Najít kázání

Naše postoje při dávání

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Matouš 6:1
40:16

2019-05-30-ct_svedectvi_Cenek Vrbka

10:13

Mít dobré vztahy mezi sousedy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:43
1:09:20

Posuny morálních hranic v dnešní době a jak na ně máme reagovat?

Řečník: Meego Remmel
Série: Obecné
30:22

Jak zvládnout konflikt

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:38
30:56

2019-05-19_ne_svedectvi_Frantisek Pokorny

3:07

Dá se spolehnout na tvé slovo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:33
29:35

2019-05-16-ct_svedectvi_Eliska Rampulova

3:46

2019-05-16-ct_svedectvi_Vanesa Novotna

6:18

Požehnání pevného manželství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Efezským 5:21, Matouš 5:31
37:03

Jak mít čisté vztahy mezi muži a ženami

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:27
34:02

Jakou autoritou je nám Boží slovo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:17
29:17

Nebudeš dychtit po tom, co ti nepatří

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:17, Přísloví 18:22, 1. Paralipomenon 16:9, Žalmy 105:2
25:02

Nepřizpůsobujte se světu

Řečník: Jonatan Kolegar
Série: Obecné
Bible: 1. Janův 2:15, Jakubův 4:4, Římanům 12:2, 1. Janův 4:1, 2. Korintským 3:18, 2. Korintským 5:17
22:54

Ježíš žije - a já s ním!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 2:6
25:23

Jeho jizvami jsme uzdraveni

Řečník: Pavel Smilek
Série: Velikonoce
Bible: Izajáš 52:13-53:53
37:44

Máš smlouvu s Bohem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 14:12
19:52

2019-04-17-st_Rozlouceni s Kristoslavem Smilkem

1:40:50

Pán tě potřebuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Marek 11:1, Zacharjáš 14:4, Zacharjáš 9:9
26:35

Nevydáš křivé svědectví

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:16, Lukáš 10:25, Exodus 23:1, Přísloví 24:28, Zjevení 12:10, Deutoronomium 19:16, Jeremjáš 17:9, Matouš 12:34, Efezským 4:22, Žalmy 141:3, Římanům 13:8
23:59

Jak se připravit na Velikonoce

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Velikonoce
Bible: Abakuk 3:17, Abakuk 1:1, Lukáš 9:44, Lukáš 24:44
28:03

Nepokradeš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:15, Genesis 30:26, Genesis 31:12
26:26

Nesesmilníš

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Exodus 20:14, Matouš 5:27, 1. Korintským 6:9
37:26

Nezabiješ

Řečník: Jan Pokorný
Bible: Exodus 20:13, Matouš 5:21
29:47

Cti svého otce i matku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 20:12, Efezským 6:2, Ezechiel 22:7, Ezechiel 22:15, Matouš 15:4, Marek 7:10
35:00

Pamatuj na den odpočinku

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Exodus 20:8
34:04

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:7
5:19

Nezobrazíš si Boha a nebudeš se tomu klanět

Řečník: Marek Žitný
Bible: Exodus 20:4
23:38

Já jsem tvůj jediný Bůh

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Exodus 20:1, Matouš 5:17
25:57

Jste pro svět nepostradatelní?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:13
23:43

Požehnaní ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:10, 2. Timoteovi 3:12, 1. Petrův 3:13
26:24

2019-02-26-ut_Cunkovi_Sedmero krkavcu aneb nadeje noveho zacatku (NaProTi)

1:06:57

Požehnaní ti, kdo tvoří pokoj

Bible: Matouš 5:9
49:12

Požehnaní ti, kdo mají čisté srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:8
29:09

2019-02-20-st_Jan a Iva Viktorinovi_Honza a drak aneb bolest ztrat (NaProTi)

1:00:52

Požehnaní milosrdní

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:7
28:20

Požehnaní, kdo touží po spravedlnosti

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 5:6, Žalmy 63
31:16

2019-02-14-ct_Limrovi_O dvanacti mesickach aneb Ctyri obdobi manzelstvi (NaProTi)

1:12:16

Požehnaní tiší

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 5:5
24:17

2019-02-06-st_Jakub a Dasa Guttnerovi_O Popelce aneb Jak oddělit zrno a plevy

59:10

Požehnaní ti, kdo umí plakat

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:4
31:52

Požehnaní ti, kdo ví o své duchovní chudobě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 5:1
26:21

Sloužit slovem i skutky lásky

Řečník: Vilém Kubiena
Bible: Matouš 4:23
48:54

Odkud jsem vyšel a kam jdu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Korintským 1:26
24:58

Jsme obyčejní lidé s neobyčejným posláním

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:18
33:58

Naše světlo má svítit do tmy

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 4:12
22:47

Jak vítězit nad pokušením

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 4:1
36:55

Boží moc ke službě

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 3:13
28:16

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Martin Horák
Bible: 1. Korintským 12:12
18:48

Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 3:1
28:20