Najít kázání

Ábel - víra je upřímná odevzdanost

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:4
34:34

Co znamená věřit Bohu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:1
22:21

Vyslyšené modlitby

Série: Obecné
29:52

Poznej na sobě moc Jeho vzkříšení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 3:10
25:21

Chlubím se křížem Kristovým

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Galatským 6:14
26:18

Dokonalá oběť Ježíše Krista

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 10:1
32:03

Proč všechny ty oběti ve Starém zákoně?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Leviticus 1:1, Římanům 12:1
36:25

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a následujte je ve víře

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 13:7
36:08

Jsme očištěni k službě živému Bohu

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 9
37:01

Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 8
30:22

Neochabujte ve víře!

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 5:11-6:6
42:50

Ježíš - náš pravý velekněz

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 4, Židům 5, Židům 7
23:07

Kde najdu skutečné odpočinutí?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 3:1-4:4
36:53

Ježíš se ponížil a zvítězil pro nás

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 2
42:13

Bůh se nám zjevil ve svém Synu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 1
28:20

Může křesťan pochybovat?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 10:19
32:14

Co udělat pro to, aby manželství nebylo jen kus papíru

Řečník: Pavel Raus, MDiv.
Série: Tématické
1:01:08

Krása společné služby církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 16
30:31

Sloužit Bohu tak, aby to dávalo smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:14
41:51

Jde nám o společný růst, ne o osobní ambice

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 14:13-15:15
30:32

Přijímejte bratra, který má jiný názor

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Římanům 14:1
34:21

2016-01-24-ne_M Young_rozlouceni

10:59

Tam, kde jsem doma

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Efezským 5:31, Jan 14:2
36:57

Rozumíme době, ve které žijeme?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11
38:49

Dluh, který nesplatíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
23:53

Jak nepadnout do dluhů

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
38:45

Křesťan a světská moc

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:1
38:41

Blahoslavení milosrdní

Řečník: Igor Mamojka
Bible: Jan 8:2, Jonáš 4, Matouš 5:7
19:20

Nebojte se a neděste se, boj není váš, ale Boží

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Paralipomenon 20:15
26:05

Bohoslužba všedního dne

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Židům 12:14, 1. Petrův 1:15, Římanům 6:22
28:06

Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
27:43

Ježíš - znamení Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Lukáš 2:12
21:55

Josef - umíš přijmout Boží plán?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 1:18
26:23

Proroctví a Prorok

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Deutoronomium 18:14
40:35

Marie - vzdát se sám sebe

Řečník: Stephen Folker
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:26
34:33

2015-12-06-ne_Svedectvi_Katka Oppeltova

9:47

Křestní shromáždění - prosinec 2015

Série: Tématické
Bible: Jan 4:1
6:16

Křestní shromáždění - prosinec 2015

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Timoteovi 2:11
20:26

Zpráva o zraněném Vítězi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 3:14
34:42

1. neděle adventní

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Soudců 13:1-16:16
34:25

Nemstít se, ale působit pokoj

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 12:17
41:35

Dobré rady pro vzájemné vztahy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:16
26:47

2015-11-19-ct_Svedectvi_Regina a Marek Macalik

13:58

Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého

Bible: Římanům 12:13
32:52

Když křesťanem, tak naplno

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:11
37:53

Upřímná láska v církvi

Řečník: Jan Konvalinka
Bible: Římanům 12:9
29:15

Jaké je moje místo v Kristově těle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
43:57

Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině

Řečník: Kryštof Novák
Série: Tématické
1:54:46

Jak můžeme rozpoznat Boží vůli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:1
26:14

Bere křesťanství člověku svobodu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Otázka...
49:21