Najít kázání

Podstatná je víra, která se uplatní láskou

Bible: Galatským 5:1-12
37:42
Žít milosti a skrze víru vede ke svobodnému a naplněnému křesťanskému životu.

Mít vděčné srdce i v těžkých dobách

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Skutky 16:16-34
25:37
Vděčnost je vakcína proti viru reptání, nespokojenosti, zahořklosti a malé víry. Jak ale můžeme mít vděčné srdce i v nesnadné době?

Příběh o dvou ženách: jsi dítětem svobodné nebo otrokyně?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:21-31
33:23
Příběh o jednom otci dvou synů, kteří měli každý jinou matku, je alegorií o naší cestě k Bohu. Chceš dojít života s Bohem na základě vlastního úsilí, nebo ho přijmeš jako dar skrze Ježíše Krista?

Varování pro blízké přátele

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 4:8-20
29:34
Co když se tvůj přítel chystá udělat něco hloupého nebo špatného? Co pro něho udělat, když to nevidí?

Sedm jistot Božích dětí

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Galatským 3:26-4:7
38:56

K čemu je tedy zákon dobrý?

Řečník: Marek Žitný
Bible: Galatským 3:15-25
21:46

Spravedlivý bude žít z víry

Bible: Galatským 3:1-14
24:04

Už nežiji já, ale žije ve mně On

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:15-21
18:50

Jednota musí být založena na pravdě

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 2:1-14
33:55

Co se stane, když opravdu přijmeme evangelium

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:11-24
25:13

Proč kážeme tak nepopulární poselství?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Galatským 1:1-10
37:01

Jakého Boha chceme znát?

Řečník: Luděk Brdečko
Série: Obecné
Bible: Marek 4:35
31:34

Gedeón - když jsme ve škole víry

Řečník: Pavel Coufal
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 6:1-8:8
35:23

Debora a Bárak - statečnost a strach

Řečník: Stephen Folker
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 4:1-5:5
43:37

Proč se někdy točíme pořád dokola?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Kniha Soudců
Bible: Soudců 2:1-3:3
41:06

Rozhodni se, pro co chceš žít

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 24
37:01

Jak řešit spory

Série: Jozue
Bible: Jozue 22
38:35

Hospodin dává odpočinutí

Řečník: Štěpán Exner
Série: Jozue
Bible: Jozue 20:1, Jozue 21:1, Jozue 21:43
24:01

Duchovní boje tehdy a dnes

Řečník: Jan Pokorný
Série: Jozue
Bible: Jozue 10:1
23:49

Hledáme nebo nehledáme Boží vůli?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 9
51:36

Hřích zasahuje celé společenství

Série: Jozue
Bible: Jozue 7
39:21

Když Bůh bojuje za nás

Řečník: Marek Žitný
Série: Jozue
Bible: Jozue 6
27:02

Jak nás Bůh připravuje na naše zápasy?

Řečník: Pavel Kohl
Série: Jozue
Bible: Jozue 5
24:45

Buď rozhodný a statečný

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 1:1
27:38

Má smysl stavět pomníky?

Řečník: Pavel Smilek
Série: Jozue
Bible: Jozue 4:1, Jozue 4:20
36:01

Bůh nám otevírá cestu

Řečník: Pavol Andraško
Série: Jozue
Bible: Jozue 3
33:57

Klíče ke kralovství

Řečník: Mick Stockwell
Série: Obecné
Bible: Matouš 16:18
38:50

Překvapující víra

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 2
32:41

Věřím v mocného Boha

Řečník: Pavel Coufal
Série: Jozue
Bible: Jozue 1:1
33:06

Když ke mně přichází Duch svatý

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Skutky 2:1, Efezským 5:18
28:38

V čem je pro mě výhoda, že Ježíš odešel

Řečník: Pavel Smilek
Série: Tématické
Bible: Jan 16:1
36:34

Co dnes dělá Ježíš

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Židům 4:14
26:28

Od strachu k víře, od neklidu k radosti

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Abakuk 3
27:52

Jak najít jistý život v nejisté době

Řečník: Marek Žitný
Série: Tématické
Bible: Jan 1:35
29:49

Chvála Boží slávy

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Žalmy 136:1
31:18

Jak se na této poušti měníme

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
Bible: Deutoronomium 8:1
34:37

Co je to modlitba a jak zakoušet opravdovou Boží přítomnost

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
24:59

Ježíš byl vzkříšen a žije

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 28:1
26:26

Co může říct Velký pátek v dnešní době

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 27:32
23:38

Vědomí vlastní hodnoty

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 26:17
8:56

Co mi dává naději

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 21:1
27:32

Epidemie jako znamení konce světa

Řečník: Pavel Coufal
Série: Tématické
23:27

Nebeská svatba

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 22:1
26:02

Bolest a naděje v nelehké době

Řečník: Marek Žitný
Bible: Matouš 21:33
24:05

Pán Bůh je dobrý a zůstává dobrý

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 20:1
28:46

Co když mám problém odpustit?

Řečník: Pavel Smilek
Bible: Matouš 18:23
53:22

Našel jsi svůj poklad?

Řečník: Stephen Folker
Bible: Matouš 13:44
33:50

Vidím malé věci, věřím ve velké

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 13:31
26:48

Trápí tě zlo v tomto světě?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 13:24, Matouš 13:36
26:14

Jak můžeš přinést velký užitek?

Řečník: Pavel Coufal
Bible: Matouš 13:1
31:23