Najít kázání

Raduješ se z duchovní svobody, nebo otročíš náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:16
24:26

Velikonoce ukazují na nový život pro nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:1
34:00

Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal

Řečník: Pavel Smilek
37:23

Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:16, Římanům 5:6, 1. Janův 4:9
15:53

Velikonoce ukazují moc v odpuštění

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 23:32
32:11

Velikonoce ukazují, že utrpení může mít smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:1
41:31

Velikonoce ukazují Pravdu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 18:33
1:01:52

Jsi vzkříšený člověk?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:11
24:25

Jen Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 2:6
26:17

Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Koloským 2:1
32:55

Můžeš poznat slavné tajemství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 1:24, 2. Korintským 4:6
34:53

Jsi smířený s Bohem?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 1:19
44:35

Ježíš je naprosto jedinečný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
28:28

Co všechno máme v Ježíši Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:13
35:03

Modlete se za pochopení Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
25:17

Jsme vděční jeden za druhého?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:1
36:41

Co děláš se svými talenty?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 25:14
26:41

Co znamená být bdělý v dnešní době?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 25:1
26:31

Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 28:10, Genesis 32:1, Genesis 32:25
31:07

2017-02-16-ct_LaI Hlavsovi_Spolecne v dobrem i ve zlem

53:40

Složité vztahy Jákoba a jeho žen

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 29:9
34:26

Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 22:1, Židům 11:17
36:08

Zvláštní vztahy v životě Abrahamova synovce Lota

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 13:10, 2. Petrův 2:6
27:53

Proč se spravedlivý Noe opil a co to způsobilo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 9
36:54

Pravidla nebo milost v rodině?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Boží milost
Bible: 1. Samuelova 2:29, 1. Samuelova 2:25, 1. Samuelova 2:22, 1. Samuelova 2:12, Koloským 3:21, 1. Janův 5:3
28:15

Zákon a milost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Jan 1:16
22:10

Milost v našich vzájemných vztazích

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Boží milost
Bible: Římanům 5:15, Jan 1:14
28:52

Boží milost v našem spasení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Efezským 2:1
46:14

Úžasný příběh o milosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Lukáš 15:11
33:04

K čemu nás vybízí novoroční verš sboru

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Koloským 2:6, 2. Petrův 3:18, Židům 6:1
31:31

Boží milost ve Starém zákoně

Řečník: Pavel Coufal
Série: Boží milost
Bible: Genesis 2:16, Genesis 3:15, Genesis 6:5, Židům 11:7, Genesis 12:2, 2. Královská 13:23, Genesis 33:17
41:54

Hleďme dál s nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Izajáš 40:12
32:15

Vánoce jsou opravdu pro každého

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
30:12

2016-12-22-ct_MP3D_Vanocni koncert

1:24:00

Bůh s námi a pro nás

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Matouš 1:1, Žalmy 110, Jan 5:39
25:10

Bůh nebo člověk?

Řečník: Marek Titěra
Série: Advent
56:45

Bůh se nám zjevuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 18:1, Matouš 1:20
30:19

Co nám zůstalo z Vánoc?

Řečník: Brian Eichelberger
Série: Advent
52:44

2016-11-20_ne_Svedectvi Martina Pokorna

3:26

Všechno má svůj začátek

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Genesis 3:15
25:53

2016-11-24-ct_Svedectvi Filip Zitny

2:01

2016-11-24-ct_Svedectvi Stefan Toth

9:21

2016-11-24-ct_Svedectvi Zuzka Rezaninova

4:51

2016-11-27-ne_Svedectvi Alena Rezaninova

2:37

2016-12-04-ne_Svedectvi Ondra Zima

5:30

Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině

Série: Tématické
1:39:11

První adventní neděle

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:57, Malachiáš 3:19
24:34

Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jan 10:27, Jan 10:1
39:24

Bůh se o mě stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 34:2, Matouš 6:24
31:33

Z čeho nás Ježíš vykoupil?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
Bible: Žalmy 49, Zjevení 5, Izajáš 52:9, Leviticus 25:54
34:25