Najít kázání

Bůh se nám zjevuje

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 18:1, Matouš 1:20
30:19

Co nám zůstalo z Vánoc?

Řečník: Brian Eichelberger
Série: Advent
52:44

2016-11-20_ne_Svedectvi Martina Pokorna

3:26

Všechno má svůj začátek

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Genesis 3:15
25:53

2016-11-24-ct_Svedectvi Filip Zitny

2:01

2016-11-24-ct_Svedectvi Stefan Toth

9:21

2016-11-24-ct_Svedectvi Zuzka Rezaninova

4:51

2016-11-27-ne_Svedectvi Alena Rezaninova

2:37

2016-12-04-ne_Svedectvi Ondra Zima

5:30

Dva roky české pomoci ve válečné zóně na Ukrajině

Série: Tématické
1:39:11

První adventní neděle

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:57, Malachiáš 3:19
24:34

Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Řečník: Pavel Kohl
Bible: Jan 10:27, Jan 10:1
39:24

Bůh se o mě stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 34:2, Matouš 6:24
31:33

Z čeho nás Ježíš vykoupil?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
Bible: Žalmy 49, Zjevení 5, Izajáš 52:9, Leviticus 25:54
34:25

Evangelizační shromáždění

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
Bible: Skutky 10:37, Jan 20:21, Jan 17:18, Lukáš 4:18, Jan 17:1, Marek 2:1
55:01

Křeslo pro hosta - evangelizační setkání

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
1:38:16

Umíte vysvětlit lidem evangelium?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 1. Petrův 3:14
39:57

Kažte evangelium všemu stvoření

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Marek 16:15, Matouš 28:19, Skutky 1:8
30:54

Program mládeže

Řečník: Tomáš Ilgner
Série: Obecné
Bible: Jan 1:1
28:30

Bůh jako mocný Vykupitel

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 49:7, 1. Petrův 1:17
28:57

Co znamená život v Boží rodině?

Řečník: Štěpán Exner
Série: Obecné
Bible: Efezským 2:1, Efezským 2:8, Efezským 2:19, Skutky 10:34, Jan 3:3
41:53

Bůh jako milující Otec

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Matouš 6:9, Exodus 3, Exodus 4:22, Matouš 10:30, Matouš 5:48, Deutoronomium 7:6, Přísloví 3:12, Židům 12:7, Žalmy 103:13, Žalmy 68:6, Jeremjáš 31
35:01

Seminář o evangelizaci

Řečník: Zdeněk Uhlík
Série: Evangelizace
Bible: Lukáš 4:18
56:25

Bůh jako spravedlivý Soudce

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jeremjáš 11:20, Žalmy 9:4
41:15

Uctívání na zemi a v nebi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 4:20, Zjevení 4
33:06

Co znamená, že jsme královské kněžstvo

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Obecné
27:19

Bůh jako Kněz

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 51:3, Titovi 3:3
23:28

Boží slovo nám působí radost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:145
33:00

Bůh vystupující ze skrytosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Židům 1:1, Jan 1:14
26:51

Boží slovo je světlem pro náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:105
37:31

2016-09-18_ne_Svedectvi Marketa Pokorna

4:15

Bůh vládne, ne člověk

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Exodus 15:11
25:19

Boží slovo upevňuje náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:73
38:51

Bůh umí tvořit všechno nové

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:15
25:26

Boží slovo mění náš život

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:41
39:22

Moje vášeň č. 1

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 12:28
29:25

Celým srdcem při Božím slově

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 119:1
46:54

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 118
27:10

Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo

Řečník: Miroslav Čížek
Série: Obecné
Bible: 2. Královská 22:1-23:23
45:06

Bůh, který se mě zastává

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 116
27:17

Chci, abys oslavil své jméno, Bože

Řečník: Jiří Weber
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 115
31:19

Kde začíná skutečná moudrost?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 111
26:36

Co si myslíte o Ježíši Kristu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 110, Matouš 22:41
26:48

Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní

Řečník: Štěpán Exner
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 107:1
19:52

Co říká Duch církvím?

Řečník: Meego Remmel
Série: Obecné
Bible: Zjevení 2:1-3:3
26:55

Bůh je k nám dobrý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 103
26:57

Řekni Bohu, co cítíš

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 102
38:47

Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Exodus 3:14
13:18

Sloužit Bohu je radost!

Řečník: Marek Žitný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 100
33:08

Náš Bůh je svatý

Řečník: Jan Ondarza
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 99
19:40