Najít kázání

V těžkostech nehledej zkratky

Řečník: Pavel Coufal
Bible: 1. Samuelova 24, 1. Samuelova 26
43:06
Někdy jsme v pokušení využít příležitost a pomstít se tomu, kdo nám způsobit nějakou bolest. Na příkladu krále Davida uvidíme, jak nad takovým pokušením zvítězit.

Hledej Boha, dokud je čas

Řečník: Štěpán Exner
24:33
"Hledej Boha, dokud je čas" bude tématem bohoslužby, kde budeme dál probírat život krála Davida

Máš svého Jónatana?

Bible: 1. Samuelova 18:1-11, 1. Samuelova 20:1-42
37:32
Přátelství Davida a Jónatana je nám dodnes inspirací. Být přítelem v dobrém i zlém je závazek a požehnání.

Ani Goliáš není silnější než Bůh

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Samuelova 17:24-50
33:16
V životě čelíme různým zkouškám, které dokážou být skutečně veliké. Hned na začátku života budoucí král David čelil situacím, které nebyly lehké, ale zvítězil. Jak je překonal a jakou měl motivaci? Na čem stavět naše vítězství?

Z pastýře králem

Řečník: Vít Suchomel
Bible: 1. Samuelova 16
30:01
Často posuzujeme druhé lidi podle toho, co vidíme. Člověk ale není jen, to co lze vidět, má i vnitřní část. Narozdíl od lidí Bůh nehledí na vnější vzhled, vidí přímo do srdce člověka.

Bát se Boha, nebo lidí?

Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 15
41:12
Bůh se slitovává a dává milost, ale netoleruje neposlušnost. Na příběhu Saula se podíváme na to, jak náš život může dopadnout, když se staneme svéhlavými křesťany a přestaneme poslouchat Boha. Co se stane, když se víra stane jen doplňkem a ne hnacím motorem našeho života? A jak to vypadá, když se z našeho upřímného vztahu s Bohem stane jen náboženství a vytratí se láska a poslušnost?

Každá vzpoura nás oslabí

Řečník: Zdeněk Pokorný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 13:1-14
33:32
Vzkazy od Boha je třeba brát vážně, ne vlažně.

Hleď na Boha a jenom na něj

Řečník: Marek Žitný
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 8:1-7
28:51
Izraelci měli za to, že král v čele Izraele bude lepší a praktičtější varianta než Bůh. Jak brzy poznali negativní dopady svého rozhodnutí! A co my? Kdo je pro nás zdrojem naděje a bezpečí? Člověk nebo Bůh?

Návrat k pravému Bohu

Řečník: Petr Ilgner
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 6 - 7
29:43
Boží moc si nemůže nikdo přivlastnit. Svou lekci o tom dostali jak Pelištejci, kteří se zmocnili Schránky smlouvy, tak i Izraelci. Jak vypadal jejich návrat k pravému Bohu a jaké jsou naše návraty k Bohu uslyšíme v pokračování série Pohled zdola.

Jeden Bůh mezi bohy

Řečník: Lukáš Makovička
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 5:1-2
34:43
"Pelištejci vzali Boží schránu." Izrael se nachází v hluboké krizi, národní i duchovní, vždyť něco takového se ještě nikdy nestalo! Jak k tomu došlo? Co se stalo? Proč? Leckoho však možná trápily i jiné otázky. Co dál? Jak vůbec obstojíme? Bude se Bůh už hněvat navždy? Na to všechno se společně podíváme a zkusíme si přitom odpovědět ještě na jednu důležitou otázku: Co se z jejich prastarých příběhů můžeme naučit my dnes.

Na co v životě spoléhám?

Řečník: Pavel Smilek ml.
Série: Pohled zdola
Bible: 1. Samuelova 4
23:14
Spoléhám v praktickém životě skutečně na Boha nebo na formální náboženství?

Bůh tiše promlouvá

Řečník: Lukáš Fedák
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 3
32:30
V sérii Pohled shora se budeme během letních prázdnin zabývat výkladem knihy 1. Samuelova.

Poslušnost je víc než...

Řečník: Jan Pokorný
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:11-36
34:48
Neposlušní kněžští synové a my. Jací máme být před Bohem jako jeho královské kněžstvo?

Láska způsobující bázeň

Řečník: Pavel Smilek
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 2:1-10
27:30
Jaký je vlastně Bůh bible? Překvapivé poznání starověké ženy - Hospodin mne vysvobodil a mému životu vrátil smysl a radost..

Bohu patří všechno

Řečník: Stephen Folker
Série: Pohled shora
Bible: 1. Samuelova 1
43:56
V sérii Pohled shora se budeme během letních prázdnin zabývat výkladem knihy 1. Samuelova. Začínáme první kapitolou, ve které se přesvědčíme, že Bohu patří všechno.

Pavel Coufal: Všechno, co jsem vám nestihl říct za 16 let

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Žalmy 103
35:33
Ohlédnutí Pavla Coufala za jeho šestnáctiletou kazatelskou službou při příležitosti rozloučení se s jeho službou v roli kazatele brněnského sboru.

Boží otcovské srdce. Den otců.

Řečník: Marek Žitný
Bible: Izajáš 64:7, 2. Korintským 6:18
28:11
Otcové jsou u začátku života každého z nás. Formují náš život a utváří naši identitu. Jaký má charakter a jak utváří naši identitu náš nebeský Otec?

Jak se připravit na poslední den

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:19-24
27:40
Každého z nás čeká den, který bude náš poslední. Slyšel jsem: „Užívej si život dokud se dá a nemysli moc na budoucnost.“ Je to opravdu to nejlepší, čím se máme řídit? V čem je ten poslední den odlišný od ostatních dnů a jak se na něj připravit?

K čemu je dobré, abych byl zbožný?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 3:13-18
31:12
Jak to, že bezbožníci, kteří si žijí po svém, se na této zemi mají lépe než ti, kteří poslouchají Boha? A co z toho vlastně mám, když sloužím Bohu? Starozákonní prorok Malachiáš řeší tyto otázky – poslechněme si jeho odpověď.

Patří do Bohoslužby peníze?

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Malachiáš 3:6-12
31:35
Otázka peněz je často citlivým tématem i v křesťanství. Bůh však o oblasti financí a dávání mluví v Bibli otevřeně. Tohle téma nám prozrazuje mnoho o Boží moci, Jeho charakteru a také to zkoumá naši víru.

Jak lidé ztrácejí kontakt s Bohem?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Malachiáš 2
23:59
Starozákonní prorok již před přibližně 2500 lety ukazuje na možné, stále aktuální příčiny ochladnutí našeho vztahu s Bohem.

Láska Boha k nám a naše bohoslužba

Bible: Malachiáš 1
28:01
Říká se: “Nesuď knihu podle obalu.” Prorok Malachiáš by mohl říct: “Nesuď věřícího podle bohoslužby, ale podle srdce.”

Živý Bůh, živá církev

Řečník: Pavol Andraško
Bible: 1. Petrův 1:3-9
28:01
To, že nám tluče srdce ještě neznamená, že skutečně žijeme živý život. Jsme povolání k plnohodnotnému životu s jasným cílem. Cestou k cílů čelíme situacím, které nás chtějí ochromit a uvést do duchovního kómatu. Co je rozhodující a na co dbát?

Učedník učitelem

Bible: Jan 13:23, Jan 13:34-35, 1. Janův 4:11-12
28:01
Když následujeme ve svém životě Ježíše, stáváme se Jeho učedníky. Každý z nás potřebuje vedení někoho staršího, zkusenějšího a zbožnějšího než jsme my sami. Bůh nás ale také volá k tomu, abychom se i my stali učiteli a pomáhali ostatním poznávat Ježíše. Máš někoho, kdo tě doprovází na tvé cestě s Bohem? Vedeš ty sám někoho? Na příkladu apoštola Jana se spolu podíváme na biblické principy učednictví a zjistíme, bez kterého z nich se rozhodně neobejdeme.

Vyleji svého Ducha na všechny lidi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 2:1-21
28:46
V “posledních dnech” vylévá Bůh Ducha svatého na všechny, kdo vzývají jméno Ježíše Krista. Jsi mezi nimi?

Duch vane, kam chce

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 3:8
28:46
Duch svatý je v Bibli přirovnáván k vanutí větru. Nevíš odkud přichází a kam jde, ale slyšíš ho a vidíš jeho působení. Jak působí Duch svatý ve tvém životě?

Ježíšova vláda na zemi

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 1:20-23
28:04
Jestliže Ježíš Kristus usedl po pravici Boží v nebi, není nám příliš vzdálený? Jak se dnes projevuje jeho vláda na zemi?

Ježíšova vláda na nebi. Nanebevstoupení Páně

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 1:1-11
38:40
Čtyřicátý den po svém vzkříšení Ježíš nezmizel, ale odešel zpět k Otci, kde se ujal vlády. Co znamená jeho vláda pro svět a pro nás osobně?

Každá rodina je malou církví (Den matek)

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Deutoronomium 6:1-9, 2. Timoteovi 3:14-17
26:17
Jak může matka a otec ovlivnit duchovní život dětí? Na křesťanské rodině má být zviditelněno požehnání, které Bůh dává lidem skrze církev.

Oběť nebo milosrdenství?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Ozeáš 6:6
27:52
Co je pro nás snazší: oběť nebo milosrdenství? A proč nám Bůh opakovaně připomíná, že chce milosrdenství a ne oběti? Je snad oběť s milosrdenstvím v rozporu?

Vykoupení z vězení beznaděje

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 4
27:10
Příběh Rút nám ukazuje, že i lidsky beznadějné situace se mění, když se spolehneme na Pána Boha. On nám dává nový smysl života a novou budoucnost.

Už se tě Bůh někdy zastal?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 3
31:07
Tato kapitola knihy Rút může působit jako z romantického filmu. Pravá láska ale nabízí víc, než jen romantické chvíle. A jaká je Boží láska k nám?

Když jsi ukrytý pod Hospodinovými křídly

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Rút 2
35:42
Romantický příběh vztahu odmítnuté cizinky s respektovaným Židem – obraz našeho vztahu s Bohem a Boží péče o nás.

Rozhodnutí, které změní tvůj život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Rút 1
41:51
Někdy stojíme před rozhodnutími, které zásadně ovlivní náš život. Jak se rozhodovat, aby to mělo dobrý dopad do našeho života?

Slova vzkříšeného Ježíše III: Miluješ mne víc, než ti zde?

Řečník: Pavol Andraško
36:10
V životě dostaneme mnoho různých otázek. Je jedna, kterou se ptá Pán Ježíš každého z nás: „miluješ mne?“ Najít odpověď na tuhle otázku je důležité, neboť odpověď má daleko větší dopad na náš život, než se může zdát. Jak nás tahle otázka může posunout dál?

Slova vzkříšeného Ježíše II: Pojďte jíst!

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 21:1-14
28:10
Uprostřed našich nejistot, zklamání, proher a zápasů víry nás Ježíš zve do blízkého vztahu s ním.

Slova vzkříšeného Ježíše I: Nepochybuj a věř!

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 20:19-29
34:42
„Nevěřící Tomáš“ se stal symbolem pochybovačů a máme tendenci se na něj dívat skrz prsty. Jeho život však zásadním způsobem změnilo setkání s živým Ježíšem. Co se musí stát v našem životě, abychom spolu s Tomášem mohli dojít k přesvědčení a vyznání: „Můj Pán a můj Bůh.“?

Ten, kdo vítězí nad smrtí a dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 11:25-26, 1. Královská 15:1-20
28:32
Můžeme věřit pravdivosti zprávy o Ježíšově vzkříšení? A pokud ano, jaký to má pro nás význam?

Ukřižování Ježíše Krista

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Lukáš 23:32-46, Koloským 3:1-11
42:05
Ukřižování Ježíše Krista - jak to bylo doopravdy a co to pro mě znamená dnes.

Ten, kdo působí ovoce našeho života

Řečník: Pavel Coufal
28:09
Důvod, proč vinař věnuje tolik péče své vinici je zřejmý: chce získat co největší úrodu. Co dělá Ježíš pro nás a v nás, aby náš život přinesl hojné duchovní ovoce? A co pro to můžeme udělat my?

Ten, kdo ti otevírá cestu k Bohu

Bible: Jan 14:6
23:36
Odložme mapu našeho dřívějšího života a nahraďme jí dokonalou navigací Ježíše Krista.

Ten, který se o tebe stará

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 10:11-14
30:25
Je krásné sledovat pastýře, jak vede své stádo oveček a ony na něho reagují a jdou za ním. Co ale znamená (nebo může znamenat) pro nás, že je Ježíš naším dobrým pastýřem?

Ten, kdo chrání tvůj život

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jan 10:7-9
27:20
Každý den čelíme v různých oblastech našeho života útokům nepřítele člověka - Satana. Špiní naši mysl, ničí naše vztahy, často bere i naše zázemí … Jenom Ježíš nám může zajistit bezpečí a pokoj. Počítáme s ním?

Ten, kdo tě vede temnotou

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Jan 8:12
35:25
V dnešní době žijeme obklopeni tmou hříchu, nelásky, nepřijetí, opuštěnosti, bezradnosti, beznaděje, nemoci a smrti… Ježíš, světlo světa, přináší světlo a spásu. Aby se pro nás stal Světlem života, musíme Jej následovat.

Ten, kdo ti dává život

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Jan 6:35
35:32
Každý den potřebujeme utišit svůj fyzický hlad a žízeň. Pravý život nám ale jídlo a nápoje nezajistí. Jak můžeme najít v Ježíši zdroj svého věčného života?

V krizových dobách se starej o svoji rodinu

Řečník: Marek Žitný
Bible: Jozue 24:15
34:51
Někdy se bojíme nejisté budoucnosti a rádi bychom se komplikované době vyhnuli. Je ale krizové období pro rodinu pouze nebezpečím nebo i příležitostí k něčemu pozitivnímu? Jak mohu já přispět ke zdravému růstu své rodiny? A kde je v tom Bůh?

V krizových dobách dobře využij svůj čas

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Kazatel 3:1-15, Efezským 5:15-17
32:54
Jsme v lockdownu, život se zpomalil, ale nepřipadá nám, že bychom měli více času. Co děláme s vzácným časem, který jsme dostali? Jak ho v této době nepromarnit, ale využít na maximum?

V krizových dobách vytvářej zdravou církev

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Efezským 2:19-22, Židům 10:24-25
31:24
Církev se dnes částečně přenesla do on-line prostoru. Možná nás to už unavuje, někteří se odpojují, vypínají svůj zájem. Možná víc než dřív potřebujeme zažít živou Kristovu církev, kde jsme požehnáni Kristem i druhými lidmi, ale také jsme pro druhé požehnáním.

V krizových dobách buduj zdravé vztahy

Řečník: Pavol Andraško
Bible: Římanům 12:15-16
46:46
Život jsou vztahy, všechno ostatní jsou detaily. Až v čase krize poznáváme, jak jsou zdravé vztahy důležité. Budování vztahů není jednoduché a to obzvlášť v této době. Jaké jsou naše vztahy a co pro ně můžeme dělat?

V krizových dobách rozvíjej svůj duchovní život

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Filipským 3:7-16
37:52
Co by mohlo bránit rozvoji našeho duchovního života v době koronakrize i mimo ni? A jaké jsou předpoklady úspěšného duchovního růstu, jak probíhá tento růst?