Najít kázání

Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Lukáš 11:9, Matouš 7:7, Jan 11:27, Matouš 16:16, Marek 8:29, Jan 1:49, Žalmy 34:9, Židům 1:1, Jan 14:6, Jan 14:9, Jan 12:45, Židům 9:27, Římanům 1:19, Matouš 16:24, Lukáš 9:23
31:03

Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit?

Řečník: Fred Hansen
Série: Obecné
45:23

2018-10-14-ne_Z Pokorny_Vyslani do sveta s evangeliem_chvaly

14:01

Vysláni do světa s evangeliem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 16:15, Marek 1:14, Skutky 5:42
31:20

Co jsme prožili při misii v Ghaně

Série: Tématické
1:33:56

Díkůvzdání

Řečník: Jaroslav Hrůza
Série: Tématické
Bible: 1. Tesalonickým 5:18
15:19

Jak můžeme společně lépe sloužit lidem?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
34:21

Připravit ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 4:1
35:07

Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Koloským 2:6
26:53

Pomáhat k duchovnímu růstu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Korintským 3:6, Židům 6:1
24:44

Jak mohu přijímat své bratry a sestry?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:7
30:08

Přijímat lidi do milující Boží rodiny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Efezským 2:19
25:44

Jak mohu předat dobrou zprávu evangelia dnešním lidem?

Řečník: Jan Heřmanský
Série: Obecné
30:14

Přivádět lidi ke Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 1:43
26:31

Jak mohu cele milovat Boha, prakticky?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Marek 14:27, Marek 12:28, Jan 21:15, Římanům 12:1, Jan 14:21, 1. Janův 1:8, 1. Janův 4:19, Žalmy 45:8, 1. Timoteovi 5:8, Židům 10:24
35:35

Milovat Boha celým srdcem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Marek 12:28
20:55

Vítězství v duchovním zápase

Řečník: Pavel Kohl
Série: Exodus
Bible: Exodus 17:8
26:33

Je mezi námi Bůh, nebo ne?

Řečník: Čeněk Jersák
Série: Exodus
Bible: Exodus 17:1
18:20

Bůh dobře ví, co potřebuješ

Řečník: Stephen Folker
Série: Exodus
Bible: Exodus 16
43:24

Na čem stojí naše radost?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Filipským 4:4, Exodus 15
32:34

Když Bůh před tebou rozdělí moře

Řečník: Marek Žitný
Série: Exodus
Bible: Žalmy 33:22, Exodus 14:15
34:53

Bůh určuje cestu, tak se neboj

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 13:17-14:14, Matouš 6:33, Efezským 5:15, Přísloví 3:5, Římanům 12:2, Římanům 8:16, Židům 11, Jan 7:17, Koloským 3:15
38:08

Co všechno patří Bohu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 13:1, Galatským 2:20
31:36

Jsme jako mlha - teď tu jsme a za chvíli být nemusíme

Řečník: Tony Landini
Série: Obecné
Bible: Jakubův 4:13, Izajáš 40:8, Římanům 8:28, Židům 6:19
29:12

Slavný nový začátek

Řečník: Pavel Smilek
Série: Exodus
Bible: Exodus 12:1, 1. Korintským 11:23
48:47

Bůh silný a svatý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Žalmy 105:1, Žalmy 105:24, Exodus 8:1-11:11
32:14

Boží znamení, kterým lidé nevěří

Řečník: Vilém Kubiena
Série: Exodus
Bible: Exodus 7:1
43:47

Kdo je naše jistota?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Exodus
Bible: Exodus 5:22-6:6
29:20

Odvážná víra nás něco stojí

Řečník: Marek Žitný
Série: Exodus
Bible: Exodus 5
40:11

Od pochybností k víře

Řečník: Štěpán Exner
Série: Exodus
Bible: Exodus 4:1
26:56

Boží odpovědi na lidské výmluvy

Řečník: Pavel Kohl
Série: Exodus
Bible: Lukáš 18:18, Matouš 28:19, Exodus 3, Izajáš 61:1, 2. Korintským 12:7
39:04

Mojžíš - život mezi dvěma světy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 2
26:50

Vytrvalost a odvaha v utrpení

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Exodus
Bible: Exodus 1
31:40

Společenství hříšníků

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Jan 8:2
26:04

Jsi záchranář?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:19
31:33

Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Žalmy 121, Jan 5:39, Jan 6:29, Jan 14:6
29:12

Velká moc modlitby

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:13
40:13

Společně zaměřeni k Bohu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:13
26:16

2018-06-14-ct_Svedectvi_Vera Tomanova

4:13

Být víc jako Ježíš

Série: Obecné
Bible: Filipským 2:3, Galatským 2:20, Jan 13:1, Matouš 11:19, Filipským 3:8
37:11

Mluvte pravdivě a jednoznačně

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jakubův 5:12, Matouš 5:34
28:02

2018-05-10-ct_Svedectvi_Zuzka Flamikova a Marta Vrbova

7:17

Ježíš Kristus je tady vždy pro nás

Řečník: Thomas Toone
Série: Obecné
Bible: Římanům 10:9, Římanům 10:13
18:02

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 8:26
27:28

2018-05-31-ct_Svedectvi_Lukas Dudek

6:56

Jak se naučit trpělivosti

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jakubův 5:7
23:18

O potrkaném býkovi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Lukáš 15:3, Exodus 21:35
1:10:23

Jak mít moudrý postoj k majetku

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jakubův 5:1
32:13

Jak v nás působí Duch svatý?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 15:26-16:16
35:39

2018-05-17-ct_Svedectvi_Petr Pokorny

3:08