Najít kázání

Kdy se nemusíme bát zla

Řečník: Marek Žitný
Bible: Deutoronomium 7:12

Uprostřed světa a přesto ne ve světě

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Deutoronomium 7:1
39:49

Co znamená milovat jediného Boha?

Bible: Deutoronomium 6
38:14

Zničte všechny modly

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 33:50
19:41

Co znamená být „svatý“

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 25
24:25

Když Bůh žehná, nic to nezvrátí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Letopisů 22:1
41:19

Těžkosti a zápasy na naší cestě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 20:14, Letopisů 21:16, Letopisů 21:21, Letopisů 21:31
36:43

Život jako běh

Řečník: Tony Landini
Série: Obecné
Bible: 1. Korintským 9:24, 2. Timoteovi 4:7, Židům 1:3, Židům 12:1
29:46

Cesta záchrany i pro tebe

Řečník: Marek Žitný
Bible: Letopisů 21:1
21:29

Bůh své slovo myslí vážně

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 20:1
28:44

Naše vzpoura a cesta smíření

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Letopisů 16:1-17:17
28:46

Boží trpělivost má své meze

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Letopisů 14
20:50

Žiji vírou, nebo strachem?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Letopisů 13
19:38

Bůh tě obhájí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Letopisů 12
28:09

Když reptáme na dostatek

Bible: Letopisů 11
19:03

Bůh nám chce žehnat

Řečník: Jan Hammer
Bible: Letopisů 6:22
24:10

Bůh nás obnovuje skrze pokání

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 33:1-34:34
34:18

Kolikrát jsem i já zklamal…

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 32
30:16

Bůh uzavírá smlouvu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 24
23:59

Svědectví o Božím působení na severním Kavkazu

Řečník: Nikolaj Kobzev
Série: Misie
42:24

Duch svatý a rozmanitost jeho působení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
35:05

Plnost Ducha svatého i pro mě

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
Bible: Efezským 5:18
27:42

Duch svatý v mém životě: dar, křest, naplnění?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Duch Svatý
Bible: Efezským 1:13, Skutky 2, 1. Korintským 12, Skutky 8, Skutky 19, Efezským 5:18
38:13

Duch svatý: požehnání pro každého křesťana

Řečník: Pavel Smilek
Série: Duch Svatý
Bible: Jóel 3:1, Skutky 2
32:23

2019-05-23-ct_Svedectvi_Anetta Novotna

6:46

2019-05-23-ct_Svedectvi_Terka Kvasnovska

4:55

Křesťanství a islám. Ježíš Kristus z pohledu křesťanství a islámu

Řečník: Emir Caner
Série: Tématické
1:27:23

Křestní slavnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 19:1
16:16

2019-06-02-ne_P Coufal_Krestni shromazdeni

16:16

2019-06-02-ne_svedectvi Matous Coufal

5:28

Naše postoje při dávání

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Matouš 6:1
40:16

2019-05-30-ct_svedectvi_Cenek Vrbka

10:13

Mít dobré vztahy mezi sousedy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:43
1:09:20

Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat?

Řečník: Meego Remmel
Série: Obecné
30:22

Jak zvládnout konflikt

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:38
30:56

2019-05-19_ne_svedectvi_Frantisek Pokorny

3:07

Dá se spolehnout na tvé slovo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:33
29:35

2019-05-16-ct_svedectvi_Eliska Rampulova

3:46

2019-05-16-ct_svedectvi_Vanesa Novotna

6:18

Požehnání pevného manželství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 5:21, Matouš 5:31
37:03

Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:27
34:02

Jakou autoritou je nám Boží slovo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:17
29:17

Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:17, Přísloví 18:22, 1. Paralipomenon 16:9, Žalmy 105:2
25:02

Nepřizpůsobujte se světu

Řečník: Jonatan Kolegar
Série: Obecné
Bible: 1. Janův 2:15, Jakubův 4:4, Římanům 12:2, 1. Janův 4:1, 2. Korintským 3:18, 2. Korintským 5:17
22:54

Ježíš žije - a já s ním!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 2:6
25:23

Jeho jizvami jsme uzdraveni

Řečník: Pavel Smilek
Série: Velikonoce
Bible: Izajáš 52:13-53:53
37:44

Máš smlouvu s Bohem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 14:12
19:52

2019-04-17-st_Rozlouceni s Kristoslavem Smilkem

1:40:50

Pán tě potřebuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 11:1, Zacharjáš 14:4, Zacharjáš 9:9
26:35

Nevydáš křivé svědectví

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:16, Lukáš 10:25, Exodus 23:1, Přísloví 24:28, Zjevení 12:10, Deutoronomium 19:16, Jeremjáš 17:9, Matouš 12:34, Efezským 4:22, Žalmy 141:3, Římanům 13:8
23:59