Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Slavnost 120. výročí založení sboru Filipským 1:3-11 Milan Kern neděle 11. březen 2018 47:30 Tématické
Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš 2. Mojžíšova 3:1-14
2. Mojžíšova 4:1-17
Pavel Smilek st. čtvrtek 8. březen 2018 33:52 Boží povolání
Křtít tak, jako církev na počátku Matouš 28:19-20
Marek 16:15-16
Skutky apoštolské 2:37-41
Pavel Coufal neděle 4. březen 2018 26:59 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Přijímat do církve jen znovuzrozené Jan 3:1-10 Zdeněk Pokorný čtvrtek 1. březen 2018 24:10 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel Skutky apoštolské 9:1-22 Pavel Coufal neděle 25. únor 2018 30:13 Boží povolání
Bože, já se na to necítím - Gedeon Soudců 6:1-35 Zdeněk Pokorný čtvrtek 22. únor 2018 35:27 Boží povolání
Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue Jozue 1:1-9 Pavel Coufal neděle 18. únor 2018 33:32 Boží povolání
Tajemství šťastných vztahů Karolína a Jakub Limrovi čtvrtek 15. únor 2018 01:14:13 Tématické
Královna Ester Ester 1:1-12
Ester 2:5-7
Štěpán Exner neděle 11. únor 2018 26:41 Boží povolání
Povolání k víře, která jde do neznáma - Abraham 1. Mojžíšova 12 Pavel Coufal čtvrtek 8. únor 2018 30:28 Boží povolání
Být v klídku, ale bez Ježíše? Zjevení Janovo 3:14-22 Pavel Coufal neděle 4. únor 2018 24:38 Obnova církve
Máte otevřené dveře příležitosti Zjevení Janovo 3:7-13 Pavel Coufal čtvrtek 1. únor 2018 28:53 Obnova církve
Jak spojit církev a rodinu? 1. Mojžíšova 25:20-49:33 Zdeněk Pokorný neděle 28. leden 2018 23:47 Tématické
Probuďte se a posilněte to, co vám ještě zůstává Zjevení Janovo 3:1-6 Jan Konvalinka čtvrtek 25. leden 2018 28:18 Obnova církve
Nedejte se svést hříchem v církvi Zjevení Janovo 2:18-29 Pavel Coufal neděle 21. leden 2018 27:25 Obnova církve
Buďte netolerantní k falešnému učení Zjevení Janovo 2:12-17 Pavel Kohl čtvrtek 18. leden 2018 27:29 Obnova církve
Buďte věrní až k smrti! Zjevení Janovo 2:8-11 Pavel Smilek st. neděle 14. leden 2018 27:23 Obnova církve
Pevně se držte toho, co máte Zjevení Janovo 2:18-29 Pavel Harabus čtvrtek 11. leden 2018 14:25 Obnova církve
Snažíte se, ale nemáte lásku Zjevení Janovo 2:1-7 Pavel Coufal neděle 7. leden 2018 23:31 Obnova církve
Slyšíme, co Duch praví církvím? Zjevení Janovo 1 Pavel Coufal čtvrtek 4. leden 2018 29:47 Obnova církve
Novoroční Efezským 3:10-11
Matouš 28:19-20
Zdeněk Pokorný pondělí 1. leden 2018 17:53 Obnova církve
Až potud nám pomáhal Hospodin 1. Samuelova 7:12 Pavel Smilek st. neděle 31. prosinec 2017 33:41 Tématické
Kníže pokoje v našem neklidu Izajáš 9:5
Lukáš 2:1-14
Pavel Coufal neděle 24. prosinec 2017 29:31 Čtyři jména Pána Ježíše Krista
Věčný otec nás drží ve své náruči Izajáš 9:5 Pavel Coufal neděle 17. prosinec 2017 25:37 Čtyři jména Pána Ježíše Krista
Naplněná proroctví o Mesiáši Izajáš 42:1-3
Malachiáš 3:1-2
Izajáš 61:1-3
Zdeněk Pokorný čtvrtek 14. prosinec 2017 18:15 Čtyři jména Pána Ježíše Krista