Najít kázání

Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině

Řečník: Kryštof Novák
Série: Tématické
1:54:46

Jak můžeme rozpoznat Boží vůli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:1
26:14

Bere křesťanství člověku svobodu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Otázka...
49:21

Bůh vždy dodrží, co slíbil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 89:2, Římanům 11
33:33

Jak může milující Bůh posílat lidi do pekla?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
35:36

Máme dobrou zprávu pro každého!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 10
31:56

Jak může dobrý Bůh dovolit utrpení?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
33:10

Bůh je svrchovaný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 9:1, Římanům 9:29
34:45

Může existovat jediné pravé náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otázka...
31:32

Přetékající vděčnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Korintským 9:8
26:26

Jak můžeme vědět, že je Bůh s námi?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:31
35:02

Boží záměr s naším životem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:28
32:16

Naděje pro náš život

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 8:18
24:22

Skutečně křesťanský život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 8:5, 1. Korintským 3
32:53

Jak číst Bibli pro vlastní užitek?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Židům 4:12, 2. Timoteovi 3:15
33:49

Už žádné odsouzení!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:1
29:35

Válka ve tvém nitru

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:14
33:11

Začínáme: Start do nového školního roku!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 28:16
22:57

Jsi svobodný od zákona

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:1
36:55

Pavlova modlitba za poznání Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
29:26

Pavlova modlitba za spolupracovníky

Řečník: Jiří Weber
Bible: Filipským 1:3
29:21

Štěpán: modlitba mučedníka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Skutky 7:51
22:12

Abakuk: modlitba jako naprostá důvěra v Boha

Řečník: Martin Adam
Bible: Abakuk 3
29:50

Jób: volání uprostřed bolesti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:1
31:29

Ezdráš: vyznávám hříchy národa

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:12, Ezdráš 9, Malachiáš 1:2, Malachiáš 1:6
37:47

Král Jóšafat: vítězství skrze vyslyšenou modlitbu

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 2. Paralipomenon 20:1
27:45

Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 38
25:54

Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Královská 19
26:43

Elijášův zápas s duchovní temnotou

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 18
30:17

Šalomounova modlitba při posvěcení chrámu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Královská 8, Žalmy 122
31:08

David: smiluj se nade mnou, Bože

Řečník: Jiří Konvalinka
Bible: Žalmy 51
40:18

David: co jsem já, že mi tak žehnáš?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:1
25:28

Chana: modlitba za dítě

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Samuelova 1, 1. Samuelova 2:1
36:12

Mojžíšovy přímluvy za rebely

Řečník: Milan Kern
Bible: Exodus 33:1
26:32

Mojžíš: nechci přijmout Tvoji vůli, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 4:1, Exodus 3
44:42

Jákob: modlitba a zápas s Bohem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 32:10, Genesis 32:25
21:32

Abraham: lítost nad ztracenými životy

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 18:16, Ezechiel 22:30
41:46

Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 6:14
27:18

2015-06-25_Je radost zit s Jezisem-svedectvi

56:50

2015-06-21-Ne_Z Musilova_Pasmo

27:40

Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 5:12
40:23

Čím se v životě chlubíš ty?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 5:1
34:52

2015-06-07-ne_Krest_Svedectvi_Benjamin Kolegar

9:32

Křest - červen 2015

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
25:16

Křest - červen 2015

Řečník: Igor Mamojka
Série: Tématické
Bible: 2. Korintským 5:17
6:20

Víra, která prožije zázraky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 4:17
34:18

Proč by mě měl Bůh přijmout?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 4:1
19:15

Jak mi společenství ve skupince pomáhá v duchovním růstu

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
50:12

Proč je kolem Ducha svatého občas tolik rozruchu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 4:23
29:37

Proč vlastně musel Ježíš zemřít?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 3:21
38:58