Najít kázání

Na jakém základě stavíš svůj život?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:24
19:22

Jak umíme klamat sami sebe

Řečník: Lukáš Makovička
Bible: Matouš 7:21
24:36

Jak nikomu nenaletět, i když vypadá dobře

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 7:15
28:03

Jsou jen dvě cesty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 7:13
44:20

Zlaté pravidlo života

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 7:12
31:11

Program mládeže

Série: Obecné
36:55

Bůh nás slyší a vyslýchá naše modlitby

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 7:7
41:40

Co znamená: nehaž perly před svině

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 7:6
40:13

Kdy jsi byl naposledy u očního?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 7:1
31:36

Nemusíš žít v neustálých starostech

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 6:25
25:49

Zakládání sborů v prvním století a dnes

Řečník: Jiří Unger
Série: Tématické
Bible: Matouš 16:13
36:45

Buďte vroucího ducha

Řečník: Jaroslav Pleva
Série: Obecné
Bible: Římanům 12:1
36:30

Hledám svůj ztracený poklad

Bible: Matouš 6:19
17:07

Modlím se za sebe i za ostatní lidi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:11
29:36

Vyprávění z misie

Série: Misie
1:07:25

K čemu je mi vlastně církev?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 1. Korintským 12:12
19:25

Naše zkušenosti z misie v Ugandě

Série: Tématické
1:03:10

Modlím se kvůli Bohu, ne kvůli sobě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 6:9
26:05

Nedávej lidem najevo, jak jsi zbožný!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 6:5, Matouš 6:16
34:58

A buďte stále vděční

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Deutoronomium 8
23:11

Kdy se nemusíme bát zla

Řečník: Marek Žitný
Bible: Deutoronomium 7:12

Uprostřed světa a přesto ne ve světě

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Deutoronomium 7:1
39:49

Co znamená milovat jediného Boha?

Bible: Deutoronomium 6
38:14

Zničte všechny modly

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 33:50
19:41

Co znamená být „svatý“

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 25
24:25

Když Bůh žehná, nic to nezvrátí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Letopisů 22:1
41:19

Těžkosti a zápasy na naší cestě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 20:14, Letopisů 21:16, Letopisů 21:21, Letopisů 21:31
36:43

Život jako běh

Řečník: Tony Landini
Série: Obecné
Bible: 1. Korintským 9:24, 2. Timoteovi 4:7, Židům 1:3, Židům 12:1
29:46

Cesta záchrany i pro tebe

Řečník: Marek Žitný
Bible: Letopisů 21:1
21:29

Bůh své slovo myslí vážně

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 20:1
28:44

Naše vzpoura a cesta smíření

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Letopisů 16:1-17:17
28:46

Boží trpělivost má své meze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 14
20:50

Žiji vírou, nebo strachem?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Letopisů 13
19:38

Bůh tě obhájí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 12
28:09

Když reptáme na dostatek

Bible: Letopisů 11
19:03

Bůh nám chce žehnat

Řečník: Jan Hammer
Bible: Letopisů 6:22
24:10

Bůh nás obnovuje skrze pokání

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 33:1-34:34
34:18

Kolikrát jsem i já zklamal…

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 32
30:16

Bůh uzavírá smlouvu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 24
23:59

Svědectví o Božím působení na severním Kavkazu

Řečník: Nikolaj Kobzev
Série: Misie
42:24

Duch svatý a rozmanitost jeho působení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
35:05

Plnost Ducha svatého i pro mě

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
Bible: Efezským 5:18
27:42

Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
Bible: Efezským 1:13, Skutky 2, 1. Korintským 12, Skutky 8, Skutky 19, Efezským 5:18
38:13

Duch svatý: požehnání pro každého křesťana

Řečník: Pavel Smilek
Série: Duch Svatý
Bible: Jóel 3:1, Skutky 2
32:23

2019-05-23-ct_Svedectvi_Anetta Novotna

6:46

2019-05-23-ct_Svedectvi_Terka Kvasnovska

4:55

Křesťanství a islám. Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu

Řečník: Emir Caner
Série: Tématické
1:27:23

Křestní slavnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 19:1
16:16

2019-06-02-ne_P Coufal_Krestni shromazdeni

16:16

2019-06-02-ne_svedectvi Matous Coufal

5:28