Najít kázání

Kolik cest vede k Bohu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Skutky 4:12
1:06:00

Co přinášíme na náš oltář?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 13:9
47:31

Jak vést spokojený život

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 13:5, Lukáš 12:13
32:22

Věrná láska v různých podobách

Řečník: Marek Žitný
Série: List Židům
Bible: Židům 13:1
46:10

Bůh, který ti je stále nablízku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Jan 16:5
28:56

Pozor na lehkomyslnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 12:14
33:10

Den matek

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Genesis 35:16, Genesis 31:19, Genesis 30:1, Genesis 29
37:35

Válka na Ukrajině - aneb: Zima s Chutí pomáhat

Série: Tématické
1:27:14

Milující Bůh tě vychovává

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 12:4
25:14

Víra jako vytrvalostní závod

Řečník: Jiří Weber
Série: List Židům
Bible: Židům 12:1
30:39

Víra, která bojuje a vítězí

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:20, Židům 11:29
31:40

Mojžíš - víra je vzpoura proti tlaku světa

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 11:23, Exodus 2:1, Exodus 3:1
48:10

Abraham - víra je spolehnutí na Boží sliby

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:8
36:56

Noe - víra je poslušnost navzdory okolnostem

Řečník: Petr Ilgner
Série: List Židům
Bible: Židům 11:7
34:55

Henoch - víra je přátelství s Bohem

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 11:5
28:27

Ábel - víra je upřímná odevzdanost

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:4
34:34

Co znamená věřit Bohu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:1
22:21

Vyslyšené modlitby

Série: Obecné
29:52

Poznej na sobě moc Jeho vzkříšení

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Filipským 3:10
25:21

Chlubím se křížem Kristovým

Řečník: Pavel Coufal
Série: Velikonoce
Bible: Galatským 6:14
26:18

Dokonalá oběť Ježíše Krista

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 10:1
32:03

Proč všechny ty oběti ve Starém zákoně?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Leviticus 1:1, Římanům 12:1
36:25

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a následujte je ve víře

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 13:7
36:08

Jsme očištěni k službě živému Bohu

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 9
37:01

Smlouva s Bohem napsaná v našem srdci

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 8
30:22

Neochabujte ve víře!

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 5:11-6:6
42:50

Ježíš - náš pravý velekněz

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 4, Židům 5, Židům 7
23:07

Kde najdu skutečné odpočinutí?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 3:1-4:4
36:53

Ježíš se ponížil a zvítězil pro nás

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 2
42:13

Bůh se nám zjevil ve svém Synu

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: List Židům
Bible: Židům 1
28:20

Může křesťan pochybovat?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 10:19
32:14

Co udělat pro to, aby manželství nebylo jen kus papíru

Řečník: Pavel Raus, MDiv.
Série: Tématické
1:01:08

Krása společné služby církve

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 16
30:31

Sloužit Bohu tak, aby to dávalo smysl

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 15:14
41:51

Jde nám o společný růst, ne o osobní ambice

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 14:13-15:15
30:32

Přijímejte bratra, který má jiný názor

Řečník: Petr Ilgner
Bible: Římanům 14:1
34:21

2016-01-24-ne_M Young_rozlouceni

10:59

Tam, kde jsem doma

Řečník: Pavel Smilek
Série: Obecné
Bible: Efezským 5:31, Jan 14:2
36:57

Rozumíme době, ve které žijeme?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11
38:49

Dluh, který nesplatíš

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
23:53

Jak nepadnout do dluhů

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:8
38:45

Křesťan a světská moc

Řečník: Zdeněk Pokorný
Bible: Římanům 13:1
38:41

Blahoslavení milosrdní

Řečník: Igor Mamojka
Bible: Jan 8:2, Jonáš 4, Matouš 5:7
19:20

Nebojte se a neděste se, boj není váš, ale Boží

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: 2. Paralipomenon 20:15
26:05

Bohoslužba všedního dne

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Židům 12:14, 1. Petrův 1:15, Římanům 6:22
28:06

Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 2:1
27:43

Ježíš - znamení Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Lukáš 2:12
21:55

Josef - umíš přijmout Boží plán?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Advent
Bible: Matouš 1:18
26:23

Proroctví a Prorok

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Advent
Bible: Deutoronomium 18:14
40:35

Marie - vzdát se sám sebe

Řečník: Stephen Folker
Série: Advent
Bible: Lukáš 1:26
34:33