Najít kázání

Nová láska

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 13:34, 1. Janův 2:7-11
35:46
Slovo láska jako opotřebovaná mince? Má toto slovo v dnešní společnosti ještě nějaký obsah? Jaký je rozdíl mezi “starým” a “novým” přikázáním v prvním dopisu apoštola Jana?

Informační zmatek - očkovat se na Covid nebo raději ne?

39:51
Nový virus, nová vakcína. Jak se v záplavě informací mohu vyznat v tom, co je pravda a čemu věřit? A jak v tom všem mohu spoléhat na Boha? Pohled křesťana a lékaře MUDr. Tomáše Kratochvíla na aktuální situaci ohledně očkování proti novému koronaviru ve čtvrtek na biblické hodině.

Duchovní zbroj

30:49
Apoštol Pavel nám představuje obraz vojáka v plné zbroji, abychom si dokázali představit, jak se chránit a jak bojovat dobrý boj víry.

Jen v Hospodinu je pomoc a záchrana

Řečník: Štěpán Exner
Bible: Žalmy 27
31:04
Jak přemáhat strach a zlé věci, které se dotýkají každého z nás - zamyšlení nad 27. žalmem.

Co přinesl rok minulý a co se od nás očekává v roce 2021?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Izajáš 12
37:24
Zamyšlení nad tím, co nám - i mě osobně přinesl minulý rok. Společně chceme uvažovat nad tím, co nás čeká v roce následujícím.

Co říct na závěr tak zvláštního roku, jakým byl rok 2020?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 12:21
29:26
Rok 2020 před nás postavil řadu zkoušek a množství nových a těžkých situací. Přijímáme je jako trest, či hříčku přírody, případně komplot mocných, s kterým se stejně nedá nic dělat? Nebo jsou to pro nás výzvy, skrze které nás Bůh volá? Slyšíme ho?

Vánoční dar, který vám vyrazí dech

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 2. Korintským 9:15
28:13
Dostali jste někdy o Vánocích dar, který vám vyrazil dech? Co s námi může udělat dar, který nám dal Bůh ve svém Synu?

Od pohádky k realitě

Řečník: Meego Remmel
Bible: Zjevení 3:20
48:02
Pohádky většinou končí šťastně, ale co náš život? Jak Ježíš mění náš životní příběh ke šťastnému konci?

Bůh je tu s námi - adventní večerní bohoslužba

48:02
Pojďte spolu s námi oslavit příchod Božího Syna na tento svět. Zpívat a hrát budou skupiny Grace To You, MP3D a Honza Halík.

Co udělal Bůh pro nás?

Řečník: Petr Coufal
Bible: Lukáš 1:67-75
30:55
Při narození Jana Křtitele vytryskla ze srdce jeho otce Zachariáše nádherná píseň. Je plná úžasných zpráv o tom, co Bůh udělal a dělá pro nás dnes.

Čím nás mohou Vánoce šokovat?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Lukáš 1:26-28
39:55
Vánoce, čas lásky a pokoje, ale někdy i nečekaných překvapení. Jakou šokující zprávu s sebou Vánoce nesou každý rok?

Přichází ten, který je naší nadějí

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Izajáš 9:1-6
28:14
Jak můžeme v Ježíši najít Podivuhodného rádce, Mocného Boha, Otce věčnosti a Vládce pokoje.

Jak se zbavit pochybností ohledně našich Vánoc

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Lukáš 1:5-25
31:20
Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné, než ty dřívější. Co dělat s pochybnostmi, které nás občas ohledně Vánoc přepadnou? Na co se opravdu můžeme těšit?

Víme, co znamená dnešní doba?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Římanům 13:11-14
26:49
Dnešní doba nám možná přijde trochu zmatená. Co ale o tomto čase zjevuje Boží slovo? A k čemu nás dnes vybízí?

Vítězství navzdory samotě

Bible: Matouš 26:36-46
25:59
V našich životních zápasech snadněji vítězíme, když na ně nejsme sami. Jak to, že Ježíš v Getsemane neprohrál, navzdory své osamocenosti? A jak můžeme vítězit my?

Samota tříbí náš charakter

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24 - 26
31:18
Když jsme sami, více přemýšlíme o našich vztazích s lidmi. Neměli bychom dnes někomu odpustit? Že to není snadné, a přesto je to možné, nám ukazuje příběh Davida a Saula.

Bůh vstupující do mé samoty

Řečník: Marek Žitný
Bible: 1. Královská 19:1-18
38:12
Na někoho doléhá samota uprostřed čtyř stěn, na někoho uprostřed lidí a mnoha aktivit. Kde je Bůh, když se cítíš sám a zdeptán okolnostmi života? Chceš se jím nechat občerstvit?

Labyrint mého světa a ráj mého srdce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 63:1-9
25:48
Dnes si připomínáme 350 let od smrti Jana Amose Komenského, kazatele a biskupa Jednoty bratrské, významné osobnosti v oblasti vzdělávání, “učitele národů”, spisovatele, celoživotního poutníka. Budeme přemýšlet o našem hledání smyslu života v labyrintu našeho světa.

Věrnost v čase samoty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Genesis 39 - 41
30:27
Jak se vyrovnáváte se svojí samotou? Josef byl mladý muž, který byl několikrát v životě opravdu sám, a to ne vlastní vinou. Jak se vyrovnal se svojí osamoceností a co se od něho můžeme naučit?

Naše zápasy s Bohem

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Genesis 32:29
41:34
O co usiluješ ve svém životě? Jsi nespokojen a zápasíš s Bohem?

Modlitební večer Life!

41:34
Každý rok se v listopadu přimlouvají ženy po celém světě za všechny světadíly a jejich problémy. Zveme ženy i muže na modlitební večer Life!, který v rámci Mezinárodního dne modliteb baptistických žen připravily ženy z našeho sboru.

Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:41-47
41:34
Dne 31. 10. 1517 přibil Martin Luther svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu a tato jiskra zapálila oheň evropské reformace církve. Jakou reformaci potřebuje církev dnes?

Jediné, na čem záleží

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:11-18
28:32
Je mnoho věcí, na kterých nám záleží nebo kterými se chlubíme před druhými. Čím se chlubil apoštol Pavel a na čem mu opravdu záleželo? A je to důležité i pro nás dnes?

Modlitba za můj domov

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jeremjáš 29:7
27:57
Dnes se mnoho křesťanů modlí za naši zemi a my se k nim připojujeme. Jde o náš domov. Co když ale máme domovy dva? Jaký vztah si k nim máme vytvořit?

Zákon zasévání a sklizně

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Galatským 6:6-10
34:34
V biblické hodině, která je tentokrát v režii mládeže se podíváme na zákon zasévaní a sklízení, který je součástí každého života. Jakým způsobem se to projevuje, jaký to má dopad na náš život a naše okolí?

Jak nést ty, kteří padají

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 6:1-5
27:41
Co znamená v praxi nést břemena jedni druhých? Jak si máme vzájemně pomáhat v situacích, kdy padáme?

Večer chval

27:41

Jak žít každý den z moci Božího Ducha?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 5:13-26
36:53
Jak získat skutečnou svobodu?

Podstatná je víra, která se uplatní láskou

Bible: Galatským 5:1-12
37:42
Žít milosti a skrze víru vede ke svobodnému a naplněnému křesťanskému životu.

Mít vděčné srdce i v těžkých dobách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 16:16-34
25:37
Vděčnost je vakcína proti viru reptání, nespokojenosti, zahořklosti a malé víry. Jak ale můžeme mít vděčné srdce i v nesnadné době?

Příběh o dvou ženách: jsi dítětem svobodné nebo otrokyně?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:21-31
33:23
Příběh o jednom otci dvou synů, kteří měli každý jinou matku, je alegorií o naší cestě k Bohu. Chceš dojít života s Bohem na základě vlastního úsilí, nebo ho přijmeš jako dar skrze Ježíše Krista?

Varování pro blízké přátele

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:8-20
29:34
Co když se tvůj přítel chystá udělat něco hloupého nebo špatného? Co pro něho udělat, když to nevidí?

Sedm jistot Božích dětí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 3:26-4:7
38:56

K čemu je tedy zákon dobrý?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Galatským 3:15-25
21:46

Spravedlivý bude žít z víry

Bible: Galatským 3:1-14
24:04

Už nežiji já, ale žije ve mně On

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:15-21
18:50

Jednota musí být založena na pravdě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:1-14
33:55

Co se stane, když opravdu přijmeme evangelium

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:11-24
25:13

Proč kážeme tak nepopulární poselství?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:1-10
37:01

Jakého Boha chceme znát?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Marek 4:35
31:34

Gedeón - když jsme ve škole víry

Řečník: Pavel Coufal
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 6:1-8:8
35:23

Debora a Bárak - statečnost a strach

Řečník: Stephen Folker
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 4:1-5:5
43:37

Proč se někdy točíme pořád dokola?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 2:1-3:3
41:06

Rozhodni se, pro co chceš žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 24
37:01

Jak řešit spory

Série: Jozue
Bible: Jozue 22
38:35

Hospodin dává odpočinutí

Řečník: Štěpán Exner
Série: Jozue
Bible: Jozue 20:1, Jozue 21:1, Jozue 21:43
24:01

Duchovní boje tehdy a dnes

Řečník: Jan Pokorný
Série: Jozue
Bible: Jozue 10:1
23:49

Hledáme nebo nehledáme Boží vůli?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 9
51:36

Hřích zasahuje celé společenství

Série: Jozue
Bible: Jozue 7
39:21

Když Bůh bojuje za nás

Řečník: Marek Žitný
Série: Jozue
Bible: Jozue 6
27:02