Najít kázání

V krizových dobách přemýšlej, na co myslíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Filipským 4:8
38:59
Nad čím často přemýšlíš v dnešní nesnadné době? Čím naplňuješ svoji mysl? Co můžeme dělat, aby v naší mysli převládal pokoj od Pána Boha?

Co se můžeme naučit o překonání krize od Joba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:5
33:47
Začínáme novou sérii kázání “Jak přežít krizová období života”. Kdysi žil muž jménem Jób, který prošel obrovskou životní krizí. Co se od něho můžeme naučit pro situaci, ve které jsme dnes?

Děti jako klenot

Bible: Genesis
1:06:26
V křesle pro hosta usednou manželé Petr a Jana Jelenovi, kteří jsou spolu již 19 let, mají tři vlastní děti, dvě v pěstounské péči, Jana se věnuje doma dětem a mediaci rodin v krizi, Petr pracuje na náročných projektech v IT, mají byt i rodinné zázemí u Brna a přesto žijí na statku v odlehlém cípu České republiky, aby tam sloužili Bohu a lidem.

Nová budoucnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Zjevení , Zjevení 5
30:18
V závěrečném kázání série “Nové věci, které ti Bůh nabízí v novém roce” budeme mluvit o nové budoucnosti. Každý z nás by si už přál, aby skončila tato zmatená koronavirová doba, chceme naději na lepší budoucnost. Budoucnost, kterou nám nabízí Bůh, je nepředstavitelně krásná - a jde nám naproti.

Volíme staršovstvo - proč, k čemu, jak...

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 14:23, 1. Timoteovi 3:1-7
41:45

Nová svoboda

Řečník: Pavel Coufal
29:52
Je možné, aby byl člověk opravdu vnitřně svobodný k čistému životu podle Božích měřítek? Pokud ano, jak to mohu prožívat i já?

Nové víno do nových měchů

Řečník: Pavol Andraško
35:05
O víně se v církvi mluví zřídka. Ve čtvrtek se však společně zamyslíme nad biblickým obrazem nového vína a nových měchů, který nám prozrazuje více o novému životu z moci Božího Ducha a varuje nás před prázdným náboženstvím.

Nový život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 3, Ezechiel 36:26
37:00
Co vlastně hledáme? Za čím se pachtíme? Co nám nedá spát, stejně jako Nikodémovi, který se v noci vypravil za Ježíšem, aby získal odpovědi na své palčivé otázky? Je Ježíšova nabídka nového věčného života stejně relevantní pro Nikodéma před 2000 lety jako pro nás dnes?

Nová láska

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 13:34, 1. Janův 2:7-11
35:46
Slovo láska jako opotřebovaná mince? Má toto slovo v dnešní společnosti ještě nějaký obsah? Jaký je rozdíl mezi “starým” a “novým” přikázáním v prvním dopisu apoštola Jana?

Informační zmatek - očkovat se na Covid nebo raději ne?

39:51
Nový virus, nová vakcína. Jak se v záplavě informací mohu vyznat v tom, co je pravda a čemu věřit? A jak v tom všem mohu spoléhat na Boha? Pohled křesťana a lékaře MUDr. Tomáše Kratochvíla na aktuální situaci ohledně očkování proti novému koronaviru ve čtvrtek na biblické hodině.

Duchovní zbroj

30:49
Apoštol Pavel nám představuje obraz vojáka v plné zbroji, abychom si dokázali představit, jak se chránit a jak bojovat dobrý boj víry.

Jen v Hospodinu je pomoc a záchrana

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Žalmy 27
31:04
Jak přemáhat strach a zlé věci, které se dotýkají každého z nás - zamyšlení nad 27. žalmem.

Co přinesl rok minulý a co se od nás očekává v roce 2021?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Izajáš 12
37:24
Zamyšlení nad tím, co nám - i mě osobně přinesl minulý rok. Společně chceme uvažovat nad tím, co nás čeká v roce následujícím.

Co říct na závěr tak zvláštního roku, jakým byl rok 2020?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 12:21
29:26
Rok 2020 před nás postavil řadu zkoušek a množství nových a těžkých situací. Přijímáme je jako trest, či hříčku přírody, případně komplot mocných, s kterým se stejně nedá nic dělat? Nebo jsou to pro nás výzvy, skrze které nás Bůh volá? Slyšíme ho?

Vánoční dar, který vám vyrazí dech

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 9:15
28:13
Dostali jste někdy o Vánocích dar, který vám vyrazil dech? Co s námi může udělat dar, který nám dal Bůh ve svém Synu?

Od pohádky k realitě

Řečník: Meego Remmel
Bible: Zjevení 3:20
48:02
Pohádky většinou končí šťastně, ale co náš život? Jak Ježíš mění náš životní příběh ke šťastnému konci?

Bůh je tu s námi - adventní večerní bohoslužba

48:02
Pojďte spolu s námi oslavit příchod Božího Syna na tento svět. Zpívat a hrát budou skupiny Grace To You, MP3D a Honza Halík.

Co udělal Bůh pro nás?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
30:55
Při narození Jana Křtitele vytryskla ze srdce jeho otce Zachariáše nádherná píseň. Je plná úžasných zpráv o tom, co Bůh udělal a dělá pro nás dnes.

Čím nás mohou Vánoce šokovat?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 1:26-28
39:55
Vánoce, čas lásky a pokoje, ale někdy i nečekaných překvapení. Jakou šokující zprávu s sebou Vánoce nesou každý rok?

Přichází ten, který je naší nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:1-6
28:14
Jak můžeme v Ježíši najít Podivuhodného rádce, Mocného Boha, Otce věčnosti a Vládce pokoje.

Jak se zbavit pochybností ohledně našich Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:5-25
31:20
Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné, než ty dřívější. Co dělat s pochybnostmi, které nás občas ohledně Vánoc přepadnou? Na co se opravdu můžeme těšit?

Víme, co znamená dnešní doba?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11-14
26:49
Dnešní doba nám možná přijde trochu zmatená. Co ale o tomto čase zjevuje Boží slovo? A k čemu nás dnes vybízí?

Vítězství navzdory samotě

Bible: Matouš 26:36-46
25:59
V našich životních zápasech snadněji vítězíme, když na ně nejsme sami. Jak to, že Ježíš v Getsemane neprohrál, navzdory své osamocenosti? A jak můžeme vítězit my?

Samota tříbí náš charakter

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24 - 26
31:18
Když jsme sami, více přemýšlíme o našich vztazích s lidmi. Neměli bychom dnes někomu odpustit? Že to není snadné, a přesto je to možné, nám ukazuje příběh Davida a Saula.

Bůh vstupující do mé samoty

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 19:1-18
38:12
Na někoho doléhá samota uprostřed čtyř stěn, na někoho uprostřed lidí a mnoha aktivit. Kde je Bůh, když se cítíš sám a zdeptán okolnostmi života? Chceš se jím nechat občerstvit?

Labyrint mého světa a ráj mého srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 63:1-9
25:48
Dnes si připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského, kazatele a biskupa Jednoty bratrské, významné osobnosti v oblasti vzdělávání, “učitele národů”, spisovatele, celoživotního poutníka. Budeme přemýšlet o našem hledání smyslu života v labyrintu našeho světa.

Věrnost v čase samoty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 39 - 41
30:27
Jak se vyrovnáváte se svojí samotou? Josef byl mladý muž, který byl několikrát v životě opravdu sám, a to ne vlastní vinou. Jak se vyrovnal se svojí osamoceností a co se od něho můžeme naučit?

Naše zápasy s Bohem

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 32:29
41:34
O co usiluješ ve svém životě? Jsi nespokojen a zápasíš s Bohem?

Modlitební večer Life!

41:34
Každý rok se v listopadu přimlouvají ženy po celém světě za všechny světadíly a jejich problémy. Zveme ženy i muže na modlitební večer Life!, který v rámci Mezinárodního dne modliteb baptistických žen připravily ženy z našeho sboru.

Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:41-47
41:34
Dne 31. 10. 1517 přibil Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a tato jiskra zapálila oheň evropské reformace církve. Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Jediné, na čem záleží

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:11-18
28:32
Je mnoho věcí, na kterých nám záleží nebo kterými se chlubíme před druhými. Čím se chlubil apoštol Pavel a na čem mu opravdu záleželo? A je to důležité i pro nás dnes?

Modlitba za můj domov

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jeremjáš 29:7
27:57
Dnes se mnoho křesťanů modlí za naši zemi a my se k nim připojujeme. Jde o náš domov. Co když ale máme domovy dva? Jaký vztah si k nim máme vytvořit?

Zákon zasévání a sklizně

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 6:6-10
34:34
V biblické hodině, která je tentokrát v režii mládeže se podíváme na zákon zasévaní a sklízení, který je součástí každého života. Jakým způsobem se to projevuje, jaký to má dopad na náš život a naše okolí?

Jak nést ty, kteří padají

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:1-5
27:41
Co znamená v praxi nést břemena jedni druhých? Jak si máme vzájemně pomáhat v situacích, kdy padáme?

Večer chval

27:41

Jak žít každý den z moci Božího Ducha?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 5:13-26
36:53
Jak získat skutečnou svobodu?

Podstatná je víra, která se uplatní láskou

Bible: Galatským 5:1-12
37:42
Žít milosti a skrze víru vede ke svobodnému a naplněnému křesťanskému životu.

Mít vděčné srdce i v těžkých dobách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 16:16-34
25:37
Vděčnost je vakcína proti viru reptání, nespokojenosti, zahořklosti a malé víry. Jak ale můžeme mít vděčné srdce i v nesnadné době?

Příběh o dvou ženách: jsi dítětem svobodné nebo otrokyně?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:21-31
33:23
Příběh o jednom otci dvou synů, kteří měli každý jinou matku, je alegorií o naší cestě k Bohu. Chceš dojít života s Bohem na základě vlastního úsilí, nebo ho přijmeš jako dar skrze Ježíše Krista?

Varování pro blízké přátele

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:8-20
29:34
Co když se tvůj přítel chystá udělat něco hloupého nebo špatného? Co pro něho udělat, když to nevidí?

Sedm jistot Božích dětí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 3:26-4:7
38:56

K čemu je tedy zákon dobrý?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Galatským 3:15-25
21:46

Spravedlivý bude žít z víry

Bible: Galatským 3:1-14
24:04

Už nežiji já, ale žije ve mně On

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:15-21
18:50

Jednota musí být založena na pravdě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:1-14
33:55

Co se stane, když opravdu přijmeme evangelium

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:11-24
25:13

Proč kážeme tak nepopulární poselství?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:1-10
37:01

Jakého Boha chceme znát?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Marek 4:35
31:34

Gedeón - když jsme ve škole víry

Řečník: Pavel Coufal
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 6:1-8:8
35:23

Debora a Bárak - statečnost a strach

Řečník: Stephen Folker
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 4:1-5:5
43:37