Najít kázání

Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny?

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Genesis 39
35:32

Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě?

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: Genesis 37
28:40

Co ještě můžeme dělat pro větší jednotu církve?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 17:15
33:53

Kázání z vězeňské kaple v Súdánu

Řečník: Petr Jašek
Série: Tématické
Bible: Jan 9
44:48

2017-06-25-ne_Beseda s Petrem Jaskem

1:15:23

Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Marek 10:17, Matouš 19:16
27:53

Vztahy, které budují jednotu v praxi

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Filipským 1:27, Filipským 2:1
22:38

Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti

Řečník: Dr. Daniel Maris
Série: Obecné
Bible: Filipským 1:12
36:58

Jednota v rozmanitém těle

Řečník: Pavel Smilek
Bible: 1. Korintským 12, Římanům 12:1
30:41

Jednota v přesvědčení založená na Božím slově

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:42, Žalmy 133:1, Jan 17:20, Římanům 15:5, 1. Korintským 1:10, 1. Korintským 12:12, Efezským 4:1, Filipským 4:2
38:59

Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:31, Skutky 2:1
32:47

2017-06-04-ne_Svedectvi_Gabriela Kolegarova

4:45

Základ jednoty církve: Kristus

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Jan 11:51, Jan 17:11, Jan 17:21
21:12

2017-06-01-ct_Miloslava Raclova_Svedectvi

7:11

Jsme si dobrými sousedy?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 10:25
30:28

Jaký důsledek pro nás má nanebevzetí Pána Ježíše?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Lukáš 24:45, Skutky 1:1
35:49

Krása společenství církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 4:7
38:48

Využijte svěřený čas - k čemu?

Řečník: Stephen Folker
Bible: Koloským 4:2
46:32

Respekt a poctivost v práci

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:22-4:4
27:54

Poslušnost a povzbuzování v rodině

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:20
38:22

Láska a úcta v manželství

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:18
24:58

Církev, která žije z Krista

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 3:15
34:05

Jak můžeme být zdravým společenstvím

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 3:1
38:46

Podobenství o nepoctivém správci

Série: Obecné
Bible: Lukáš 16:1, 1. Timoteovi 6:10
24:56

Buďme tím, čím jsme

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 3:1
28:59

Raduješ se z duchovní svobody, nebo otročíš náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:16
24:26

Velikonoce ukazují na nový život pro nás

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:1
34:00

Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal

Řečník: Pavel Smilek
37:23

Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:16, Římanům 5:6, 1. Janův 4:9
15:53

Velikonoce ukazují moc v odpuštění

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 23:32
32:11

Velikonoce ukazují, že utrpení může mít smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 53:1
41:31

Velikonoce ukazují Pravdu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 18:33
1:01:52

Jsi vzkříšený člověk?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 2:11
24:25

Jen Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 2:6
26:17

Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Koloským 2:1
32:55

Můžeš poznat slavné tajemství

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Koloským 1:24, 2. Korintským 4:6
34:53

Jsi smířený s Bohem?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Koloským 1:19
44:35

Ježíš je naprosto jedinečný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
28:28

Co všechno máme v Ježíši Kristu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:13
35:03

Modlete se za pochopení Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
25:17

Jsme vděční jeden za druhého?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:1
36:41

Co děláš se svými talenty?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 25:14
26:41

Co znamená být bdělý v dnešní době?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 25:1
26:31

Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 28:10, Genesis 32:1, Genesis 32:25
31:07

2017-02-16-ct_LaI Hlavsovi_Spolecne v dobrem i ve zlem

53:40

Složité vztahy Jákoba a jeho žen

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 29:9
34:26

Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 22:1, Židům 11:17
36:08

Zvláštní vztahy v životě Abrahamova synovce Lota

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 13:10, 2. Petrův 2:6
27:53

Proč se spravedlivý Noe opil a co to způsobilo?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 9
36:54

Pravidla nebo milost v rodině?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Boží milost
Bible: 1. Samuelova 2:29, 1. Samuelova 2:25, 1. Samuelova 2:22, 1. Samuelova 2:12, Koloským 3:21, 1. Janův 5:3
28:15