Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Ale i když nás Pán Bůh mění, stále v nás zůstává kousek „starého člověka“ - jak může Pán Bůh odpustit takovému lumpovi! Zabil tolik lidí. Nebo obelhal a ukradl tolik peněz! Jak lidské… Ale hřích před Pánem Bohem je hříchem ať je to malá lež, svévole nebo vražda.

Všichni jsme více či méně podobni Jonášovi - máme strach, utíkáme před zodpovědností, zlobíme se nad Boží spravedlností a jsme schopní poučovat Pána Boha, jak by to měl dělat... Ale každý z nás máme naději. V Kristu.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala - Může náboženský člověk nesnášet Boha?.

Bůh se slitovává, když se před ním pokoříme a přiznáme své selhání, hřích. Každý z nás máme naději. V Kristu. Bůh nás miluje a nechce, aby žádný člověk zahynul. A je jedno jestli jsme nějací VIP nebo bezdomovci. Pokud jsme bez Krista, jsme na tom stejně.

Poslechněte si záznam kázání Rasťa Kvasňovského a kazatele Pavla Coufala - Může se člověk hluboce změnit?.

To co je tělu chleba, tím je duchu modliba. Pro nás jako učedníky by měla být modlitba, rozhovor s Pánem Bohem, naší druhou přirozeností. vždyť co je lepšího, než mít možnost trávit svůj čas s tím, kdo mě a všechno kolem stvořil a nad to mě miluje.

Misionář Stephen Folker ve svém kázání mluvil o důležitosti modlitby a její nezbytnosti pokud pracujeme na Božím díle. Vždyť ani bez pracovních porad se v zaměstnání neobejdeme. O co víc v životě. Záznam je možné poslouchat zde - Připojit se k Boží misi skrze modlitbu.

Ninive. Hlavní město Asýrie, kruté, nepřatelské říše. V době, o které mluví proroctví proroka Jonáše v něm žilo na 600tis. lidí.
Ale nebylo významné jen v lidských měřítcích, ale na jeho obyvatelích záleželo hlavně Pánu Bohu. A protože hřešili, bylo potřeba předat Boží důležitou informaci o soudu tak, aby to lidé opravdu slyšeli.

A jak my předáváme nejdůležitější Boží informace lidem kolem nás? O tom přemýšlel ve svém kázání Zdeněk Pokorný - Před čím utíkáš ty?.

Dostali jste někdy v poslední době dopis od někoho, kdo je vám milý, blízký? Asi to už nebývá tak často. Ale pokud se tak stane, je to v té záplavě e-mailů, chatů, SMS a jiných podobných elektronických zpráv, velmi milé, osobní.
Když někomu píšeme dopis, závěr takového dopisu je důležitý, možná i nejdůležitější.

Poslechněte si záznam kázání závěru listu Židům o víře v Pána Ježíše Krista - Závěrečné výzvy dopisu o víře: vytrvejte.

Je rozdíl mezi náboženstvím, které je založené na lidské snaze, předpisech, nařízeních, různých obřadech... a vírou v Pána Ježíše Krista. Obojí nelze míchat. Je nutné se rozhodnout. Bible říká, že Ježíš Kristus je jedinou cestou k Bohu pro každého člověka. Jak se rozhodneš ty?

Záznam zamyšlení kazatele Pavla Coufala z čtvrteční biblické hodiny je k dispozici zde - Co přinášíme na náš oltář?.

Pán Bůh je skutečný a reálný. Přichází do života člověka a zastavuje nás. Obrací nás k sobě. To není nic samozřejmého. Stojí o každého člověka - ať manažera nebo někoho, o kom si většina myslí, že je úplný odpad společnosti.

Křest je vyznáním, že i mě se Pán Bůh ve své touze po mě dotkl. Že o mě stojí, i když nejsem dokonalý, ale hřeším. Nedělá si o mě iluze. Miluje mě takového jaký jsem. Ale je to i vyznáním, že já stojím o to, aby byl Pán Bůh součástí mého života a měnil jej jak On chce.

Poslechněte si záznam křestního shromáždění - Křestní shromáždění.

My lidé máme raději, když nám ostatní říkají to, co chceme slyšet. A když chceme dělat něco, co se Pánu Bohu nelíbí, neposloucháme. Nechceme slyšet když nám ostatní říkají o našem hříchu a nutnosti pokání, přestože zachráněn by chtěl být každý.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Smilka o Jonášově pokání - Byl jsem zachráněn ze smrti k životu.

Často slýcháváme slova o vypětí, shonu, vysokém životním tempu, stresu apod. Je na to řešení? Jako křesťané chodíme pro radu k Pánu Bohu, do Bible a ta nám nabízí odpočinutí právě v Boží blízkosti. Je to Boží záměr. Odpočinutí znamená dosažením cíle, naplněním úkolu, ne nečinnost.

Poslechněte si záznam kázání Milana Kerna v rámci konference sborů BJB v Brně - Konference 2016.

Hluboko v nás jsou otázky kde jsem se tady vzal, kam jdu a proč tady vlastně jsem? K čemu můj život vlastně je? Ráno vstanu, jdu do práce, po ní domů, možná za kamarády, pak spát a další den nanovo. A to je všechno? Je tohle ten smysl, proč tady jsem?

Odpovědi na tyto a další otázky nastínil ve svém kázání v trošku jiné bohoslužbě kazatel Pavel Coufal. Její celý záznam z parku v Lužánkách si můžete poslechnout zde - Kolik cest vede k Bohu?.

Shromažďujeme majetky, budujeme kariéry... ale jsme spokojenější? Není to náhodou tak, že se o to víc bojíme, abychom o to, co jsme dosáhli, nepřišli?

O tom, co je v životě důležité a co nám přináší opravdové uspokojení hovořil ve svém kázání Pavel Smilek. Záznam si můžete poslechnout zde - Jak vést spokojený život.