Dětský klub AWANA

on . Posted in Naše služba.

Awana klub nabízí vyplnění volného času pro děti, zejména na městských sídlištích.

Je určen zejména pro děti od 1. do 7. třídy. Awana má však program i pro předškolní děti a je také připraven program pro starší děti z 8.-9. třídy.

Náplní klubu jsou hry, soutěže, vedení ke kamarádství a vzájemné úctě, budování morálních hodnot na křesťanském principu. Děti se zde jasným způsobem dozví dobrou zprávu o Ježíši Kristu.

Klub se schází na Smetanově 20 každé úterý od 16:30 do 18:30 hod. (kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), nebo ve stanici Medlánky každou středu od 16:30 do 18:30 hod.(kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Více na stránkách klubu AWANA