Najít kázání

Víra je vítězství

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:1-5
32:45
Dnešní zamyšlení z Bible nám ukáže, jak pohled na Ježíše Krista vede k jistotě spasení a vítězství, které “přemáhá svět”.

Každý den ti budu dobrořečit

Řečník: Petr Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 145
32:45
Je pro nás přirozenější si stěžovat než poděkovat Pánu Bohu. Jak se učit chválit Boha i když je život těžký?

Jistota spasení?

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 3:19-24, 1. Janův 4:13-21
31:41
Můžeme si být jistí naší záchranou pro věčný život? Jak vyhrát bitvu s nejistotou v našem srdci?

Zkoumejte duchy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Janův 4:1-6
31:14
Jak vypadá duchovní “fake news”? A jak se jim dá bránit?

Milujme se navzájem činem

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: 1. Janův 3:11-18, 1. Janův 4:7-12
35:05
Oheň a led. Slova a činy. Láska a nenávist. Apoštol Jan nás opakovaně vybízí, abychom se navzájem milovali – ale zároveň je mu jasné, že mnohem snáz nenávidíme nebo milujeme způsobem "buď s Bohem a měj se dobře" (a hlavně nečekej, že pro to něco udělám). Takže se podíváme, co na tom Bohu tolik vadí, kde vzít inspiraci k opravdové lásce a proč je to vlastně tak důležité.

Boží děti

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Janův 2:28-3:10
29:04
Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

Slovo varování

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:18-27
35:32
Kdo má zodpovědnost za rozpoznání falešného učení? Jsou to teologové a bibličtí učenci? Jakou úlohu v tom má hrát každý křesťan?

Milování světa vs vítězství nad Zlým

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:12-17
33:12
Dá se rozpoznat pravá a falešná víra? Jak žít, abychom důvěřovali Ježíši v otázce naší spásy, zůstávali v trvalém vztahu s Bohem Otcem a drželi se jeho Slova?

Dodržování Jeho přikázání

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Janův 2:3-11
32:55
Co dodržování Božích přikázání může ukázat v našem životě, jaké v něm mají přikázání místo a jak je vůbec možné je vnímat jako něco dobrého a dosažitelného? Zveme Vás na čtvrteční bohoslužbu, kde budeme hledat odpovědi v pokračování listu Jana

Tři falešná tvrzení

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:5-2:2
30:27
Někteří tvrdí, že na hříchu nezáleží, jiní popírají, že označuje stav lidstva. Bible je zde jasná. Naše naděje je jen v evangeliu. Křesťané mohou s jistotou prožívat svůj vztah s Otcem, skrze víru v Ježíše, který se za nás přimlouvá.

Slovo života (Proč právě 1. list Janův?)

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:1-4
34:46
1. list Janův se někdy vykladačům i čtenářům zdá složitý na pochopení. Přesto je tento text pro církev 21. stol. důležitý, protože ji chrání před nebezpečím falešných učitelů a motivuje věřící k radosti, posvěcení a jistotě.

Kdo má větší šanci?

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Lukáš 7:36-50
39:44
V domě farizea Šimona dochází ke dvěma odlišným setkáním. Za Ježíšem přichází žena hříšnice, aby mu vyjádřila svou oddanost, a setkává se s ním i hostitel, který hledá důvody, kvůli kterým by Ježíši nemusel přisuzovat žádnou autoritu nad svým životem. Proč každý z nich vidí Ježíše i sebe jinak? A když Ježíš říká, „komu se mnoho odpouští, mnoho miluje“ – znamená to u Boha větší šanci pro opravdu zkažené lidi?

Konec nadějného krále

Řečník: Martin Zvonař
Bible: 1. Samuelova 28:3-20
22:36
Saul osaměl. Schyluje se k velké bitvě a on nemá na koho se obrátit: Samuel zemřel, Hospodin mu neodpovídá; a on se utíká k pohanským způsobům. Musel konec nadějného krále končit takto tragicky?

Konej rozvážně a odvážně

Řečník: Jan Halík
Bible: 1. Samuelova 25:2-13
37:50
Rozvaha a odvaha jdou ruku v ruce. Abígajil jednala velice odvážně, když na sebe vzala vinu svého manžela Nábala a požádala Davida o smilování. David se naopak naučil jednat rozvážně a nevykonal unáhlený čin odplaty zlého za zlé. Jak ale můžeme jednat rozvážně a odvážně dnes my?

V těžkostech nehledej zkratky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24, 1. Samuelova 26
43:06
Někdy jsme v pokušení využít příležitost a pomstít se tomu, kdo nám způsobit nějakou bolest. Na příkladu krále Davida uvidíme, jak nad takovým pokušením zvítězit.

Hledej Boha, dokud je čas

Řečník: Štěpán Exner
24:33
"Hledej Boha, dokud je čas" bude tématem bohoslužby, kde budeme dál probírat život krála Davida

Máš svého Jónatana?

Bible: 1. Samuelova 18:1-11, 1. Samuelova 20:1-42
37:32
Přátelství Davida a Jónatana je nám dodnes inspirací. Být přítelem v dobrém i zlém je závazek a požehnání.

Ani Goliáš není silnější než Bůh

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Samuelova 17:24-50
33:16
V životě čelíme různým zkouškám, které dokážou být skutečně veliké. Hned na začátku života budoucí král David čelil situacím, které nebyly lehké, ale zvítězil. Jak je překonal a jakou měl motivaci? Na čem stavět naše vítězství?

Z pastýře králem

Řečník: Vít Suchomel
Bible: 1. Samuelova 16
30:01
Často posuzujeme druhé lidi podle toho, co vidíme. Člověk ale není jen, to co lze vidět, má i vnitřní část. Narozdíl od lidí Bůh nehledí na vnější vzhled, vidí přímo do srdce člověka.

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Hleď na Boha a jenom na něj

Řečník: Marek Žitný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 8:1-7
28:51
Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

Návrat k pravému Bohu

Řečník: Petr Ilgner
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 6 - 7
29:43
Boží moc si nemůže nikdo přivlastnit. Svou lekci o tom dostali jak Pelištejci, kteří se zmocnili Schránky smlouvy, tak i Izraelci. Jak vypadal jejich návrat k pravému Bohu a jaké jsou naše návraty k Bohu uslyšíme v pokračování série Pohled zdola.

Jeden Bůh mezi bohy

Řečník: Lukáš Makovička
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 5:1-2
34:43
"Pelištejci vzali Boží schránu." Izrael se nachází v hluboké krizi, národní i duchovní, vždyť něco takového se ještě nikdy nestalo! Jak k tomu došlo? Co se stalo? Proč? Leckoho však možná trápily i jiné otázky. Co dál? Jak vůbec obstojíme? Bude se Bůh už hněvat navždy? Na to všechno se společně podíváme a zkusíme si přitom odpovědět ještě na jednu důležitou otázku: Co se z jejich prastarých příběhů můžeme naučit my dnes.

Na co v životě spoléhám?

Řečník: Pavel Smilek ml.
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 4
23:14
Spoléhám v praktickém životě skutečně na Boha nebo na formální náboženství?

Bůh tiše promlouvá

Řečník: Lukáš Fedák
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 3
32:30
V sérii Pohled shora se budeme během letních prázdnin zabývat výkladem knihy 1. Samuelova.

Poslušnost je víc než...

Řečník: Jan Pokorný
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:11-36
34:48
Neposlušní kněžští synové a my. Jací máme být před Bohem jako jeho královské kněžstvo?

Láska způsobující bázeň

Řečník: Pavel Smilek
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:1-10
27:30
Jaký je vlastně Bůh bible? Překvapivé poznání starověké ženy - Hospodin mne vysvobodil a mému životu vrátil smysl a radost..

Bohu patří všechno

Řečník: Stephen Folker
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 1
43:56
V sérii Pohled shora se budeme během letních prázdnin zabývat výkladem knihy 1. Samuelova. Začínáme první kapitolou, ve které se přesvědčíme, že Bohu patří všechno.

Pavel Coufal: Všechno, co jsem vám nestihl říct za 16 let

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 103
35:33
Ohlédnutí Pavla Coufala za jeho šestnáctiletou kazatelskou službou při příležitosti rozloučení se s jeho službou v roli kazatele brněnského sboru.

Boží otcovské srdce. Den otců.

Řečník: Marek Žitný
Bible: Izajáš 64:7, 2. Korintským 6:18
28:11
Otcové jsou u začátku života každého z nás. Formují náš život a utváří naši identitu. Jaký má charakter a jak utváří naši identitu náš nebeský Otec?

Jak se připravit na poslední den

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:19-24
27:40
Každého z nás čeká den, který bude náš poslední. Slyšel jsem: „Užívej si život dokud se dá a nemysli moc na budoucnost.“ Je to opravdu to nejlepší, čím se máme řídit? V čem je ten poslední den odlišný od ostatních dnů a jak se na něj připravit?

K čemu je dobré, abych byl zbožný?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 3:13-18
31:12
Jak to, že bezbožníci, kteří si žijí po svém, se na této zemi mají lépe než ti, kteří poslouchají Boha? A co z toho vlastně mám, když sloužím Bohu? Starozákonní prorok Malachiáš řeší tyto otázky – poslechněme si jeho odpověď.

Patří do Bohoslužby peníze?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:6-12
31:35
Otázka peněz je často citlivým tématem i v křesťanství. Bůh však o oblasti financí a dávání mluví v Bibli otevřeně. Tohle téma nám prozrazuje mnoho o Boží moci, Jeho charakteru a také to zkoumá naši víru.

Jak lidé ztrácejí kontakt s Bohem?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 2
23:59
Starozákonní prorok již před přibližně 2500 lety ukazuje na možné, stále aktuální příčiny ochladnutí našeho vztahu s Bohem.

Láska Boha k nám a naše bohoslužba

Bible: Malachiáš 1
28:01
Říká se: “Nesuď knihu podle obalu.” Prorok Malachiáš by mohl říct: “Nesuď věřícího podle bohoslužby, ale podle srdce.”

Živý Bůh, živá církev

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Petrův 1:3-9
28:01
To, že nám tluče srdce ještě neznamená, že skutečně žijeme živý život. Jsme povolání k plnohodnotnému životu s jasným cílem. Cestou k cílů čelíme situacím, které nás chtějí ochromit a uvést do duchovního kómatu. Co je rozhodující a na co dbát?

Učedník učitelem

Bible: Jan 13:23, Jan 13:34-35, 1. Janův 4:11-12
28:01
Když následujeme ve svém životě Ježíše, stáváme se Jeho učedníky. Každý z nás potřebuje vedení někoho staršího, zkusenějšího a zbožnějšího než jsme my sami. Bůh nás ale také volá k tomu, abychom se i my stali učiteli a pomáhali ostatním poznávat Ježíše. Máš někoho, kdo tě doprovází na tvé cestě s Bohem? Vedeš ty sám někoho? Na příkladu apoštola Jana se spolu podíváme na biblické principy učednictví a zjistíme, bez kterého z nich se rozhodně neobejdeme.

Vyleji svého Ducha na všechny lidi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:1-21
28:46
V “posledních dnech” vylévá Bůh Ducha svatého na všechny, kdo vzývají jméno Ježíše Krista. Jsi mezi nimi?

Duch vane, kam chce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:8
28:46
Duch svatý je v Bibli přirovnáván k vanutí větru. Nevíš odkud přichází a kam jde, ale slyšíš ho a vidíš jeho působení. Jak působí Duch svatý ve tvém životě?

Ježíšova vláda na zemi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 1:20-23
28:04
Jestliže Ježíš Kristus usedl po pravici Boží v nebi, není nám příliš vzdálený? Jak se dnes projevuje jeho vláda na zemi?

Ježíšova vláda na nebi. Nanebevstoupení Páně

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:1-11
38:40
Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš nezmizel, ale odešel zpět k Otci, kde se ujal vlády. Co znamená jeho vláda pro svět a pro nás osobně?

Každá rodina je malou církví (Den matek)

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Deutoronomium 6:1-9, 2. Timoteovi 3:14-17
26:17
Jak může matka a otec ovlivnit duchovní život dětí? Na křesťanské rodině má být zviditelněno požehnání, které Bůh dává lidem skrze církev.

Oběť nebo milosrdenství?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Ozeáš 6:6
27:52
Co je pro nás snazší: oběť nebo milosrdenství? A proč nám Bůh opakovaně připomíná, že chce milosrdenství a ne oběti? Je snad oběť s milosrdenstvím v rozporu?

Vykoupení z vězení beznaděje

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 4
27:10
Příběh Rút nám ukazuje, že i lidsky beznadějné situace se mění, když se spolehneme na Pána Boha. On nám dává nový smysl života a novou budoucnost.

Už se tě Bůh někdy zastal?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 3
31:07
Tato kapitola knihy Rút může působit jako z romantického filmu. Pravá láska ale nabízí víc, než jen romantické chvíle. A jaká je Boží láska k nám?

Když jsi ukrytý pod Hospodinovými křídly

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Rút 2
35:42
Romantický příběh vztahu odmítnuté cizinky s respektovaným Židem – obraz našeho vztahu s Bohem a Boží péče o nás.

Rozhodnutí, které změní tvůj život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 1
41:51
Někdy stojíme před rozhodnutími, které zásadně ovlivní náš život. Jak se rozhodovat, aby to mělo dobrý dopad do našeho života?

Slova vzkříšeného Ježíše III: Miluješ mne víc, než ti zde?

Řečník: Pavol Andraško
36:10
V životě dostaneme mnoho různých otázek. Je jedna, kterou se ptá Pán Ježíš každého z nás: „miluješ mne?“ Najít odpověď na tuhle otázku je důležité, neboť odpověď má daleko větší dopad na náš život, než se může zdát. Jak nás tahle otázka může posunout dál?

Slova vzkříšeného Ježíše II: Pojďte jíst!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 21:1-14
28:10
Uprostřed našich nejistot, zklamání, proher a zápasů víry nás Ježíš zve do blízkého vztahu s ním.