Najít kázání

Bůh, který se mě zastává

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 116
27:17

Chci, abys oslavil své jméno, Bože

Řečník: Jiří Weber
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 115
31:19

Kde začíná skutečná moudrost?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 111
26:36

Co si myslíte o Ježíši Kristu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 110, Matouš 22:41
26:48

Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní

Řečník: Štěpán Exner
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 107:1
19:52

Co říká Duch církvím?

Řečník: Meego Remmel
Série: Obecné
Bible: Zjevení 2:1-3:3
26:55

Bůh je k nám dobrý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 103
26:57

Řekni Bohu, co cítíš

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 102
38:47

Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Exodus 3:14
13:18

Sloužit Bohu je radost!

Řečník: Marek Žitný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 100
33:08

Náš Bůh je svatý

Řečník: Jan Ondarza
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 99
19:40

Hospodin vládne, ať to uznáš, nebo ne

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 97
29:35

2016-07-10_ne_L Brdecko - Kdo najde pravdu (fragment)

19:17

Kdo najde pravdu?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Jan 9
26:26

Chválme Boha uprostřed národů

Řečník: Pavel Smilek
Série: Žalmy
Bible: Žalmy 96
35:28

Skloňme se před Bohem nejen svými ústy

Řečník: Milan Kern
Série: Obecné
Bible: Filipským 4:11
30:00

Jak nás Bůh posílá do světa

Řečník: Brian Eichelberger
Série: Obecné
56:20

2016-06-19-ne_Svedectvi_Jonatan Kolegar

8:37

Veèer pro mládež

Pojïte ke mnì, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi bøemeny, a já vám dám odpoèinout

O vztahu v manželství

Hoøet, ale nevyhoøet

Biblické správcovství prakticky

Prúvodce pro obèasné služebníky slova

Modlitba Pánì

Odpoèinutí v Kristu

Může náboženský člověk nesnášet Boha?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 4
23:54

Může se člověk hluboce změnit?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 3
34:52

Křestní shromáždění

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Jan 3:1
21:30

2016-06-16-ct_Svedectvi_Jana Kucova

1:57

Připojit se k Boží misi skrze modlitbu

Řečník: Stephen Folker
Série: Obecné
Bible: 2. Paralipomenon 7:11
47:43

2016-06-12-ne_Svedectvi_Alena Mikitova

3:41

Byl jsem zachráněn ze smrti k životu

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 2
35:22

2016-06-09-ct_Svedectvi_Bara Belehradkova

2:51

Před čím utíkáš ty?

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Jonáš
Bible: Jonáš 1
33:20

Konference 2016

Řečník: Milan Kern
Série: Konference
Bible: Matouš 11:28
30:33

2016-06-04-so_Konference BJB_Odpoledne_Pruvodce pro obcasne sluzebniky slova - Mirek Cizek

Závěrečné výzvy dopisu o víře: vytrvejte

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 13:17
30:23

Kolik cest vede k Bohu?

Řečník: Pavel Coufal
Série: Obecné
Bible: Skutky 4:12
1:06:00

Co přinášíme na náš oltář?

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 13:9
47:31

Jak vést spokojený život

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 13:5, Lukáš 12:13
32:22

Věrná láska v různých podobách

Řečník: Marek Žitný
Série: List Židům
Bible: Židům 13:1
46:10

Bůh, který ti je stále nablízku

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Tématické
Bible: Jan 16:5
28:56

Pozor na lehkomyslnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 12:14
33:10

Den matek

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Genesis 35:16, Genesis 31:19, Genesis 30:1, Genesis 29
37:35

Válka na Ukrajině - aneb: Zima s Chutí pomáhat

Série: Tématické
1:27:14

Milující Bůh tě vychovává

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 12:4
25:14

Víra jako vytrvalostní závod

Řečník: Jiří Weber
Série: List Židům
Bible: Židům 12:1
30:39

Víra, která bojuje a vítězí

Řečník: Pavel Coufal
Série: List Židům
Bible: Židům 11:20, Židům 11:29
31:40

Mojžíš - víra je vzpoura proti tlaku světa

Řečník: Pavel Smilek
Série: List Židům
Bible: Židům 11:23, Exodus 2:1, Exodus 3:1
48:10