Najít kázání

Víme, co znamená dnešní doba?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11-14
26:49
Dnešní doba nám možná přijde trochu zmatená. Co ale o tomto čase zjevuje Boží slovo? A k čemu nás dnes vybízí?

Vítězství navzdory samotě

Bible: Matouš 26:36-46
25:59
V našich životních zápasech snadněji vítězíme, když na ně nejsme sami. Jak to, že Ježíš v Getsemane neprohrál, navzdory své osamocenosti? A jak můžeme vítězit my?

Samota tříbí náš charakter

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24 - 26
31:18
Když jsme sami, více přemýšlíme o našich vztazích s lidmi. Neměli bychom dnes někomu odpustit? Že to není snadné, a přesto je to možné, nám ukazuje příběh Davida a Saula.

Bůh vstupující do mé samoty

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 19:1-18
38:12
Na někoho doléhá samota uprostřed čtyř stěn, na někoho uprostřed lidí a mnoha aktivit. Kde je Bůh, když se cítíš sám a zdeptán okolnostmi života? Chceš se jím nechat občerstvit?

Labyrint mého světa a ráj mého srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 63:1-9
25:48
Dnes si připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského, kazatele a biskupa Jednoty bratrské, významné osobnosti v oblasti vzdělávání, “učitele národů”, spisovatele, celoživotního poutníka. Budeme přemýšlet o našem hledání smyslu života v labyrintu našeho světa.

Věrnost v čase samoty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 39 - 41
30:27
Jak se vyrovnáváte se svojí samotou? Josef byl mladý muž, který byl několikrát v životě opravdu sám, a to ne vlastní vinou. Jak se vyrovnal se svojí osamoceností a co se od něho můžeme naučit?

Naše zápasy s Bohem

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 32:29
41:34
O co usiluješ ve svém životě? Jsi nespokojen a zápasíš s Bohem?

Modlitební večer Life!

41:34
Každý rok se v listopadu přimlouvají ženy po celém světě za všechny světadíly a jejich problémy. Zveme ženy i muže na modlitební večer Life!, který v rámci Mezinárodního dne modliteb baptistických žen připravily ženy z našeho sboru.

Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:41-47
41:34
Dne 31. 10. 1517 přibil Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a tato jiskra zapálila oheň evropské reformace církve. Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Jediné, na čem záleží

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:11-18
28:32
Je mnoho věcí, na kterých nám záleží nebo kterými se chlubíme před druhými. Čím se chlubil apoštol Pavel a na čem mu opravdu záleželo? A je to důležité i pro nás dnes?

Modlitba za můj domov

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jeremjáš 29:7
27:57
Dnes se mnoho křesťanů modlí za naši zemi a my se k nim připojujeme. Jde o náš domov. Co když ale máme domovy dva? Jaký vztah si k nim máme vytvořit?

Zákon zasévání a sklizně

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 6:6-10
34:34
V biblické hodině, která je tentokrát v režii mládeže se podíváme na zákon zasévaní a sklízení, který je součástí každého života. Jakým způsobem se to projevuje, jaký to má dopad na náš život a naše okolí?

Jak nést ty, kteří padají

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:1-5
27:41
Co znamená v praxi nést břemena jedni druhých? Jak si máme vzájemně pomáhat v situacích, kdy padáme?

Večer chval

27:41

Jak žít každý den z moci Božího Ducha?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 5:13-26
36:53
Jak získat skutečnou svobodu?

Podstatná je víra, která se uplatní láskou

Bible: Galatským 5:1-12
37:42
Žít milosti a skrze víru vede ke svobodnému a naplněnému křesťanskému životu.

Mít vděčné srdce i v těžkých dobách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 16:16-34
25:37
Vděčnost je vakcína proti viru reptání, nespokojenosti, zahořklosti a malé víry. Jak ale můžeme mít vděčné srdce i v nesnadné době?

Příběh o dvou ženách: jsi dítětem svobodné nebo otrokyně?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:21-31
33:23
Příběh o jednom otci dvou synů, kteří měli každý jinou matku, je alegorií o naší cestě k Bohu. Chceš dojít života s Bohem na základě vlastního úsilí, nebo ho přijmeš jako dar skrze Ježíše Krista?

Varování pro blízké přátele

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:8-20
29:34
Co když se tvůj přítel chystá udělat něco hloupého nebo špatného? Co pro něho udělat, když to nevidí?

Sedm jistot Božích dětí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 3:26-4:7
38:56

K čemu je tedy zákon dobrý?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Galatským 3:15-25
21:46

Spravedlivý bude žít z víry

Bible: Galatským 3:1-14
24:04

Už nežiji já, ale žije ve mně On

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:15-21
18:50

Jednota musí být založena na pravdě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:1-14
33:55

Co se stane, když opravdu přijmeme evangelium

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:11-24
25:13

Proč kážeme tak nepopulární poselství?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:1-10
37:01

Jakého Boha chceme znát?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Marek 4:35
31:34

Gedeón - když jsme ve škole víry

Řečník: Pavel Coufal
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 6:1-8:8
35:23

Debora a Bárak - statečnost a strach

Řečník: Stephen Folker
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 4:1-5:5
43:37

Proč se někdy točíme pořád dokola?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 2:1-3:3
41:06

Rozhodni se, pro co chceš žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 24
37:01

Jak řešit spory

Série: Jozue
Bible: Jozue 22
38:35

Hospodin dává odpočinutí

Řečník: Štěpán Exner
Série: Jozue
Bible: Jozue 20:1, Jozue 21:1, Jozue 21:43
24:01

Duchovní boje tehdy a dnes

Řečník: Jan Pokorný
Série: Jozue
Bible: Jozue 10:1
23:49

Hledáme nebo nehledáme Boží vůli?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 9
51:36

Hřích zasahuje celé společenství

Série: Jozue
Bible: Jozue 7
39:21

Když Bůh bojuje za nás

Řečník: Marek Žitný
Série: Jozue
Bible: Jozue 6
27:02

Jak nás Bůh připravuje na naše zápasy?

Řečník: Pavel Kohl
Série: Jozue
Bible: Jozue 5
24:45

Buď rozhodný a statečný

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 1:1
27:38

Má smysl stavět pomníky?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 4:1, Jozue 4:20
36:01

Bůh nám otevírá cestu

Řečník: Pavol Andraško
Série: Jozue
Bible: Jozue 3
33:57

Klíče ke kralovství

Řečník: Mick Stockwell
Série: Obecné
Bible: Matouš 16:18
38:50

Překvapující víra

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 2
32:41

Věřím v mocného Boha

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 1:1
33:06

Když ke mně přichází Duch svatý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 2:1, Efezským 5:18
28:38

V čem je pro mě výhoda, že Ježíš odešel

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 16:1
36:34

Co dnes dělá Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Židům 4:14
26:28

Od strachu k víře, od neklidu k radosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Abakuk 3
27:52

Jak najít jistý život v nejisté době

Řečník: Marek Žitný
Série: Tématické
Bible: Jan 1:35
29:49

Chvála Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 136:1
31:18