Listopad 2023

1. 11. 2023 | Program bohoslužeb

1.11. St
2.11. Čt 1830 Modlitební setkání sboru (Malý sál)

 1900 Čtvrteční shromáždění

Palčivé otázky: Vyučování žen v církvi

Káže Petr Coufal

3.11. 1630 Dorost
4.11. So Rada zástupců sboru BJB ČR
5.11. Ne 900 Nedělní shromáždění s Večeří Páně

Lk 13,1-9 Podstata a nutnost pokání

Káže Petr Coufal

6.11. Po   1700 Modlitební setkání (modlitební místnost) 

 1630 Awana

1830 Klub mládeže Open space

7.11. Út 1500  Seniorská bohoslužba

1700 Přípravka ke křtu

 1800  Mládež 

8.11. St   930  Setkání maminek s dětmi
9.11. Čt 1830 Modlitební setkání sboru (Malý sál)

 1900 Čtvrteční shromáždění

Palčivé otázky: Alkohol

Káže Lukáš Makovička

10.11. 1700 Dorost
11.11. So
12.11. Ne   900 Nedělní shromáždění

Lk 13,10-17 Rozvázat pouta, ale kdy?

Káže Petr Coufal

13.11. Po  1700 Modlitební setkání (modlitební místnost) 

1830 Klub mládeže Open space

14.11. Út  1800  Mládež
15.11. St  
16.11. Čt 1830 Modlitební setkání sboru (Malý sál)

 1900  Čtvrteční shromáždění

Palčivé otázky: Jak správně nakládat s penězi?

Káže Zdenek Pokorný

17.11.   1700 Dorost
18.11. So
19.11. Ne   900 Nedělní shromáždění
Lk 13,18-21 Můj vliv v Božím království

Káže Petr Coufal

20.11. Po  1700 Modlitební setkání (modlitební místnost)

 1630 Awana

1830 Klub mládeže Open space

21.11. Út 1700 Přípravka ke křtu 

 1800  Mládež

22.11. St 930  Setkání maminek s dětmi
23.11. Čt 1830 Modlitební setkání sboru (Malý sál)

 1900  Čtvrteční shromáždění

Palčivé otázky: Závislosti a jak z nich ven 

Káže Tomáš Kratochvíl

24.11. 1700 Dorost
25.11. So 900 Výtvarná sobota pro ženy
26.11. Ne   900 Nedělní shromáždění 

Lk 13,22-30 Budou skutečně zachráněni jen někteří?

Káže Petr Coufal

27.11. Po  1700 Modlitební setkání (modlitební místnost)

 1630 Awana

1830 Klub mládeže Open space

28.11. Út 1700 Přípravka ke křtu 

 1800  Mládež

29.11. St
30.11. Čt 1830 Modlitební setkání sboru (Malý sál)

 1900  Speciální čtvrteční program

Misie a film v dnešní době

Hosté: Luboš a Iva Hlavsovi