Najít kázání

Jak se připravit na Velikonoce

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Velikonoce
Bible: Abakuk 3:17, Abakuk 1:1, Lukáš 9:44, Lukáš 24:44
28:03

Nepokradeš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:15, Genesis 30:26, Genesis 31:12
26:26

Nesesmilníš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 20:14, Matouš 5:27, 1. Korintským 6:9
37:26

Nezabiješ

Řečník: Jan Pokorný
Bible: Exodus 20:13, Matouš 5:21
29:47

Cti svého otce i matku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:12, Efezským 6:2, Ezechiel 22:7, Ezechiel 22:15, Matouš 15:4, Marek 7:10
35:00

Pamatuj na den odpočinku

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Exodus 20:8
34:04

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:7
5:19

Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 20:4
23:38

Já jsem tvůj jediný Bůh

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:1, Matouš 5:17
25:57

Jste pro svět nepostradatelní?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:13
23:43

Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:10, 2. Timoteovi 3:12, 1. Petrův 3:13
26:24

2019-02-26-ut_Cunkovi_Sedmero krkavcu aneb nadeje noveho zacatku (NaProTi)

1:06:57

Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj

Bible: Matouš 5:9
49:12

Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:8
29:09

2019-02-20-st_Jan a Iva Viktorinovi_Honza a drak aneb bolest ztrat (NaProTi)

1:00:52

Požehnaní milosrdní

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:7
28:20

Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 5:6, Žalmy 63
31:16

2019-02-14-ct_Limrovi_O dvanacti mesickach aneb Ctyri obdobi manzelstvi (NaProTi)

1:12:16

Požehnaní tiší

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:5
24:17

2019-02-06-st_Jakub a Dasa Guttnerovi_O Popelce aneb Jak oddělit zrno a plevy

59:10

Požehnaní ti, kdo umí plakat

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:4
31:52

Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:1
26:21

Sloužit slovem i skutky lásky

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Matouš 4:23
48:54

Odkud jsem vyšel a kam jdu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Korintským 1:26
24:58

Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:18
33:58

Naše světlo má svítit do tmy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 4:12
22:47

Jak vítězit nad pokušením

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:1
36:55

Boží moc ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 3:13
28:16

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Martin Horák
Bible: 1. Korintským 12:12
18:48

Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 3:1
28:20

Novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 23:1
30:42

Boží plány nelze zmařit

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 2:13
26:44

Kde hledáme svého krále?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 2:1
25:43

Jak to vlastně bylo s jeho narozením

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 1:18
23:51

Příběh začíná: původ Ježíše Krista

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 1:1
29:53

Proměna spících křesťanů

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:11
28:58

2018-12-13-ct_Adventni Koncert MP3D a sbor_v2

31:58

Proměna tiché dívky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:26
26:09

Proměna nevěřícího kněze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 1:5, Lukáš 2:57
51:01

2018-12-02-ne_Svedectvi Krystof a Lucie

9:49

Proměna drsného fanatika

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 9:1
31:55

2018-11-29-ct_Ondrej Slama_Nebat se byt nablizku

1:14:17

Bůh mi dává vítězství ve smrti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Korintským 15
34:51

Bůh mi dává sílu v slabosti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 12:1
31:39

Bůh mi dává smysl života v mém utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jób 42:1
27:53

Bůh mi dává naději v beznaději

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 9:18
26:23

2018-11-07_Jana Balvinova-Kdyz je ve vterine vsechno jinak (NaProTi)

1:01:06

Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:2, Židům 2:7, Filipským 2:6, Žalmy 144:3, Žalmy 8:2, Genesis 1:26

Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 61:1, Deutoronomium 5:6, Exodus 20:2, Jan 8:31, Lukáš 4:18, Římanům 6:16
27:28

Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 14:1, Jan 18:37, Jan 8:44, Jan 17:17, Jan 10:10
24:56