Najít kázání

Neděle díkůvzdání

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
1:06:21

Moc Ježíše Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:14
28:13

Smím vidět záblesk Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 9:1
24:37

Jakou cenu zaplatím za následování Ježíše

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 8:34
49:39

Za koho pokládáš Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:27
18:39

Jak mohu vidět realitu života?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:22
27:40

Žádáte od Boha znamení?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:11
32:19

Jaký je Bůh

Řečník: Jan Jackanič
Série: Obecné
22:26

Ten, který umí nasytit i nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 8:1
40:28

Bůh neopustí svůj lid

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 94
31:45

Bůh - moje pevnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 91
40:10

Náš domov u Boha

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 90
26:15

O Božím milosrdenství chci zpívat

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 89
28:15

Bůh - má spása

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 88
33:42

Ukaž nám své milosrdenství

Řečník: Štěpán Exner
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 85
28:12

Bůh je štít a slunce

Řečník: Martin Adam
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 84
41:16

Žárlící Bůh

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 81
33:18

Bůh, který obnovuje

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 80
30:16

Bůh pro každou generaci

Řečník: Milan Kern
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 78
29:17

Bůh, který vede mou cestu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 77
49:52

Bůh, který dodrží smlouvu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 74
34:17

Jsem spokojen ve svém Bohu

Řečník: Marek Žitný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 73
26:36

Bůh, který slyší mé volání

Řečník: Jan Hammer
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 69
38:24

Podivuhodný Bůh

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 68
30:29

Milostivý a žehnající Bůh

Série: Žalmy
Bible: Žalmy 67
45:40

Dělat dobré věci

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 7:31
33:44

Prosím jen o drobky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 7:24
36:48

Čisté ruce, nebo čisté srdce

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 7:1
35:45

Kdo ti dá vnitřní pokoj

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Marek 6:45
41:02

Křestní shromáždění - červen 2014

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
0:16

2014-06-12-ct_Jirka Kratochvil_svedectvi

8:45

2014-06-12-ct_Johana Hnatkova_svedectvi

2:08

Umím dát přednost druhým?

Řečník: Jan Hammer
Bible: Marek 6:30
26:24

Církev má narozeniny

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
27:35

Trpět pro pravdu?

Bible: Marek 6:14
31:29

Rodina v Božím plánu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
26:00

Pomoci co nejvíce lidem

Řečník: Pavel Coufal
37:02

Čemu by se Ježíš divil u nás?

Řečník: Pavel Coufal

Neboj se, jen věř!

Řečník: Jan Halík
39:14

Řekni doma, jaké veliké věci ti učinil Pán

Řečník: Pavel Smilek

Kdo je ten Ježíš?

Řečník: Pavel Coufal
5:47

Podivuhodné Boží království

Řečník: Zdeněk Pokorný
32:53

Učednictví tehdy a dnes

Řečník: Myron Williams
Série: Obecné
39:36

Světlo patří na svícen

Řečník: Pavel Coufal

Jak přijímám Boží slovo?

Řečník: Pavel Coufal
34:33