Najít kázání

Život v moci Ducha svatého

Řečník: Pavol Andraško
Série: Život
Bible: Římanům 8:10-16
44:48
Ježíš řekl: "Odejdu-li však, pošlu ho k vám." Myslel tím Ducha svatého. Jaké místo má Duch svatý v mém životě? Jak můžu vědět, že ho mám, kde je a jak se má Jeho moc projevovat prakticky?

Klekám na kolena

Série: Efezským
Bible: Efezským 3:14-19
33:29
Klečíš někdy při modlitbě nebo je to pro tebe příliš nekomfortní? Co tímto postojem dáváme Bohu najevo? Možná se častěji modlíme za své potřeby a touhy, než za druhé lidi. Ale co kdybychom Boha prosili za to, aby naplnil druhé lidi svojí láskou a Ježíš se zabydlel v jejich srdci?

Obyčejný život s velkým posláním

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Matouš 28:18-20
31:48
Známé verše z konce Matoušova evangelia jsou tzv. Velkým posláním pro všechny následovníky Pána Ježíše Krista. K čemu nás vlastně vede Ježíš v našich obyčejných životech, když nám dává tak neobyčejné poslání.

Život v Božím rytmu - Šabat a paměť

Řečník: Jiří Krejčí
Série: Život
Bible: Deutoronomium 5:12-15
16:19
Tato biblická pasáž rozvíjí čtvrté přikázání. Hospodin nám přikazuje, abychom dodržovali sobotu, den odpočinku po šesti dnech práce – den, kdy se máme občerstvit. V centru odpočinku je výzva, abychom pamatovali: „a pamatuj“ (Dt 5,15). Sobota a paměť spolu hluboce souvisejí, ale jak a proč?

Život v Božím rytmu - Šabat a moje identita

Řečník: Pavel Smilek
Série: Život
Bible: Lukáš 6:1-6
30:58
Má dodržování dne odpočinku dnes smysl? Obchodníci by kvůli zisku rádi prodávali 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Necháme se ovlivnit tímto smýšlením? Je ve svěcení soboty zakódován nějaký hlubší smysl?

Kristovo tajemství

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 3:1-13
34:55
Evangelium o Ježíši Kristu není hádanka, kterou lze vyřešit lidskou dedukcí nebo rozumem, ale zázrak, který lze poznat pouze životodárným působením Ducha svatého.

Život v novém roce?

Řečník: Petr Coufal
Série: Život
Bible: Žalmy 95:7
30:22
Novoroční kázání na verš sboru pro rok 2022 zní: “Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce...” Tuto výzvu najdeme v Bibli ve Staré i Nové smlouvě. Najdeme pro ni místo i v našem srdci?

Boží hod vánoční: Proč opravdu slavit Vánoce?

Řečník: Petr Coufal
28:43
“Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” Připomeňme si, proč přišlo v Ježíši Kristu na svět zázračné světlo do temnoty našich dnů.

Za jakých okolností?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Jan 1:10-13
39:52
Slyšeli jsme už, kdy a kde Vánoce začaly, a také i to, kdo je první slavil. Ale za jakých okolností se odehrály a co vedlo k tomu, že i my se dnes můžeme radovat z dobrého poselství Vánoc? Pojďte se společně s námi zamyslet nad závěrečnou částí zákulisí Vánoc.

Kdo je první slavil?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 2:8-19
27:43
Dnes nahlédneme do zákulisí Vánoc s otázkou: Kdo první zaslechl zvěst anděla a jak ji přijal? Proč toto poselství o spasení pro všechny lidi rezonuje i s námi dnes? A jaká bude tvoje odpověď na tuto radostnou zprávu?

Pokoj uprostřed nepokoje

Řečník: Marek Žitný
Série: Efezským
Bible: Efezským 2:11-22
36:51
Nepokoj je důsledkem rozdělení. Pokoj je tam, kde je jednota. Pokoj je tam, kde prožíváme přijetí a bezpečí. Co dnes prožívá každý z nás? O čem svědčí napětí ve společnosti, rodinách, církvi? Pojďme společně hledat v Bibli zdroj pokoje i důvody rozdělení a nepřijetí v církvi 1. století i dnes. Můžeme získat pokoj nezávislý na okolnostech?

Zákulisí Vánoc: kde skutečně začaly?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Micheáš 5:1
29:12
V naší sérii “Zákulisí Vánoc” se tentokrát podíváme do Betléma, kde skutečně Vánoce začaly. Jaký význam má právě toto místo a co nám to prozrazuje o Božím plánu s každým z nás?

Diagnóza a léčba

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Efezským
Bible: Efezským 2:1-10
28:06
Ten nejlepší lékař podává nejen pravdivou diagnózu, ale i návod pro všechny nakažené. Skrze svého apoštola i skrze výklad ve čtvrtek večer.

Zákulisí Vánoc: Kdy skutečně začaly?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 4:4-7
39:19
Vánoce se staly neoddělitelnou součástí naši kultury. Ke konci každého roku nastává období příprav na tyto svátky. Zákulisí této události, kdy skutečně začaly a co je jejich podstatou, nám pomáhá si uvědomit, jak se na tyto svátky připravit a na co skutečně nezapomenout.

Vnitřní zrak srdce

Řečník: Lukáš Makovička
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:15-20
47:03
Chtěli byste mít "osvícený vnitřní zrak"? "Rozumět všem tajemstvím a obsáhnout všechno poznání," jak tuhle psal apoštol Pavel? Nu, tak to vám bohužel nepomůžu. Takhle bombastické věci nám tady Bible rozhodně neslibuje. Ale stejně je lepší aspoň něco vidět, než být dočista slepý – a pro duchovní zrak srdce to možná platí ještě víc než pro ten tělesný. Zvlášť když se stmívá.

Křesťanská odpovědnost

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Židům 10:19-25
37:41
Kde najít Boha? Potřebujeme dnes ještě vůbec církev? Mezi základní potřeby našeho života patří pocit jistoty, bezpečí, nalezení smyslu života, naděje do budoucna. To lze nalézt jen u Boha, v Jeho blízkosti. Ale jak se tam dostat? Bůh je svatý, oddělený a my jsme lidé hříšní...

Chvála jeho slávy

Řečník: Pavel Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:11-14
31:50
Při psaní Pavlova dopisu do Efezu chtěl autor vysvětlit, jak to, že jsme v Kristu, ovlivňuje každodenní život věřícího člověka. Duch svatý nás vede a posiluje k životu pro Boží slávu.

Štědré společenství

Řečník: Petr Coufal
Bible: Filipským 4:14-23
27:10
Naše dnešní oběti pro Boží království jsou investicí pro věčnost.

Smršť díků

Řečník: Pavol Andraško
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:3-12
32:00
Vděčnost projevujeme vůči svému dárci. Můžeme být vděční za mnoho věcí, no né stále je vidíme. V textu, který budeme probírat ve čtvrtek je ukryto tolik požehnání od Boha směrem k nám lidem, které nás samo o sobě přemáhá ke „smršti díků“.

Jak podporovat společenství?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Římanům 12:9-13
27:15
Jakým přínosem může být v dnešní době společenství křesťanů? A jak se může každý křesťan prakticky zapojit do společného života?

Úvod do listu Efezským

Řečník: Petr Coufal
Série: Efezským
Bible: Efezským 1:1-2
30:23
Efezským a povzbuzení k tomu, aby jeho základní pravdy změnily náš život. Stojí za to stát se tím, kým jsem v Kristu.

Postavím svou církev

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 16:18
29:08
Před 2000 lety Ježíš založil církev. V čem je její přínos pro dnešní svět ve 21 stol.? Podívejme se na to ve světle evangelia.

Křesťanovy jistoty

Bible: 1. Janův 5:13-21
45:56
Jak si můžeme být jisti že Bůh, který nám dal věčný život, také odpovídá na naše modlitby a chrání nás?

Pravidla napomínání v církvi

Řečník: Petr Coufal
Bible: Matouš 18:15-17
33:22
Jak se správně v církvi napomínat? Poznejme klíč k pokorné lásce a upřímné konfrontaci.

Večer chval a modliteb

Řečník: Petr Coufal
Bible: Genesis
33:22
Přijďte se společně modlit a chválit Pána Ježíše uprostřed Božích dětí.

Jakou moc má společná modlitba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 4:23-31
29:20
Je možné, že se modlíme, a přitom nedojde ke skutečnému spojení s Bohem? Jaké mají být naše osobní modlitby a jakou moc má společná modlitba?

Svědectví o Kristu v našem srdci

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:6-12
27:40
Jak Ježíšův křest, ukřižování a Duch dosvědčují pravdivost Janova svědectví o Kristu?

NePornu.cz - pomoc v závislosti

Řečník: Pete Lupton
Bible: Matouš 5:27
51:40
Představení služby NePornu.cz, která pomáhá lidem závislým na pornografii. Jak se na tento problém dívá Bible?

Víra je vítězství

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 5:1-5
32:45
Dnešní zamyšlení z Bible nám ukáže, jak pohled na Ježíše Krista vede k jistotě spasení a vítězství, které “přemáhá svět”.

Každý den ti budu dobrořečit

Řečník: Petr Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 145
32:45
Je pro nás přirozenější si stěžovat než poděkovat Pánu Bohu. Jak se učit chválit Boha i když je život těžký?

Jistota spasení?

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 3:19-24, 1. Janův 4:13-21
31:41
Můžeme si být jistí naší záchranou pro věčný život? Jak vyhrát bitvu s nejistotou v našem srdci?

Zkoumejte duchy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Janův 4:1-6
31:14
Jak vypadá duchovní “fake news”? A jak se jim dá bránit?

Milujme se navzájem činem

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: 1. Janův 3:11-18, 1. Janův 4:7-12
35:05
Oheň a led. Slova a činy. Láska a nenávist. Apoštol Jan nás opakovaně vybízí, abychom se navzájem milovali – ale zároveň je mu jasné, že mnohem snáz nenávidíme nebo milujeme způsobem "buď s Bohem a měj se dobře" (a hlavně nečekej, že pro to něco udělám). Takže se podíváme, co na tom Bohu tolik vadí, kde vzít inspiraci k opravdové lásce a proč je to vlastně tak důležité.

Boží děti

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Janův 2:28-3:10
29:04
Kdo se narodí znovu, má identitu Božích dětí. Pojďme žasnout nad Boží svrchovanou milostí, která otevírá náš duchovní zrak. Potom vidíme jasně osobu a dílo Ježíše Krista.

Slovo varování

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:18-27
35:32
Kdo má zodpovědnost za rozpoznání falešného učení? Jsou to teologové a bibličtí učenci? Jakou úlohu v tom má hrát každý křesťan?

Milování světa vs vítězství nad Zlým

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 2:12-17
33:12
Dá se rozpoznat pravá a falešná víra? Jak žít, abychom důvěřovali Ježíši v otázce naší spásy, zůstávali v trvalém vztahu s Bohem Otcem a drželi se jeho Slova?

Dodržování Jeho přikázání

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Janův 2:3-11
32:55
Co dodržování Božích přikázání může ukázat v našem životě, jaké v něm mají přikázání místo a jak je vůbec možné je vnímat jako něco dobrého a dosažitelného? Zveme Vás na čtvrteční bohoslužbu, kde budeme hledat odpovědi v pokračování listu Jana

Tři falešná tvrzení

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:5-2:2
30:27
Někteří tvrdí, že na hříchu nezáleží, jiní popírají, že označuje stav lidstva. Bible je zde jasná. Naše naděje je jen v evangeliu. Křesťané mohou s jistotou prožívat svůj vztah s Otcem, skrze víru v Ježíše, který se za nás přimlouvá.

Slovo života (Proč právě 1. list Janův?)

Řečník: Petr Coufal
Bible: 1. Janův 1:1-4
34:46
1. list Janův se někdy vykladačům i čtenářům zdá složitý na pochopení. Přesto je tento text pro církev 21. stol. důležitý, protože ji chrání před nebezpečím falešných učitelů a motivuje věřící k radosti, posvěcení a jistotě.

Kdo má větší šanci?

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Lukáš 7:36-50
39:44
V domě farizea Šimona dochází ke dvěma odlišným setkáním. Za Ježíšem přichází žena hříšnice, aby mu vyjádřila svou oddanost, a setkává se s ním i hostitel, který hledá důvody, kvůli kterým by Ježíši nemusel přisuzovat žádnou autoritu nad svým životem. Proč každý z nich vidí Ježíše i sebe jinak? A když Ježíš říká, „komu se mnoho odpouští, mnoho miluje“ – znamená to u Boha větší šanci pro opravdu zkažené lidi?

Konec nadějného krále

Řečník: Martin Zvonař
Bible: 1. Samuelova 28:3-20
22:36
Saul osaměl. Schyluje se k velké bitvě a on nemá na koho se obrátit: Samuel zemřel, Hospodin mu neodpovídá; a on se utíká k pohanským způsobům. Musel konec nadějného krále končit takto tragicky?

Konej rozvážně a odvážně

Řečník: Jan Halík
Bible: 1. Samuelova 25:2-13
37:50
Rozvaha a odvaha jdou ruku v ruce. Abígajil jednala velice odvážně, když na sebe vzala vinu svého manžela Nábala a požádala Davida o smilování. David se naopak naučil jednat rozvážně a nevykonal unáhlený čin odplaty zlého za zlé. Jak ale můžeme jednat rozvážně a odvážně dnes my?

V těžkostech nehledej zkratky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24, 1. Samuelova 26
43:06
Někdy jsme v pokušení využít příležitost a pomstít se tomu, kdo nám způsobit nějakou bolest. Na příkladu krále Davida uvidíme, jak nad takovým pokušením zvítězit.

Hledej Boha, dokud je čas

Řečník: Štěpán Exner
24:33
"Hledej Boha, dokud je čas" bude tématem bohoslužby, kde budeme dál probírat život krála Davida

Máš svého Jónatana?

Bible: 1. Samuelova 18:1-11, 1. Samuelova 20:1-42
37:32
Přátelství Davida a Jónatana je nám dodnes inspirací. Být přítelem v dobrém i zlém je závazek a požehnání.

Ani Goliáš není silnější než Bůh

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Samuelova 17:24-50
33:16
V životě čelíme různým zkouškám, které dokážou být skutečně veliké. Hned na začátku života budoucí král David čelil situacím, které nebyly lehké, ale zvítězil. Jak je překonal a jakou měl motivaci? Na čem stavět naše vítězství?

Z pastýře králem

Řečník: Vít Suchomel
Bible: 1. Samuelova 16
30:01
Často posuzujeme druhé lidi podle toho, co vidíme. Člověk ale není jen, to co lze vidět, má i vnitřní část. Narozdíl od lidí Bůh nehledí na vnější vzhled, vidí přímo do srdce člověka.

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Hleď na Boha a jenom na něj

Řečník: Marek Žitný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 8:1-7
28:51
Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?