Pro děti v neděli

on . Posted in Naše služba.

Děti máme moc rádi a přejeme si, aby skrze nás cítily, že je Bůh miluje.

Na začátku shromáždění jsou děti spolu s námi v hlavním sále. V úvodní části je pro ně jednou za měsíc připraveno "slovíčko". Po něm, během písně, děti odcházejí na svůj program. 
Miminka zůstávají s rodiči ve shromáždění. Pokud rodiče potřebují (např. dítě "zvýší hladinu hluku"), mohou využít tzv. "dětský koutek" - místnost, ze které je možné sledovat dění v hlavním sále (slyšet a nebýt slyšen). Prosíme rodiče, aby si u vstupu vyzuli obuv, v místnosti je koberec pro děti. Hned vedle této místnosti je malá místnost s umyvadlem, kde je možné dítě přebalit. Pokud bude v dětském koutku více rodičů s dětmi do 2 let, prosíme, využijte také "malý sál", kde je také zvukový přenos z hlavního sálu.

Ve školním roce probíhá program pro děti v těchto skupinách:

Děti ve věku 3 let - předškoláci: klubovna v suterénu pod modlitebnou (je-li to nutné, mohou být tříletí v doprovodu rodiče)

Mladší žáci (1.-3. třída): místnost M.L. Kinga v suterénu, přední část

Starší žáci (4.-6. třída): místnost M.L. Kinga v suterénu, zadní část 

Nejstarší žáci (7. třída): pokoj pro hosty, 2. patro