Pozvánky

Program na listopad 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
2.11

Čt

17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Neuhašujte Ducha svatého (1 Te 5:19-22)
Káže  Pavel Coufal
3.11 17:00   Dorost
    19:00   Večer chval a Modliteb
4.11 So 9:00   Rada zástupců sborů BJB
5.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Sám Bůh je záruka naší současnosti i budoucnosti (1 Te 5:23-28)
Káže Pavel Coufal
6.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
7.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
8.11 St 16:00   Setkání seniorů. Bratr Rola Žitný poslouží na téma: Dubaj očima křesťana.
9.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Když my povstaneme, On září skrze nás.
Světový den Modliteb baptistických žen.
Slouží sestry
10.11 17:00   Dorost
11.11 So 17:00   Akce Hádej kdo přijde na večeři
12.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři (Lk 19:1-10)
Káže  Zdenek Pokorný
13.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
14.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
15.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
16.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    18:00   19:00 Biblická hodina Dobrá zpráva pro sexuální menšiny (Ř 1:16-32)
Káže  Pavel Coufal
17.11 17:00   Dorost
19.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva pro lidi "za plotem" (J 4:1-42)
Káže Pavel Coufal
20.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
        staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
21.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
23.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné (Mt 19:16-26)
Káže  Zdenek Pokorný
24.11 17:00   Dorost
        Víkend pro manželské páry, modul I.
25.11 So 9:00   Výtvarná sobota pro ženy
        Víkend pro manželské páry, modul I.
26.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva pro osamělé (Rt)
Káže Pavel Smilek
27.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
28.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
29.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
30.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Program mládeže

 

Program na říjen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Boží vůle – naše posvěcení (1 Te 4:1-8)
Káže Pavel Coufal
2.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
3.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
5.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Způsob života, který oslovuje okolí (1 Te 4:9-12)
Káže Pavel Smilek st.
6.10 17:00   Dorost
7.10 So     Brigáda na Pusté Rybné
8.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jaké to bude, až přijde Ježíš? (1 Te 4:13-5:11)
Kázání Pavel Smilek st.
9.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
10.10 Út 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů. Pavel Vašina bude hovořit o své návštěvě horní Mezopotámie.
    16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
12.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Radost z činění učedníků (1 Te 2:17-20)
Káže John Toone
13.10 17:00   Dorost
15.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění, díkůvzdání Za všech okolností děkujte (1 Te 5:18)
Káže Pavel Coufal
        Oběd + odpolední setkání, písně a svědectví vděčnosti Bohu
16.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
        Staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
17.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
18.10 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
19.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina 500. výročí reformace – Martin Luther a Jan Hus, setkání české a světové reformace.
Káže Jaroslav Pleva, kazatel BJB Litoměřice
20.10 17:00   Dorost
21.10 So     Brigáda na Pusté Rybné
22.10 Ne 10:00   Nedělní shromáždění v Červeném kostele
Ekumenická bohoslužba - 500 let reformace
U nás shromáždění nebude!
23.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
24.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
26.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Řád pro vztahy v církvi (1 Te 5:12-15)
Káže Zdenek Pokorný
29.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Stálá radost, vytrvalá modlitba (1 Te 5:16-17)
Káže Zdenek Pokorný
30.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
31.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)

 

Program na léto 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě? Ge 37
Káže Čeněk Jersák
6.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny? Ge 39
Káže Štěpán Exner
9.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. O Boží svrchovanosti Da 3
Káže Luděk Brdečko
13.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních Ge 40
Káže Pavel Coufal
16.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jak zvládnout úspěch Ge 41
Káže Pavel Smilek
20.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Bůh probouzí naše svědomí Ge 42:1-28
Káže Zdenek Pokorný
23.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Když to vypadá, že je všechno proti tobě Ge 42:29-43:14
Káže Jan Ondarza
27.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Milost vede k pokání Ge 43:15-44:17
Káže Marek Žitný
30.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Náš postoj, když prosíme o milost Ge 44:18-34
Káže Pavel Coufal, VP
3.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Klíč ke smíření Ge 45
Káže Pavel Smilek
6.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění
Host: Nick Ranieri, vedoucí amerického týmu English campu
10.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá Ge 46
Káže Jiří Weber
13.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Nástroj Boží záchrany Ge 47
Káže Pavel Coufal
17.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Jaké požehnání předáváme my? Ge 48
Káže Pavel Kohl
20.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Můžeš ztratit požehnání Ge 49:1-7
Káže Zdenek Pokorný
24.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Bůh má svůj plán i pro tebe Ge 49:8-28
Káže Stephen Folker
27.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. I v zármutku máme naději Ge 49:29-50:14
Káže Pavel Coufal
31.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Odpustit a přijmout odpuštění Ge 50:15-26
Káže Marek Žitný

Program na květen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.5. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
2.5. Út 18:00 Setkání mládeže
4.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Církev, která žije z Krista (Ko 3:15-17)
Káže Pavel Coufal
5.5. 17:00 Dorost
7.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Láska a úcta v manželství (Ko 3:18-19)
Káže Zdenek Pokorný
8.5. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
9.5. Út 16:00 Setkání seniorů. Na téma 500. výročí reformace poslouží bratr Vlastimil Pospíšil.
    18:00 Setkání mládeže
10.5. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
11.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Poslušnost a povzbuzování v rodině (Ko 3:20-21)
Káže Pavel Coufal
12.5. 17:00 Dorost
13.5. So   Brigáda na Smetanově 20
14.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Respekt a poctivost v práci (Ko 3:22-4:1)
Káže Pavel Coufal
15.5. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
16.5. Út 18:00 Setkání mládeže
18.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Využijte svěřený čas - k čemu? (Ko 4:2-6)
Káže Stephen Folker
19.5. 17:00 Dorost
21.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Krása společenství církve (Ko 4:7-18)
Káže Pavel Smilek st. 
22.5. Po 16:30 AWANA
    16:30 Staršovstvo
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
23.5. Út 18:00 Setkání mládeže
24.5. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
25.5. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše?
Káže Pavel Coufal
26.5. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru a modlitební setkání
28.5. Ne 9:00 Nedělní shromáždění v parku Lužánky. Den sousedů.
Káže Pavel Coufal
29.5. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
30.5. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na březen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.3. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
2.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jsme vděční jeden za druhého? (Ko 1:1-8)
Káže Pavel Coufal
3.3. 17:00 Dorost
5.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Modlete se za pochopení Boží vůle (Ko 1:9-12)
Káže Pavel Coufal
6.3. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.3. Út 16:00 Setkání mládeže
8.3. St 15:00 Setkání seniorů. Ohlédnutí do života baptistických sborů ve stoleté minulosti
Manželé Kernovi
9.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co všechno máme v Ježíši Kristu (Ko 1:13-14)
Káže Pavel Coufal
10.3. 17:00 Dorost
12.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Ježíš je naprosto jedinečný (Ko 1:15-20)
Káže Pavel Coufal
13.3. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
14.3. Út 18:00 Setkání mládeže
15.3. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
16.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jsi smířený s Bohem? (Ko 1:19-23)
Káže Zdenek Pokorný
19.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Můžeš poznat slavné tajemství (Ko 1:24-29)
Káže Pavel Smilek st.
20.3. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
21.3. Út 18:00 Setkání mládeže
23.3. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi (Ko 2:1-6)
Káže Pavel Kohl a Pavel Coufal
24.3. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
26.3. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jen Ježíš (Ko 2:6-10)
Káže Pavel Coufal
      Sborový den s obědem
    13:00 Výroční sborové shromáždění
27.3. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.3. Út 18:00 Setkání mládeže
29.3. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
30.3. Čt 16:45 Setkání vedoucích skupinek
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jsi vzkříšený člověk? (Ko 2:11-15)
Káže Zdenek Pokorný

 

Program na leden 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.1. Ne 9:00 Novoroční bohoslužba s Večeří Páně. Hleďme dál s nadějí
Káže Pavel Coufal
2.1. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
3.1. Út 18:00 Setkání mládeže
4.1. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
5.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Boží milost ve Starém zákoně
Káže Pavel Coufal
6.1. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
8.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. K čemu nás vybízí novoroční verš sboru
Kázání Pavel Coufal
9.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
10.1. Út 16:00 Setkání seniorů. Poslouží Vladimír Plotěný a Blanka Sedláčková.
    18:00 Setkání mládeže
12.1. Čt 18:00 Modlitební shromáždění Aliančního týdne modliteb
13.1. 17:00 Dorost
15.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Úžasný příběh o milosti (Lk 15,11-32)
Káže Pavel Coufal
16.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
17.1. Út 18:00 Setkání mládeže
18.1. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
19.1. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Boží milost v našem spasení
Káže Pavel Coufal
20.1. 17:00 Dorost
22.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Milost v našich vzájemných vztazích
Káže Zdenek Pokorný
23.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
24.1. Út 18:00 Setkání mládeže
26.1. Čt 17:00 Setkání vedoucích skupinek
    18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Zákon a milost
Káže Pavel Coufal
27.1. 17:00 Dorost
28.1. So   Den pro rodiče
29.1. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Pravidla nebo milost v rodině?
Káže Pavel Smilek st.
30.1. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
31.1. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na září 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

3.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Církev, ve které chci být (1 Te 1:1-3)
Káže Pavel Coufal
4.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
6.9 St 9:30 Setkání maminek s dětmi
7.9 Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Kdo je křesťan I. (1 Te 1:4-7)
Káže Pavel Coufal
10.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Kdo je křesťan II. (1 Te 1:8-7)
Káže Zdenek Pokorný
11.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
12.9 Út 16:00 Setkání seniorů - Brněnská architektura
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka
    18:30 Setkání mládeže
14.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Jak převrátit město naruby I. (1 Te 2:1-7)
Káže Pavel Coufal
15.9 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru - plánovací
17.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Jak převrátit město naruby II. (1 Te 2:8-12)
Káže Pavel Coufal
18.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
Staršovstvo
19.9 Út 18:00 Setkání mládeže
20.9 St 9:30 Setkání maminek s dětmi
21.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo (1 Te 2:13-16)
Káže Zdenek Pokorný
22.9 17:00 Dorost
24.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Síla a sláva dobrých vztahů (1 Te 2:17-20)
Káže Pavel Smilek st.
25.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.9 Út 16:30 AWANA
    18:30 Setkání mládeže
28.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Stát při sobě v dobrém i zlém (1 Te 3)
Káže Pavel Coufal
29.9 17:00 Dorost

 

Program na červen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Základ jednoty církve: Kristus (J 17:2)
Káže Zdenek Pokorný
2.6. 17:00 Dorost
4.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění - křestní slavnost. Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli (Sk 2)
Káže Pavel Coufal
5.6. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 AWANA
6.6. Út 18:00 Setkání mládeže
7.6. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
8.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jednota v přesvědčení založená na Božím slově (Sk 2:42)
Káže Pavel Coufal
9.6. 17:00 Dorost
    17:30 Zahájení brněnské Noci kostelů (v naší modlitebně)
11.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Jednota v rozmanitém těle (1 K 12)
Káže Pavel Smilek st.
12.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
13.6. Út 18:00 Setkání mládeže
15.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti.
Káže Dr. Daniel Maris, profesor Institutu TCMI
16.6. 17:00 Dorost
    18:00 Letní párty pro manželské páry
18.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Vztahy, které budují jednotu v praxi (Fp 2:1-11)
Káže Zdenek Pokorný.
      Sborový zájezd do Českého Těšína
19.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Staršovstvo
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
20.6. Út 16:00 Setkání seniorů - „Moje dětství v poválečném pohraničí“
Edita Reinoldová
    18:00 Setkání mládeže
21.6. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
22.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem? Vyslání týmů pro letní sborové misijní akce (English camp, tábory Awany, dorostu, tábor v Klenovci)
Vede Pavel Coufal
23.6. 17:00 Dorost
24.6. So   Brigáda na Pusté Rybné (sekání trávy)
25.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kázání z vězeňské kaple v Súdánu
Petr Jašek
      Beseda s Petrem Jaškem (po shromáždění)
26.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
27.6. Út 18:00 Setkání mládeže
29.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co ještě můžeme dělat pro větší jednotu církve?
Káže Pavel Coufal
30.6. 17:00 Dorost

 

Program na duben 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

Téma: Co nám ukazují Velikonoce?
       
2.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění, přímý přenos Českého rozhlasu Vltava. Velikonoce ukazují Pravdu
Káže Pavel Coufal
3.4. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
4.4. Út 18:00 Setkání mládeže
5.4. St 18:30 Kurz Objevování křesťanství
6.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Velikonoce ukazují, že utrpení může mít smysl
Káže Pavel Coufal
7.4. 17:00 Dorost
8.4. So   Brigáda v Pusté Rybné
9.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Velikonoce ukazují moc v odpuštění
Káže Pavel Coufal
10.4. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
11.4. Út 16:00 Setkání seniorů. Noemi Komrsková a Kateřina Vávrová budou hovořit o Diakonii Církve bratrské v Brně.
    18:00 Setkání mládeže
12.4. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
13.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina s Večeří Páně. Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky
Káže Pavel Coufal
14.4. 18:00 Velkopáteční shromáždění. Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal
Káže Pavel Smilek
16.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Velikonoce ukazují na nový život pro nás
Káže Pavel Coufal
18.4. Út 18:00 Setkání mládeže
20.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Raduješ se z duchovní svobody, nebo otročíš náboženství? (Ko 2:16-23)
Káže Zdenek Pokorný
21.4. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
22.4. So 8:30 Brigáda na Smetanově 20
      Výlet s účastníky kurzu Objevování křesťanství
23.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Buďme tím, čím jsme (Ko 3:1-11)
Káže Zdenek Pokorný
24.4. Po 16:30 AWANA
    16:30 Staršovstvo
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
25.4. Út 18:00 Setkání mládeže
26.4. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
27.4. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Slouží mládež.
28.4. 17:00 Dorost
29.4. So 10:00 Výlet AWANY
30.4. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jak můžeme být zdravým společenstvím (Ko 3:12-14)
Káže Pavel Smilek st.

 

Program na únor 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.2. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
    18:30 kurz Objevování křesťanství
2.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Čteme spolu Bibli. Proč se spravedlivý Noe opil a co to způsobilo? (Ge 9).
Káže Pavel Coufal
5.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Zvláštní vztahy v životě Abrahamova synovce Lota (Ge 13 a 19)
Káže Pavel Coufal
6.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
7.2. Út 16:00 Setkání mládeže
8.2. St 18:30 kurz Objevování křesťanství
9.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna? (Ge 22)
Káže Zdenek Pokorný
10.2. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
12.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Složité vztahy Jákoba a jeho žen (Ge 29; 30; 31)
Káže Pavel Coufal
13.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
14.2. Út 16:00 Setkání seniorů. 
    18:00 Setkání mládeže
15.2. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
    18:30 kurz Objevování křesťanství
16.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Křeslo pro hosta: Lubomír a Iva Hlavsovi. Společně v dobrém i ve zlém
Národní týden manželství
17.2. 17:00 Dorost
      Víkend pro muže s dětmi: S tebou mě baví svět.
19.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jákobův zápas o budoucnost rodiny (Ge 32)
Káže Pavel Smilek st.
20.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
21.2. Út 18:00 Setkání mládeže
22.2. St 18:30 kurz Objevování křesťanství
23.2. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co znamená být bdělý v dnešní době? (Mt 25:1-13)
Káže Pavel Smilek st.
24.2. 17:00 Dorost
    19:00 Večer modliteb a uctívání
26.2. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Co děláš se svými talenty? (Mt 25:14-30)
Káže Pavel Coufal
27.2. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
28.2. Út 18:00 Setkání mládeže

 

Program na prosinec 2016

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.12. Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině
Michal Kody Kislicki
2.12. 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru
4.12. Ne 9:00 Křestní shromáždění. Všechno má svůj začátek (Ge 3:15)
Káže Pavel Coufal
5.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
6.12. Út 18:00 Setkání mládeže
7.12. St  9:30 Setkání maminek s dětmi
8.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. „Co nám zůstalo z Vánoc?“
Křeslo pro hosta: Brian Eichelberger
9.12. 17:00 Dorost
10.12. So 11:00 Svatební shromáždění Michal Tomec a Kateřina Mrhová
11.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Bůh se nám zjevuje
Káže Pavel Coufal
12.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 Staršovstvo
13.12. Út 16:00 Setkání seniorů. Vánočním programem poslouží sestry Ranšovy.
    18:00 Setkání mládeže
15.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. „Bůh nebo člověk?“
Křeslo pro hosta: Marek Titěra
16.12. 17:00 Dorost
18.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Bůh s námi a pro nás (Mt 1:1-18)
Káže Zdenek Pokorný
    15:00 Dětská vánoční slavnost
19.12. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
20.12. Út 18:00 Setkání mládeže
21.12. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
22.12. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Vánoční koncert. Slouží hudební skupina MP3D a hosté
25.12. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Vánoce jsou opravdu pro každého (Mt 2:12)
Káže Pavel Coufal
29.12. Čt   Biblická hodina nebude
31.12. So 17:00 Silvestrovský program