Najít kázání

Jak převrátit město naruby (1)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 2:1
34:15

Kdo je křesťan (2)

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: 1. Tesalonickým 1:8
26:50

Kdo je křesťan (1)

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 1:1
32:08

Církev, ve které chci být

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Tesalonickým 1:1
27:12

Odpustit a přijmout odpuštění

Řečník: Marek Žitný
Bible: Genesis 50:14
28:21

Rozhodnutí o své budoucnosti děláš teď

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 5:1, Genesis 49:28, Genesis 50:1
34:31

Bůh má svůj plán i pro tebe

Řečník: Stephen Folker
Bible: Genesis 49:8
52:06

Můžeš ztratit požehnání

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 49:1, 1. Janův 1:9
27:15

Jaké požehnání předáváme my?

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Genesis 48
33:38

Nástroj Boží záchrany

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 46:33-47:47
33:08

Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá

Řečník: Jiří Weber
Bible: Genesis 46:1, Genesis 46:26
31:09

Vítězství nad strachem

Řečník: Nick Ranieri
Série: Obecné
Bible: 1. Samuelova 17:41
24:40

Klíč ke smíření

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 45
35:32

Náš postoj, když prosíme o milost

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 44:13
30:23

Milost vede k pokání

Řečník: Marek Žitný
Bible: Genesis 43:15-44:44
29:49

Když to vypadá, že je všechno proti tobě

Řečník: Jan Ondarza
Bible: Genesis 42:29-43:43
15:24

Bůh probouzí naše svědomí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Genesis 42:1
37:17

Jak zvládnout úspěch

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 41:1
26:51

Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 40
34:50

O Boží svrchovanosti

Řečník: Luděk Brdečko
Bible: Daniel 3:1
26:42

Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Genesis 39
35:32

Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Genesis 37
28:40

Co ještě můžeme dělat pro větší jednotu církve?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 17:15
33:53

Kázání z vězeňské kaple v Súdánu

Řečník: Petr Jašek
Série: Tématické
Bible: Jan 9
44:48

2017-06-25-ne_Beseda s Petrem Jaskem

1:15:23

Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Marek 10:17, Matouš 19:16
27:53

Vztahy, které budují jednotu v praxi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Filipským 1:27, Filipským 2:1
22:38

Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti

Řečník: Dr. Daniel Maris
Série: Obecné
Bible: Filipským 1:12
36:58

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Korintským 12, Římanům 12:1
30:41

Jednota v přesvědčení založená na Božím slově

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:42, Žalmy 133:1, Jan 17:20, Římanům 15:5, 1. Korintským 1:10, 1. Korintským 12:12, Efezským 4:1, Filipským 4:2
38:59

Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:31, Skutky 2:1
32:47

2017-06-04-ne_Svedectvi_Gabriela Kolegarova

4:45

Základ jednoty církve: Kristus

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 11:51, Jan 17:11, Jan 17:21
21:12

2017-06-01-ct_Miloslava Raclova_Svedectvi

7:11

Jsme si dobrými sousedy?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 10:25
30:28

Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 24:45, Skutky 1:1
35:49

Krása společenství církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 4:7
38:48

Využijte svěřený čas - k čemu?

Řečník: Stephen Folker
Bible: Koloským 4:2
46:32

Respekt a poctivost v práci

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:22-4:4
27:54

Poslušnost a povzbuzování v rodině

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:20
38:22

Láska a úcta v manželství

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:18
24:58

Církev, která žije z Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:15
34:05

Jak můžeme být zdravým společenstvím

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 3:1
38:46

Podobenství o nepoctivém správci

Série: Obecné
Bible: Lukáš 16:1, 1. Timoteovi 6:10
24:56

Buďme tím, čím jsme

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:1
28:59

Raduješ se z duchovní svobody, nebo otročíš náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:16
24:26

Velikonoce ukazují na nový život pro nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:1
34:00

Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal

Řečník: Pavel Smilek
37:23

Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:16, Římanům 5:6, 1. Janův 4:9
15:53

Velikonoce ukazují moc v odpuštění

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 23:32
32:11