Najít kázání

Zákon a milost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Jan 1:16
22:10

Milost v našich vzájemných vztazích

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Boží milost
Bible: Římanům 5:15, Jan 1:14
28:52

Boží milost v našem spasení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Efezským 2:1
46:14

Úžasný příběh o milosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Lukáš 15:11
33:04

K čemu nás vybízí novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Koloským 2:6, 2. Petrův 3:18, Židům 6:1
31:31

Boží milost ve Starém zákoně

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Genesis 2:16, Genesis 3:15, Genesis 6:5, Židům 11:7, Genesis 12:2, 2. Královská 13:23, Genesis 33:17
41:54

Hleďme dál s nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Izajáš 40:12
32:15

Vánoce jsou opravdu pro každého

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
30:12

2016-12-22-ct_MP3D_Vanocni koncert

1:24:00

Bůh s námi a pro nás

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Matouš 1:1, Žalmy 110, Jan 5:39
25:10

Bůh nebo člověk?

Řečník: Marek Titěra
Série: Advent
56:45

Bůh se nám zjevuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 18:1, Matouš 1:20
30:19

Co nám zůstalo z Vánoc?

Řečník: Brian Eichelberger
Série: Advent
52:44

2016-11-20_ne_Svedectvi Martina Pokorna

3:26

Všechno má svůj začátek

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Genesis 3:15
25:53

2016-11-24-ct_Svedectvi Filip Zitny

2:01

2016-11-24-ct_Svedectvi Stefan Toth

9:21

2016-11-24-ct_Svedectvi Zuzka Rezaninova

4:51

2016-11-27-ne_Svedectvi Alena Rezaninova

2:37

2016-12-04-ne_Svedectvi Ondra Zima

5:30

Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině

Série: Tématické
1:39:11

První adventní neděle

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:57, Malachiáš 3:19
24:34

Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jan 10:27, Jan 10:1
39:24

Bůh se o mě stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 34:2, Matouš 6:24
31:33

Z čeho nás Ježíš vykoupil?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
Bible: Žalmy 49, Zjevení 5, Izajáš 52:9, Leviticus 25:54
34:25

Evangelizační shromáždění

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
Bible: Skutky 10:37, Jan 20:21, Jan 17:18, Lukáš 4:18, Jan 17:1, Marek 2:1
55:01

Křeslo pro hosta - evangelizační setkání

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
1:38:16

Umíte vysvětlit lidem evangelium?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Petrův 3:14
39:57

Kažte evangelium všemu stvoření

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Marek 16:15, Matouš 28:19, Skutky 1:8
30:54

Program mládeže

Řečník: Tomáš Ilgner
Série: Obecné
Bible: Jan 1:1
28:30

Bůh jako mocný Vykupitel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 49:7, 1. Petrův 1:17
28:57

Co znamená život v Boží rodině?

Řečník: Štěpán Exner
Série: Obecné
Bible: Efezským 2:1, Efezským 2:8, Efezským 2:19, Skutky 10:34, Jan 3:3
41:53

Bůh jako milující Otec

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:9, Exodus 3, Exodus 4:22, Matouš 10:30, Matouš 5:48, Deutoronomium 7:6, Přísloví 3:12, Židům 12:7, Žalmy 103:13, Žalmy 68:6, Jeremjáš 31
35:01

Seminář o evangelizaci

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
Bible: Lukáš 4:18
56:25

Bůh jako spravedlivý Soudce

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jeremjáš 11:20, Žalmy 9:4
41:15

Uctívání na zemi a v nebi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 4:20, Zjevení 4
33:06

Co znamená, že jsme královské kněžstvo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
27:19

Bůh jako Kněz

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 51:3, Titovi 3:3
23:28

Boží slovo nám působí radost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:145
33:00

Bůh vystupující ze skrytosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Židům 1:1, Jan 1:14
26:51

Boží slovo je světlem pro náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:105
37:31

2016-09-18_ne_Svedectvi Marketa Pokorna

4:15

Bůh vládne, ne člověk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 15:11
25:19

Boží slovo upevňuje náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:73
38:51

Bůh umí tvořit všechno nové

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
25:26

Boží slovo mění náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:41
39:22

Moje vášeň č. 1

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 12:28
29:25

Celým srdcem při Božím slově

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:1
46:54

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 118
27:10

Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo

Řečník: Miroslav Čížek
Série: Obecné
Bible: 2. Královská 22:1-23:23
45:06