Najít kázání

Pořad o manželství

Série: Tématické
1:06:22

Není věrnost přežitek?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Deutoronomium 7:7
28:12

Moje vize živého a zdravého sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Efezským 2:20
38:12

Pán vinice

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:27-12:12
30:27

Není víra jako víra

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
45:12

2015-01-25_ne_P Coufal_Bozi pomoc pro rodinu (chvaly)

8:00

Boží pomoc pro rodinu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Královská 4:8, 2. Královská 8:1
27:04

Moc biblické víry - svědectví

Moc biblické víry

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 11:20, Marek 11:12
34:54

Dům modlitby nebo doupě lupičů?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 11:15
29:23

Fíkovník bez ovoce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:20, Marek 11:12
35:34

Hle, přichází k tobě tvůj Král

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 11:1
31:02

Neznesvětíš svou dceru

Řečník: Petr Dvořáček
Bible: Leviticus 19:29, Lukáš 7:36
24:10

Jsme Boží děti i Boží dědicové

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Římanům 8:17
25:07

Bůh je naše útočiště, naše síla

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 46
23:15

O čem o Vánocích raději nemluvíme

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 2:13
32:07

Narodil se vám Spasitel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:11
31:03

Slyšíš zpívat anděly?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 2:8
28:12

Neměl ani kolébku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 8:9, Lukáš 2:7
33:06

Program mládeže - misijní povzbuzení

Řečník: Jan Halík
Série: Obecné
34:33

Křestní shromáždění - prosinec 2014

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Královská 5:1
1:05:38

2014-12-04-ct_Manzele Lenka a Roman Prochazkovi_Svedectvi

12:54

Slavit-neslavit-jak slavit (Vánoce)? Kde je Ježíš o Vánocích?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 2:21
33:15

2014-11-30_ne_Svedectvi_krtencu

17:43

Proč musel Ježíš přijít

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 8
29:27

Klady a úskalí církve v 21. století

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Matouš 25:1
34:21

Vysoká cena za první místo

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 10:35
44:55

Abyste se netrápili jako ti, kteří nemají naději

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: 1. Tesalonickým 4:13-5:5
30:15

Kam jde Ježíš před námi?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 10:32
28:47

Kde jsme se tu jako církev vzali

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
29:16

O majetku a o nás

Řečník: Tomáš Ilgner
Bible: Marek 10:23
29:17

2014-11-03-po_Pavel Eleder_Zivot je jen nahoda a nebo ne

57:03

Kde domov můj?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Židům 11:13, Židům 13:14
27:52

O muži, který toužil po nebi a přesto šel do pekla

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 10:17
34:33

Nebraňte dětem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 10:13
27:13

Manželství a rozvod

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 10:1
36:24

Varování před tragickou nehodou

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:42
26:01

Tak kdo je tu nejdůležitější?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:30
30:31

Neděle díkůvzdání

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
1:06:21

Moc Ježíše Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:14
28:13

Smím vidět záblesk Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:1
24:37

Jakou cenu zaplatím za následování Ježíše

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 8:34
49:39

Za koho pokládáš Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:27
18:39

Jak mohu vidět realitu života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:22
27:40

Žádáte od Boha znamení?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:11
32:19

Jaký je Bůh

Řečník: Jan Jackanič
Série: Obecné
22:26

Ten, který umí nasytit i nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:1
40:28

Bůh neopustí svůj lid

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 94
31:45

Bůh - moje pevnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 91
40:10

Náš domov u Boha

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 90
26:15