Najít kázání

Blahoslavení milosrdní

Řečník: Igor Mamojka
Bible: Jan 8:2, Jonáš 4, Matouš 5:7
19:20

Nebojte se a neděste se, boj není váš, ale Boží

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Paralipomenon 20:15
26:05

Bohoslužba všedního dne

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Židům 12:14, 1. Petrův 1:15, Římanům 6:22
28:06

Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
27:43

Ježíš - znamení Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Lukáš 2:12
21:55

Josef - umíš přijmout Boží plán?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 1:18
26:23

Proroctví a Prorok

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Deutoronomium 18:14
40:35

Marie - vzdát se sám sebe

Řečník: Stephen Folker
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:26
34:33

2015-12-06-ne_Svedectvi_Katka Oppeltova

9:47

Křestní shromáždění - prosinec 2015

Série: Tématické
Bible: Jan 4:1
6:16

Křestní shromáždění - prosinec 2015

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Timoteovi 2:11
20:26

Zpráva o zraněném Vítězi

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Genesis 3:14
34:42

1. neděle adventní

Řečník: Pavel Smilek
Série: Advent
Bible: Soudců 13:1-16:16
34:25

Nemstít se, ale působit pokoj

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 12:17
41:35

Dobré rady pro vzájemné vztahy

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:16
26:47

2015-11-19-ct_Svedectvi_Regina a Marek Macalik

13:58

Umět se rozdělit a mít pochopení pro druhého

Bible: Římanům 12:13
32:52

Když křesťanem, tak naplno

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:11
37:53

Upřímná láska v církvi

Řečník: Jan Konvalinka
Bible: Římanům 12:9
29:15

Jaké je moje místo v Kristově těle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:3
43:57

Přednáška o pomoci dobrovolníků na Ukrajině

Řečník: Kryštof Novák
Série: Tématické
1:54:46

Jak můžeme rozpoznat Boží vůli

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 12:1
26:14

Bere křesťanství člověku svobodu?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Otázka...
49:21

Bůh vždy dodrží, co slíbil

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 89:2, Římanům 11
33:33

Jak může milující Bůh posílat lidi do pekla?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
35:36

Máme dobrou zprávu pro každého!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 10
31:56

Jak může dobrý Bůh dovolit utrpení?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Otázka...
33:10

Bůh je svrchovaný

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 9:1, Římanům 9:29
34:45

Může existovat jediné pravé náboženství?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Otázka...
31:32

Přetékající vděčnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Korintským 9:8
26:26

Jak můžeme vědět, že je Bůh s námi?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:31
35:02

Boží záměr s naším životem

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:28
32:16

Naděje pro náš život

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 8:18
24:22

Skutečně křesťanský život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Římanům 8:5, 1. Korintským 3
32:53

Jak číst Bibli pro vlastní užitek?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Židům 4:12, 2. Timoteovi 3:15
33:49

Už žádné odsouzení!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 8:1
29:35

Válka ve tvém nitru

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:14
33:11

Začínáme: Start do nového školního roku!

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Matouš 28:16
22:57

Jsi svobodný od zákona

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 7:1
36:55

Pavlova modlitba za poznání Boží vůle

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Koloským 1:9
29:26

Pavlova modlitba za spolupracovníky

Řečník: Jiří Weber
Bible: Filipským 1:3
29:21

Štěpán: modlitba mučedníka

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Skutky 7:51
22:12

Abakuk: modlitba jako naprostá důvěra v Boha

Řečník: Martin Adam
Bible: Abakuk 3
29:50

Jób: volání uprostřed bolesti

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jób 42:1
31:29

Ezdráš: vyznávám hříchy národa

Řečník: Štěpán Exner
Bible: 2. Samuelova 7:12, Ezdráš 9, Malachiáš 1:2, Malachiáš 1:6
37:47

Král Jóšafat: vítězství skrze vyslyšenou modlitbu

Řečník: Čeněk Jersák
Bible: 2. Paralipomenon 20:1
27:45

Král Chizkijáš: Bože, uzdrav mne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Izajáš 38
25:54

Král Chizkijáš: zachraň náš národ, Bože

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Královská 19
26:43

Elijášův zápas s duchovní temnotou

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 18
30:17

Šalomounova modlitba při posvěcení chrámu

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Královská 8, Žalmy 122
31:08