal
18.7 Čt 19:00   Biblická hodina Žiji vírou, nebo strachem? (Nu 13)
Káže Čeněk Jersák
21.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Boží trpělivost má své meze (Nu 14)
Káže Zdenek Pokorný
25.7 Čt 19:00   Biblická hodina Naše vzpoura a cesta smíření (Nu 16,1-17,15)
Slouží Pavel Kohl
28.7 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Bůh své slovo myslí vážně (Nu 20,1-13)
Káže Pavel Coufal
1.8 Čt 19:00   Biblická hodina Cesta záchrany i pro tebe (Nu 21,1-20)
Slouží Marek Žitný
4.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Americký tým z English campu
Vede Tomáš Kratochvíl
8.8 Čt 19:00   Biblická hodina Těžkosti a zápasy na naší cestě (Nu 20,14-21,21-35)
Káže Pavel Coufal
11.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Když Bůh žehná, nic to nezvrátí (Nu 22-24)
Káže Pavel Smilek
15.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená být „svatý“ (Nu 25)
Káže Zdenek Pokorný
18.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Zničte všechny modly (Nu 33,50-56)
Káže Zdenek Pokorný
22.8 Čt 19:00   Biblická hodina Co znamená milovat jediného Boha? (Dt 6)
Káže Rastislav Kvasňovský
25.8 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Uprostřed světa a přesto ne ve světě (Dt 7,1-11)
Káže Vilém Kubiena
29.8 Čt 19:00   Biblická hodina Kdy se nemusíme bát zla (Dt 7,12-26)
Slouží Marek Žitný
1.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. A buďte stále vděční (Dt 8)
Káže Pavel Coufal

Program na květen 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

2.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jakou autoritou je nám Boží slovo? (Mt 5,17-20)
Káže Pavel Coufal
3.5 17:00   Dorost
    19:00   Zahájení konference sester
Kulturní centrum Babylon, Kounicova
4.5 So 9:00   Konference sester „Obdarované milostí“
5.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění, Konference sester Spoléhání se na milost v budoucnosti
Slouži Lidka Englerová
6.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
9.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami (Mt 5,27-30)
Káže Pavel Coufal
10.5 17:00   Dorost
12.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Požehnání pevného manželství (Mt 5,31-32)
Káže  Pavel Smilek
13.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
14.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
15.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů
16.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Dá se spolehnout na tvé slovo? (Mt 5,33-37)
KážePavel Coufal
17.5 17:00   Dorost
19.5 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Jak zvládnout konflikt (Mt 5,38-42)
Káže Zdenek Pokorný
20.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
21.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
23.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat?
Káže Dr. Meego Remmel
24.5 17:00   Dorost
25.5 So     Brigáda Pustá Rybná
26.5 Ne 10:00   Nedělní shromáždění, Den sousedů Mít dobré vztahy mezi sousedy. (Mt 5,43-48)
Lužánky
Káže Pavel Coufal
27.5 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.5 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
29.5 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
30.5 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Naše postoje při dávání (Mt 6,1-4)
Káže Vilém Kubiena
31.5 17:00   Dorost
    18:00   Shromáždění členů sboru

 

Program na leden 2020

on . Posted in Program bohoslužeb

1.1 St 10:30   Bohoslužba Pohled víry do budoucích dní
Káže Pavel Coufal
5.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Novoroční verš sboru
Káže Pavel Coufal
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: Vláda, politika a věci veřejné
(Církev bratrská, Kounicova 15)
6.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:00   Awana
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: Jazyk, řeč a média
(Slovo života, Nové sady 37)
7.1 Út 18:00   Mládež
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: podnikavost a byznys
(Armáda spásy, Staňkova 6)
8.1 St 9:30   Setkání maminek s dětmi (klubovna)
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: Víra, spiritualita, náboženství
(ECM - Bystrc, Archa, Lýskova ul.)
9.1 Čt 18:00   Alianční týden modliteb - téma: Vzdělání
(BJB, Smetanova 20)
10.1 17:00   Dorost
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: Kultura, krása, umění
(ČCE II, Lidická 79)
11.1 So 18:00   Alianční týden modliteb - téma: Rodina
(Křesťanský sbor, Šámalova 15a)
12.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíšova moc nad našimi nemocemi (Mt 8,1-17; 9,1-8,27-31)
Káže Pavel Coufal
    18:00   Alianční týden modliteb - téma: Církev
(Apoštolská církev, Životského 10)
13.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
    17:00   Awana
14.1 Út 18:00   Mládež
16.1 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Když věřit, tak ale naplno (Mt 8,18-22)
Káže  Pavel Coufal
17.1 17:00   Dorost
19.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíšova moc nad našimi bouřemi (Mt 8,23-27)
Káže Pavel Coufal
20.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:00   Awana
21.1 Út 18:00   Mládež
22.1 St 9:30   Setkání maminek s dětmi (klubovna)
23.1 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Ježíšova moc nad duchovním světem (Mt 8,28-34; 9,32-34)
Káže  Vilém Kubiena
24.1 17:00   Dorost
    18:00   Promítání filmu pro rodiče
25.1 So 10:00-16:00   Den pro rodiče
26.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíšova moc nad životem i smrtí (Mt 9,18-26)
Káže Pavel Smilek st.
27.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:00   Awana
28.1 Út 18:00   Mládež
30.1 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Koho Ježíš povolává k životu s ním (Mt 9,9-13)
Káže  Marek Žitný
31.1     (pololetní prázdniny)

 

Program na listopad 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

1.11 17:00   Dorost
    19:00   Modlitební večer sester
3.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Jak nikomu nenaletět, i když vypadá dobře (Mt 7,15-20)
Káže: Pavel Coufal
    11:45   Kurz „Seznamte se s naším sborem“
vede Pavel Coufal (místnost M.K. Kinga)
4.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.11 Út 18:18   Setkání mládeže
6.11 St 16:00   Setkání seniorů
program: Aleš Pavelka - Turistou na Ukrajině
7.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Jak umíme klamat sami sebe (Mt 7,21-23)
Káže Lukáš Makovička
8.11 17:00   Dorost
10.11 Ne 8:00   Kurz „První kroky“ - přípravka ke křtu
vede Zdenek Pokorný (kancelář)
    9:00   Nedělní shromáždění Na jakém základě stavíš svůj život? (Mt 7,24-28)
Káže Zdenek Pokorný
11.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
12.11 Út 18:18   Setkání mládeže
13.11 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
14.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Divadelní představení Na zdi a za zdí (NaProTi)
15.11 17:00   Dorost
17.11 Ne 8:00   Kurz „První kroky“ - přípravka ke křtu
vede Zdenek Pokorný (kancelář)
    9:00   Nedělní shromáždění Tři věci, na kterých pracujeme: 1) bližší vzájemné vztahy (J 15,12-13)
Káže Pavel Coufal
18.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
19.11 Út 18:18   Setkání mládeže
21.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Tři věci, na kterých pracujeme: 2) více vděčnosti (1 K 1,4)
Káže: Pavel Coufal
22.11 17:00   Dorost
24.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Tři věci, na kterých pracujeme: 3) víra, že Bůh pracuje uprostřed nás (Fp 1,6)
Káže: Pavel Smilek st.
25.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.11 Út 18:18   Setkání mládeže
27.11 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
28.11 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Čtvrteční shromáždění Večer svědectví, písní a modliteb
Vede Pavel Coufal
29.11 17:00   Dorost

 

Program na září 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

1.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně A buďte stále vděční (Dt 8) 
Káže Pavel Coufal
2.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
5.9 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nedávej lidem najevo, jak jsi zbožný! (Mt 6,5-8.16-18)
Káže  Pavel Coufal
6.9 17:00   Dorost
8.9 Ne 8:00   Kurz "Seznamte se s naším sborem" (místnost ML Kinga 2)
vede Pavel Coufal
    9:00   Nedělní shromáždění Modlím se kvůli Bohu, ne kvůli sobě (Mt 6,9-10)
Káže Pavel Coufal
9.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
11.9 St 16:00   Setkání seniorů.
Program vede Pavel Coufal
12.9 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Naše zkušenosti z misie v Ugandě
Pavol Andraško a Pavla Strýčková
13.9 17:00   Dorost
15.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění K čemu je mi vlastně církev?
Káže Čeněk Jersák
16.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
17.9 Út 18:18   Nultá mládež
19.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Vyprávění z misie
Bára Bělehrádková a Veronika Nekudová
20.9 17:00   Dorost
    18:00   Plánovací shromáždění členů sboru
22.9 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Modlím se za sebe i za ostatní lidi (Mt 6,11-15)
Káže Zdenek Pokorný
23.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
24.9 Út 18:18   První mládež
26.9 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Hledám svůj ztracený poklad (Mt 6,19-24)
Káže Rastislav Kvasňovský
27.9 17:00   Dorost
29.9 Ne 8:00   Kurz "Seznamte se s naším sborem" (místnost ML Kinga 2)
vede Pavel Coufal
    8:00   Kurz "První kroky" (kancelář)
vede Zdenek Pokorný
    9:00   Nedělní shromáždění Buďte vroucího ducha
Káže Jaroslav Pleva
30.9 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)

Program na červen 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

2.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Křestní slavnost
Káže Pavel Coufal
3.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
5.6 St 16:00   Setkání seniorů. Marek Žitný bude hovořit o životě misionáře Jima Elliota
6.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Přednáška s diskusí Křesťanství a islám.
Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu
Dr. Emir Caner
7.6 17:00   Dorost
9.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Duch svatý: požehnání pro každého křesťana. (Svatodušní svátky) (Jl 3,1-5; Sk 2)
Káže Pavel Smilek st.
10.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
11.6 Út 16:15   Awana
    18:18   setkání mládeže
12.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
13.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění?
Káže Pavel Coufal
14.6 17:00   Dorost
15.6 So     Brigáda, Pustá Rybná
16.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Plnost Ducha svatého i pro mě (Ef 5,18-21)
Káže Pavel Coufal
17.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
18.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
20.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Duch svatý a rozmanitost jeho působení
Káže Pavel Coufal
21.6 17:00   Dorost
23.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Svědectví o Božím působení na severním Kavkazu
Káže Nikolaj Kobzev, Nehemia
24.6 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.6 Út 16:15   Awana
    18:18   Setkání mládeže
26.6 St 9:30   Setkání maminek s malými dětmi
27.6 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Putujeme do slíbené země. Bůh uzavírá smlouvu (Ex 24)
Káže Zdenek Pokorný
28.6 17:00   Dorost
30.6 Ne 9:00   Nedělní shromáždění. Kolikrát jsem i já zklamal… (Ex 32)
Káže Marek Žitný

Program na duben 2019

on . Posted in Program bohoslužeb

1.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
3.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
4.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepokradeš (Ex 20:15)
Slouží Pavel Coufal
5.4 17:00   Dorost
7.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak se připravit na Velikonoce (Abk 1:1-3; 3:17-18)
Káže Luděk Brdečko
8.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
10.4 St 16:00   Setkání seniorů, program: Vilém a Ivana Kubienovi
11.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nevydáš křivé svědectví (Ex 20:16)
Káže Pavel Coufal
12.4 17:00   Dorost
14.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Pán tě potřebuje (Mk 11:1-11)
Káže Pavel Coufal
    12:30   Výroční shromáždění členů sboru
15.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
16.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
17.4 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
18.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Shromáždění s Večeří Páně Máš smlouvu s Bohem? (Mk 14:12-25)
Káže Pavel Coufal
19.4 17:00   Dorost
    19:00   Velkopáteční shromáždění Jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz 53)
Káže Pavel Smilek
21.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Ježíš žije - a já s ním! (Fp 2:6-11)
Káže Pavel Coufal
22.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
23.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež
25.4 Čt 17:30   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Nepřizpůsobujte se světu (Ř 12:2)
Slouží mládež
26.4 17:00   Dorost
28.4 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří (Ex 20:17)
Káže Zdenek Pokorný
29.4 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.4 Út 16:15   Awana
    18:18   Mládež